Dziecięce Płatki
Róż Różańcowych

 

Jak pomóc dzieciom w przeżywaniu ich modlitwy? Jak uczyć dzieci modlitwy różańcowej? Czy Matka Boża także dziś prosi dzieci, aby codziennie odmawiały różaniec? Jak pomóc dzieciom zrozumieć, że przez ich modlitwę Bóg pomaga ludziom w potrzebie?

Dla wszystkich, którzy odkryli, że różaniec jest modlitwą modlitw, darem dla wierzących na każdym etapie ich życia, pomocą w osobistym dążeniu do świętości i wzywaniu pomocy u Boga we wszystkich sprawach, jest oczywiste, że trzeba na wszelkie sposoby wprowadzać dzieci w świat modlitwy różańcowej.

Nową pomocą dla duszpasterzy, katechetów i rodziców, a także dla animatorów grup modlitewnych, w tej pięknej służbie wobec dzieci, jest propozycja Dziecięcych Płatków Róż Różańcowych. To pięcioosobowe grupy dzieci, prowadzone przez animatora, skupione wokół jednej części różańca. Zachęcamy do zapoznania się z pomocami dla dzieci i animatorów.

 

Słowo Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego