W Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia zelatorzy i członkowie Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej przeżywali swoją VII pielgrzymkę. Miała ona miejsce w sobotę, 24 września. Wzięło w niej udział ponad 2 tysiące osób z ponad 60 parafii.

pielgrzymka2016-2Pielgrzymi zgromadzili się najpierw w sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach. Tam usłyszeli informację o powstającym filmie na temat różańca zatytułowanym „Wielka Zmiana”. Zostali również wprowadzeni w symbolikę mozaik, które wypełniają kościół. Ta część pielgrzymki zakończyła się modlitwą do św. Jana Pawła II.

Po tym wprowadzeniu rozpoczęła się procesja różańcowa. Miała ona inny niż zwykle charakter, gdyż jej tematyka skupiona była wokół jednej tajemnicy, mianowicie zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. Taka forma modlitwy, pozwalająca na dłuższe zatrzymanie się przy jednej tajemnicy, jest specyfiką Żywego Różańca. Członkowie tej wspólnoty rozważają jedną tajemnicę VI Pielgrzymka Żywego Różańca do Łagiewnik 2016przez cały miesiąc. W przeżyciu procesji przypomniane zostały słowa Ojca Świętego Jana Pawła II z listu o różańcu. Papież wyjaśnia znaczenie modlitwy „Ojcze nasz”, sens wielokrotnego powtarzania „Zdrowaś Maryjo”, a także piękno uwielbienia Osób Trójcy Świętej, które wieńczy odmawianie poszczególnych tajemnic różańca. Wraz z przypomnieniem tych papieskich wskazań rozważana była treść tajemnicy Zwiastowania. Teksty rozważane w czasie tej procesji zamieszczone są poniżej.

Procesja różańcowa zakończyła się pod krzyżem. Po niej nastąpił czas modlitwy indywidualnej, przygotowania do przejścia przez Bramę Miłosierdzia, a potem przejście przez te święte podwoje, będące znakiem łaski.

VI Pielgrzymka Żywego Różańca 2016W bazylice Miłosierdzia Bożego diecezjalny moderator Żywego Różańca wygłosił konferencję na temat rozwoju tej wspólnoty. Ukazał trzy kierunki rozwoju. Najpierw ten wewnętrzny, wyrażający się w nieustannym pogłębianiu życia modlitwy i dążeniu do świętości. Pomocą na tej drodze są m.in. kolejne zeszyty „Różańcowego szlaku”, niedawno ogłoszony „Ceremoniał Żywego Różańca”, a także dni skupienia zelatorów. Drugi kierunek rozwoju to powstawanie nowych wspólnot Żywego Różańca, w tym również grup dziecięcych i młodzieżowych. W pielgrzymce uczestniczyły również dzieci należące do parafialnych grup Żywego Różańca. Wreszcie trzeci kierunek rozwoju to zaangażowanie apostolskie. Oprócz wspierania misji, także poprzez akcję „Żywy Różaniec dla misji”, wspólnoty Żywego Różańca zostały poproszone, aby przyczyniały się do rozwoju nabożeństwa pierwszych sobót w sposób zgodny z życzeniem Matki Bożej, wyrażonym w Fatimie.

pielgrzymka2016-5O godz. 12.00 celebrowana była Eucharystia z udziałem ponad 30 kapłanów. Była ona uwieńczeniem wszystkich przeżyć. Uczestniczyły w niej również grupy z innych diecezji, które w tym czasie nawiedzały sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Eucharystii przewodniczył biskup Jan Zając. On także wygłosił słowo przybliżające pielgrzymom tajemnice Bożego Miłosierdzia. Tekst homilii znajduje się poniżej.

Po zakończeniu Mszy Świętej miała miejsce krótka adoracja Najświętszego. Modlitwy w czasie tej adoracji prowadziły dzieci należącego do dziecięcych kół różańcowych.

Zobacz więcej:

Plakat zapraszający na pielgrzymkę
Teksty modlitw i rozważań
Homilia wygłoszona przez bpa J. Zająca
Film – wprowadzenie ks. Stanisław Szczepaniec i homilia bp Jan Zając
Zdjęcia z pielgrzymki