domRóżańcowy szlak rozpoczyna się od tajemnic radosnych. W zamieszczonym powyżej znaku ich symbolem jest dom. Wszystkie bowiem związane są z przeżyciami rodzinnymi, z małżeństwem, poczęciem dziecka, narodzeniem, prowadzeniem go do Boga i całym procesem wychowania. Bóg rozpoczyna swoją drogę do człowieka od zamieszkania z nim w domu. Rodzina to pierwsze miejsce spotkania z Bogiem. Poniżej zamieszczone są teksty, które pomagają głębiej wniknąć w znaczenie tych radosnych tajemnic różańca.

Czytaj całość

Zwiastowanie

Oto kilka myśli z zeszytu: „Różańcowy szlak – Zwiastowanie”. Zamieszczone w nim modlitwy i krótkie rozważania są podzielone na kilka części. Pierwsze dni miesiąca są prośbą o łaskę zbliżenia do Boga, o dar poznania tajemnicy Wcielenia, o światło dla umysłu, o wytrwanie w codziennej medytacji. Po tych kilku dniach modlitwy następuje pierwszy tydzień „pobytu w Nazarecie”.

Czytaj całość

Nawiedzenie

Zakończyłem miesięczny pobyt w Nazarecie. Starałem się dzień po dniu wnikać w tajemnicze wydarzenia, jakie się dokonały w chwili Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. Zabieram ze sobą to duchowe bogactwo, jakie Bóg pozwolił mi tam odnaleźć i kieruję moje kroki w stronę drugiej tajemnicy, jaką Kościół daje mi do rozważenia w różańcu. To tajemnica Nawiedzenia św. Elżbiety.

Czytaj całość

Narodzenie

W mojej wędrówce „różańcowym szlakiem” opuszczam Ain-Karim, miejscowość rodzinną Zachariasza i Elżbiety, by powrócić z Maryją do Nazaretu, przeżywać z Nią kolejne miesiące oczekiwania na narodziny Syna i pójść do Betlejem.

Czytaj całość

Ofiarowanie

W ósmym dniu od narodzenia nadano Jezusowi imię i dokonano Jego obrzezania. Gdy minęło dni czterdzieści, Maryja i Józef poszli do jerozolimskiej świątyni, aby przedstawić Jezusa Bogu.

Czytaj całość

Znalezienie

Rozważam jedyną w swoim rodzaju tajemnicę. Ogarniam w niej aż trzydzieści lat życia Jezusa. W centrum tego długiego okresu znajduje się wydarzenie, jakie miało miejsce w świątyni, gdy rodzice Go szukają i znajdują. Jednak ważne jest również to, co było wcześniej i co było później.

Czytaj całość

Rekolekcje: „Tajemnice radosne”

Wszystko w radosnych tajemnicach działo się w domu rodzinnym albo w świątyni czyli domu Bożym. Wszystko dotyczyło narzeczonych i małżonków, poczęcia dziecka i jego narodzin, przeżywania rodzicielstwa i trudu wychowania dziecka. W tych ludzkich sprawach był obecny Bóg, wszyscy się do Niego zwracali i w Jego obecności żyli. Trzeba do tych tajemnic jeszcze raz wrócić w formie rekolekcji.

Czytaj całość