W sobotę 27 września 2014 roku odbyła się kolejna pielgrzymka Żywego Różańca do Łagiewnik. Została ona określona jako V pielgrzymka, aby nawiązać do tych, które były przeżywane w poprzednich latach. Zmieniła się jednak jej nazwa. Poprzednie były określane jako Pielgrzymki członków Żywego Różańca i grup adoracyjnych. Od tego roku nazywa się ona Pielgrzymką Żywego Różańca. Zmieniła się nie tylko nazwa, lecz także inne szczegóły.

Przed pielgrzymką Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz skierował do całej archidiecezji słowo zachęty do odmawiania modlitwy różańcowej. W pielgrzymce uczestniczyły Siostry Loretanki z Warszawy kierując do zgromadzonych zachętę do trwania w modlitwie. Pielgrzymi modlili się najpierw w sanktuarium św. Jana Pawła II, a następnie, przeżywając Drogę Miłosierdzia przeszli do sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Tam uczestniczyli w Eucharystii sprawowanej pod przewodnictwem księdza biskupa Jana Zająca. Pielgrzymka zakończyła się krótką adoracją Najświętszego Sakramentu.

 

Zobacz więcej:

Słowo Księdza Kardynała
Plakat zapraszający na pielgrzymkę
Myśli z homilii wygłoszonej przez biskupa Jana Zająca
Zdjęcia z pielgrzymki