logo_zr

ZELATOR

czerwiec 2024

83

Do pobrania: pdf

 

Nowenna przed beatyfikacją

Przeżywając Kongres Eucharystyczny przygotowujemy się również do beatyfikacji Sługi Bożego, ks. Michała Rapacza. Odbędzie się ona w Łagiewnikach w sobotę, 15 czerwca. W ostatnim etapie przygotowania do beatyfikacji będziemy przeżywać nowennę. Rozpocznie się ona w czwartek, 6 czerwca i zakończy w piątek, 13 czerwca. Każdy dzień nowenny ma prowadzić inna grupa parafialna, co również wskazuje na określone intencje, przedstawiane Bogu w tym dniu. Tę dziewięciodniową modlitwę rozpoczynają róże różańcowe i apostolat „Margaretka”. Te właśnie wspólnoty zostają wtedy szczególnie zawierzone Najświętszemu Sercu Jezusa przez wstawiennictwo Sługi Bożego Michała.

Ogólną intencję całej nowenny określił ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski w słowie wprowadzającym: „Serdecznie zachęcam wszystkich, aby zechcieli się w nią włączyć, upraszając u Dobrego Pasterza łaskę licznych i świętych powołań kapłańskich i zakonnych”.

Rejonowy dzień skupienia zelatorów

Kraków Dębniki, 29 czerwca, godz. 10.00

Zgodnie z zapowiedzią zapraszamy zelatorów, szczególnie z dekanatów Krakowa (Centrum, Salwator, Bronowice, Krowodrza, Podgórze, Prokocim, Borek Fałęcki) oraz z dekanatów sąsiednich (Bolechowice, Czernichów, Mogilany, Skawina, Wieliczka).

Dla wspólnoty Żywego Różańca kościół św. Stanisława Kostki w Krakowie na Dębnikach ma szczególne znaczenie ze względu na to, że tam znajduje się grup Sługi Bożego, Jana Tyranowskiego. Będziemy się starali coraz lepiej poznawać tego apostoła różańca, o którym św. Jan Paweł II mówił w rozmowach z A. Frossardem: „Jan Tyranowski przekazał mi szczególnie wiele bogactw swej duszy, rozmiłowanej w samym Bogu: z bogactw życia duchowego, życia mistycznego. […] Za zgodą swego spowiednika, w owych latach okupacyjnych stał się nauczycielem dróg życia wewnętrznego dla wielu młodych ludzi, którzy skupiali się w formie «Żywego Różańca» przy parafii, do której należałem. Człowiek, o którym wspominam – było mu na imię Jan – reprezentował całkiem inny świat: inny w stosunku do wszystkich, z jakimi się spotykałem dotychczas. Nie tylko mówił o życiu wewnętrznym, jego zasadach i metodach. Był sam żywym świadectwem tego, czym jest życie wewnętrzne – albo raczej: kim się staje (od wewnątrz i zarazem na zewnątrz) człowiek, który pozwala Bogu działać w sobie; człowiek, który – wrażliwy na to działanie – nauczył się współpracować z Łaską.

To właśnie ów Jan przyczynił się do tego, że bardzo wcześnie – wcześniej niż skonkretyzowała się sprawa powołania kapłańskiego – trafiły do moich rąk książki ascetyczne najwyższej rangi. To od niego po raz pierwszy usłyszałem o św. Janie od Krzyża. Ten człowiek był z jego szkoły. Potem, już jako student teologii, nauczyłem się sam hiszpańskiego, ażeby móc według oryginału komentować myśl Doktora mistycznego w mojej pracy doktorskiej, rozpoczętej w Krakowie, przeprowadzonej na rzymskim Angelicum aż do egzaminu końcowego włącznie, który odbył się w Rzymie i w Krakowie. Ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest, że za pośrednictwem Jana zostałem wprowadzony w nowy świat, o którego istnieniu w sobie przedtem nie wiedziałem. Był to przewrót podobny do tego, jaki – parę miesięcy później – dokonał się w dziedzinie intelektualnej za sprawą […] podręcznika metafizyki” (Rozmowy, s. 19-20).

W programie dnia skupienia: 10.00 – Modlitwa, konferencja i świadectwa; 11.00 – Eucharystia; 12.00 – Spotkanie przedstawicieli zelatorów z parafii.

Miesięcznik „Różaniec”

 „Była cicha i piękna jak wiosna, żyła prosto zwyczajnie jak my. Ona Boga na świat nam przyniosła i na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały…” ta piękna pieśń ku czci Matki Bożej, rozbrzmiewa wiosną w naszych kościołach, kaplicach. To właśnie Maryi Kościół poświęca najpiękniejszy miesiąc w roku – maj, by opiewać Jej cnoty. Maryja jest najpiękniejszym kwiatem, który zakwitł na ziemi.

 Majowy numer „Różańca” w całości poświęcony jest Matce Bożej – róży, która ukazała się w pełni czasu, gdy Bóg, posyłając Swego Syna, obdarzył świat nową wiosną. Możemy  przeczytać w nim między innymi, felieton dr Mateusza Krawczyka biblisty nt. „Kościół jest kobietą”. Wyjaśnione zostaje w nim stanowisko papieża Franciszka na temat obecności i roli kobiet w Kościele. Papież widzi potrzebę jeszcze większego akcentowania roli kobiety w Kościele, nie na mocy święceń kapłańskich, kapłanek  w Kościele nie będzie, ten temat został zamknięty, lecz chodzi o rolę kobiety w kapłaństwie powszechnym, jej wkład w życie i rozwój wspólnot kościelnych na wzór Maryi, poprzez modlitwę, refleksję i działanie,  oparte na miłości Maryi do Kościoła, którego jest Matką. Maryja jest duchowym sercem wspólnot chrześcijańskich, sama Jej obecność pośród nas, jest żywą pamięcią o Panu Jezusie i zadatkiem Daru Jego Ducha, jest potężną Orędowniczą przed Bogiem.

