ksiegaDrugą część różańca świętego stanowią tajemnice światła. Tak nazwał je Ojciec Święty Jan Paweł II, kiedy wprowadzał je w rytm modlitwy różańcowej. Uczynił to w liście apostolskim „Rosarium Virginis Mariae”, ogłoszonym 16 października 2002 roku. Dzięki nim możemy w tajemnicach różańca rozważać wydarzenia, którym Ewangelie poświęcają najwięcej uwagi, mianowicie publiczną działalność Jezusa Chrystusa. Jest to przede wszystkim Jego nauczanie, dlatego symbolem tej części różańca jest księga.

Czytaj całość

Jordan

Po przeżyciu tajemnic radosnych, uwieńczonych rekolekcyjnymi medytacjami, przychodzą tajemnice światła. To zupełnie nowy etap życia Jezusa. Kończy się czas pobytu w Nazarecie, a rozpoczyna się publiczna działalność. Jordan jest rzeką graniczną.

Czytaj całość