V Pielgrzymka Żywego Różańca do Łagiewnik

2014-plakat