Litania do bł. Pauliny Jaricot

 

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami, 

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.

Królowo Różańca Świętego,

Królowo Apostołów,

Błogosławiona Paulino,

Pokorna służebnico Pańska,

Posłuszna natchnieniom Ducha Świętego,

Oddana Najświętszemu Sercu Jezusa,

Adorująca Pana obecnego w Najświętszym Sakramencie,

Wybierająca Jezusa na jedynego Oblubieńca,

Wynagradzająca Bogu za grzechy swoje i innych,

Ufająca Maryi we wszystkich sprawach,

Zatroskana o ludzi nie znających Chrystusa,

Wspierająca misjonarzy,

Zakładająca Dzieło Rozkrzewiania Wiary,

Inspirująca troskę o misje,

Miłująca modlitwę różańcową,

Zakładająca wspólnotę Żywego Różańca,

Pragnąca uczynić różaniec modlitwą wszystkich,

Prowadząca innych na głębię życia modlitewnego,

Pokornie służąca chorym,

Wrażliwa na potrzeby braci i sióstr,

Poświęcająca swoje dobra dla wspierania innych,

Znosząca cierpliwie choroby i codzienne dolegliwości,

Uzdrowiona przez wstawiennictwo św. Filomeny,

Naśladująca Chrystusa w dźwiganiu krzyża,

Umierająca w ogołoceniu i samotności,

Oddana Bogu w życiu i w śmierci.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami błogosławiona Paulino,

Abyśmy stali się godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty w błogosławionej Paulinie dałeś nam wzór modlitwy, troski o misje i cierpliwego niesienia krzyża. Spraw, przez jej wstawiennictwo, abyśmy zawierzając Maryi, Królowej Różańca Świętego, odważnie dążyli do świętości i nieśli światu orędzie Ewangelii. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.