 

Papieska intencja na czerwiec:
„Za ludzi, którzy uciekają ze swojego kraju”.

Módlmy się, aby migranci, uciekający przed wojnami lub głodem, zmuszeni do podróży pełnych niebezpieczeństw i przemocy, znajdowali w krajach, które ich przyjmują, gościnę i nowe możliwości życia.

Zgłębiając temat numeru: „Bogiem sławiena Maryja”, odkryjemy na czym polega fenomen maryjności Polaków. Od początku historii naszej Ojczyzny, od chwili chrztu Polski, naród polski tak, jak  św. Jan Ewangelista, wziął Matkę Najświętszą do siebie, a Ona od razu zaczęła działać, promieniować, stawać się kimś, kto w matczyny sposób chroni swoje dzieci i się nimi opiekuje. Na kartach historii zapisano wiele cudów matczynej opieki Maryi nad swoim ludem, wiele z nich objawiło się w miejscu niezwykłym dla Polaków, w Częstochowskim Sanktuarium Ojców Paulinów, dziś zwanym narodowym Sanktuarium na Jasnej Górze. Artykuł przybliża nam historyczne, mało znane wydarzenia związane z nieskutecznymi próbami zniszczenia tego Sanktuarium przez wrogów naszej Ojczyzny na przestrzeni dziejów. Królująca, nie tylko w tym Sanktuarium,  Maryja jest żywym bastionem, którego nieprzyjaciele Boga nigdy nie zdobyli. Historia Polski jest trudna, jednak właśnie nasz naród wybrała Matka Boża. Dziś, gdy nasza Ojczyzna przeżywa kolejny czas próby wiary, uciekajmy się pod płaszcz naszej Matki, by strzegła nas przed ateizmem i wrogimi zakusami nieprzyjaciela.

Czytając artykuł ks. Marcina Modrzyńskiego pt. „Maryja przeniknięta Trójcą”, zrozumiemy, że Bóg zdecydował się dać nam wszystko to, co miała Maryja. Bóg chce oddać w nasze ręce nie tylko swojego Syna, lecz także całą świętość Maryi. „Skoro Bóg raz przyszedł przez Nią, to będzie przez Nią przychodził nieustannie, aż do końca świata” – powie św. Ludwik Maria Grignion. Maryja, będąc uległą Bogu, wypełniła w swoim życiu całą wolę Bożą. Jest Ona dla nas wzorem, kim my mamy się stać, jest znakiem Bożej miłości i troski o ludzkość. Zawierzając się Jej, zbliżamy się do tej obietnicy Bożej i doświadczamy mocy zbawienia, jaką przyniósł światu Jezus Chrystus. Zawierzenie się  Niepokalanemu Sercu Maryi, oznacza oddanie Jej wszystkich naszych pragnień, radości i cierpień i świadczy o naszej ufnej miłości do Niej. Ufajmy, że żyjąc w posłuszeństwie Maryi i my dojdziemy do nieba.

Teresa Lelek

Żywy Różaniec dla misji

Dzieci Komunijne Dzieciom Misji – to coroczna inicjatywa Papieskich Dzieł Misyjnych. Polega ona na tym, aby jeden dzień w Białym Tygodniu, czyli w tygodniu następującym bezpośrednio po uroczystości Pierwszej Komunii Świętej, poświęcić modlitwie w intencji misji i misjonarzy oraz wesprzeć dzieła misyjne drobną ofiarą. Nie bez znaczenia są zebrane wtedy datki pieniężne, ale przede wszystkim akcja ta ma rozbudzać w dzieciach chęć pomocy innym dzieciom w krajach misyjnych.

Tak jak kiedyś rodzice i starsze rodzeństwo opowiadali małej Paulinie Jaricot o potrzebujących w Chinach, tak i dziś my dorośli powinniśmy zaszczepiać w młodych umysłach i sercach ową wrażliwość na innych. W ubiegłym roku w tej akcji wzięło udział ponad 600 parafii, rodzin i różnych grup formacyjnych, a zebrana kwota 1 284 887,03 zł została przekazane do dzieci w ponad 70 krajach świata. Pomoce potrzebne do przygotowania i przeprowadzania Dnia Misyjnego w Białym Tygodniu, włącznie z tekstami modlitw na ten dzień, propozycją homilii, konspektem katechezy, i plakatem, można znaleźć na stronie https://missio.org.pl/dzieci-komunijne-dzieciom-misji/. Są tam również filmiki promujące tę inicjatywę, nakręcone w ten sposób, że dzieci z chęcią je oglądają. Trzeba je tylko (albo aż tylko) im pokazać.

Jeśli w mojej parafii nie jest praktykowana ta inicjatywa, może warto także o niej wspomni rodzicom dzieci pierwszokomunijnych, księżom i katechetom. To doskonały okazja, aby uświadomić innym powszechność Kościoła, oraz przypomnieć o misyjnym powołaniu każdego ochrzczonego wyrażającym się w trosce modlitewnej i materialnej za misje. Ofiary zebrane przez dzieci komunijne przeznaczone zostaną na pomoc dzieciom do 14. roku życia na terenach misyjnych.

Anna Włodarczyk

Ks. Stanisław Szczepaniec
z Radą Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej

 

zelator-83_06.2024.pdf