Myśli z homilii wygłoszonej przez księdza biskupa Jana Zająca

W bazylice Bożego Miłosierdzia miała miejsce Eucharystia sprawowana przez kapłanów, opiekunów grup Żywego Różańca. W wygłoszonej homilii ksiądz biskup nawiązał do przeżytej Drogi miłosierdzia podkreślając, że modlitewna medytacja nad tym misterium ma wielkie znaczenie dla życia duchowego wiernych. Główną część swej homilii kaznodzieja poświęcił refleksji nad odczytanym fragmentem Ewangelii o Zacheuszu. Zwrócił uwagę, że przeżycia Zacheusza są udziałem każdego prawdziwego pielgrzyma. Chce on bowiem, jak Zacheusz, szczerze zobaczyć Jezusa, a gdy Go spotka, to odkrywa, że Jezus również go szuka i mówi: „Dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”. Owocem tego niezwykłego spotkania Zacheusza ze Zbawicielem była przemiana życia celnika, który chce naprawić popełnione zło, a Chrystus mówi: „Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu”. W dalszej części homilii biskup odniósł te myśli do członków Żywego Różańca, zachęcając, aby starali się z wielkim zaangażowaniem umysłu i serca odmawiać codziennie swoją dziesiątkę różańca, pokonując zmęczenie, unikając powierzchowności i nie zrażając się słabościami. Znamienne jest – mówił kaznodzieja – że tak wiele osób odmawia dziesiątek różańca codziennie przez całe lata, a nawet dziesięciolecia, i nie mówią, że nie czują zmęczenia tą modlitwą. Ona nadal odgrywa ważną rolę w ich życiu. Na zakończenie homilii ksiądz biskup przywołując słowa Jezusa: „Syn Człowieczy przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło”, życzył wszystkim, aby w zjednoczeniu z Jezusem szukali i odnajdywali to, co zginęło, także w ich osobistym życiu.