Beatyfikacja założycielki Żywego Różańca

PAULINY JARICOT

 

22 maja 2022

Cieszymy się darem zbliżającej się beatyfikacji naszej Założycielki. Trwają już przygotowania do tego dnia. Będzie on dniem wdzięczności Bogu za bliską nam Paulinę, a także dniem łaski dla wszystkich.

Nowenna przed beatyfikacją

Rozpoczynamy ją w piątek, 13 maja. Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski wyraził zgodę, aby ją przeżywać w czasie nabożeństw majowych. Poniżej zamieszczona jest codzienna modlitwa oraz główne myśli poszczególnych dni nowenny. Pomoce do przeżywania nowenny znajdują się w „Małym Modlitewniku z Pauliną Jaricot” (s. 9-29) oraz w „Modlitewniku Żywego Różańca” (str. 611-646).

Codzienna modlitwa w czasie nowenny

Bądź uwielbiony, najlepszy Ojcze, w życiu i posługiwaniu Twojej Służebnicy, Pauliny Jaricot. Pomóż nam naśladować jej gorliwość w modlitwie, jej troskę o misje i jej wrażliwość na potrzeby innych ludzi.

Przez jej wstawiennictwo prosimy, aby różaniec stał się modlitwą wszystkich, a zaangażowanie misyjne troską każdego ochrzczonego. Niech rozwijają się róże różańcowe dzieci i młodzieży, małżonków i rodziców, ludzi starszych i chorych. Niech z gorącej modlitwy zrodzi się większa gorliwość w dawaniu świadectwa o Twojej miłości wobec wszystkich, do których nas posyłasz. Przez Chrystusa, Pana naszego.  Amen.

Intencje modlitwy w poszczególnych dniach nowenny

Dzień pierwszy – Rodzina

Dziękujemy Ci, Boże, za wspaniałą rodzinę, w jakiej żyła Paulina Jaricot i prosimy Cię przez jej wstawiennictwo o błogosławieństwo dla naszych rodzin. Pomnażaj miłość małżonków i rodziców, braci i sióstr, aby każda rodzina była wspólnotą miłujących się osób.

Dzień 2 – Nawrócenie

Dziękujemy Ci, Boże, za łaskę nawrócenia, jakie przeżyła Paulina w młodości i prośmy, abyśmy wsparci jej wstawiennictwem potrafili radykalnie odrzucić grzech oraz gorliwie naśladować Chrystusa.

Dzień 3 – Początek nowej drogi życia

Dziękujemy Ci, Boże, za pragnienie wynagradzania Sercu Jezusa, jakie wzbudziłeś w sercu Pauliny Jaricot i prosimy Cię przez jej wstawiennictwo o siły do złożenia naszego ciała na ofiarę żywą, świętą i Tobie przyjemną.

Dzień 4 – Misje

Dziękujemy Ci, Boże, za wielką troskę Pauliny Jaricot o rozwój misji i prosimy, abyśmy umocnieni jej przykładem gorliwie wspierali misjonarzy w ich posłudze niesienia Ewangelii na krańce świata.

Dzień 5 – Początek ŻR

Dziękujemy Ci, Boże, za Twoją służebnicę, Paulinę Jaricot, przez którą ubogaciłeś Kościół darem Żywego Różańca i prosimy Cię przez jej wstawiennictwo, abyśmy zawsze gorliwie odmawiali modlitwę różańcową i wspierali się wzajemnie w różach różańcowych.

Dzień 6 – Rozwój ŻR

Dziękujemy Ci, Boże, za niezwykły rozwój Żywego Różańca, jaki sprawiłeś na początku jego istnienia i prosimy Cię przez wstawiennictwo Pauliny Jaricot, abyś i dziś sprawił dynamiczny rozwój tej modlitwy w naszych wspólnotach.

Dzień 7 – Formacja członków ŻR

Dziękujemy Ci, Boże, za troskę Pauliny Jaricot o duchowy rozwój członków Żywego Różańca i prosimy Cię przez jej wstawiennictwo, aby wszyscy zelatorzy i członkowie róż różańcowych umieli łączyć modlitwę ustną z rozważaniem życia Jezusa i Maryi.

Dzień 8 – Praca

Dziękujemy Ci, Boże, za wrażliwość Pauliny Jaricot na potrzeby innych ludzi i prosimy Cię przez jej wstawiennictwo, abyśmy umieli nieść pomoc potrzebującym i przyczyniali się do uobecniania w świecie królestwa sprawiedliwości i pokoju.

Dzień 9 – Krzyż

Dziękujemy Ci, Boże, za wierne pójście Pauliny Jaricot za Chrystusem dźwigającym krzyż i prosimy Cię przez jej wstawiennictwo, abyśmy umieli zaprzeć się samych siebie i każdego dnia brali swój krzyż, naśladując Jezusa, Twego Syna.

 

„Zelator” – rozważania i modlitwy w przygotowaniu do beatyfikacji