Rekolekcje „Na różańcowym szlaku – tajemnice radosne”

zr-rekolekcje1-radosneZbawcze wydarzenia, rozważane w radosnych tajemnicach różańca, niosą przesłanie dla wszystkich, którzy budują tu na ziemi swój dom i pragną, by on był szczęśliwym domem, którzy żyją w rodzinie i współtworzą tę rodzinną rzeczywistość, którzy starają się w tej codzienności życia dostrzegać obecność Boga.

Zatrzymuję się więc jeszcze przez jeden miesiąc przy tych cudownych wydarzeniach. Przeżywam rekolekcje, w których staram się objąć razem wszystkie pięć radosnych tajemnic różańca. W tych duchowych ćwiczeniach przyjmuję rytm pięciodniowy. Przez pięć dni odmawiam kolejno radosne tajemnice rozważając w nich jeden temat. Potem znów wracam do tajemnicy zwiastowania i przechodzę kolejne tajemnice aż do znalezienia Jezusa, ale tym razem przeprowadzam inną medytację. W ten sposób w ciągu miesiąca staram się głębiej przemyśleć, przemodlić i wprowadzić w swoje życie sześć tematów.

Część pierwsza – Medytacje o Bogu

Moją myśl kieruję najpierw ku Bogu. Tajemnica Wcielenia Syna Bożego jest bowiem początkiem nowego etapu objawienia się Boga człowiekowi. Objawia się Ojciec niebieski, objawia się Syn Boży i objawia się Duch Święty.

Istnieje w tym objawieniu pewna cecha charakterystyczna. Ojciec Święty Jan Paweł II opisał ją wyjaśniając działanie Ducha Świętego w życiu Maryi i Józefa, a także Elżbiety i Zachariasza: „W życiu tych świętych postaci zarysowuje się niejako paradygmat działania Ducha Świętego – wszechmocnej Miłości, która daje światło, siłę, pocieszenie, bodziec do działania. Ale paradygmat ten uwidocznia się jeszcze bardziej w życiu samego Jezusa, które pozostaje pod stałym wpływem i kierunkiem Ducha” (Audiencja generalna 19.09.1990).

Paradygmat oznacza pierwowzór, „modelowy” sposób myślenia i postępowania. Papież tak określa działanie Ducha Świętego w tajemnicy Wcielenia i początkach życia Jezusa. W podobny sposób można spojrzeć na objawienie się Ojca i Syna. Jest w tym objawieniu coś najbardziej pierwotnego, wpisującego się w porządek stworzenia. Boża tajemnica zostaje wyrażona językiem poczęcia i narodzin Dziecięcia, Jego wzrostu i wychowania, Jego odniesień do Matki i przybranego ojca, do sąsiadów i znajomych, w codzienności życia rodzinnego.

Medytacja 1: Ojciec – Dawca Życia
Medytacja 2: Syn – Emmanuel
Medytacja 3: Duch – Sprawca cudów

Część druga – Medytacje o rodzinie

Od medytacji o Bogu przechodzę do medytacji o rodzinie. Będzie to ciągle modlitewna medytacja, przeniknięta powtarzanymi „Zdrowaśkami” i innymi modlitwami.

Zaczynam od pytania: Jaka rodzina zostaje nam ukazana w zbawczych wydarzeniach, związanych z poczęciem, narodzinami i wzrostem Jezusa, Syna Bożego? Podobne pytanie postawił Ojciec święty Jan Paweł II na spotkaniu z rodzinami z całego świata w Roku Rodziny 8. października 1994 roku. Mówił: „Familia, quid dicis de te ipsa? (Rodzino, co mówisz sama o sobie?) Oto pytanie – pytanie, które domaga się odpowiedzi”.

 Papież udziela odpowiedzi na to pytanie. Będę uważnie rozważał jego słowa w jednej z medytacji. Najpierw jednak chcę się zatrzymać przy Świętej Rodzinie z Nazaretu. Dopiero potem przejdę do spojrzenia na nasze rodziny. Ostatnia medytacja będzie refleksją nad znakami, które mogą ubogacić nasze codzienne życie z Bogiem, zarówno w osobistej relacji z Nim, jak też w rodzinnych spotkaniach.

Medytacja 4: Święta Rodzina
Medytacja 5: Moja rodzina
Medytacja 6: Tajemnica domu

Zaproszenie i program