Dnia 3 października, w pierwszą sobotę, odbyła się VI pielgrzymka Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej do Łagiewnik. Wzięło w niej udział ok. 2 tysiące osób z ponad 50 parafii. Pielgrzymi zgromadzili się najpierw w sanktuarium św. Jana Pawła II, gdzie miała miejsce pierwsza stacja pielgrzymki prowadzona przez wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży i połączona z modlitwą za organizatorów i uczestników tego wielkiego wydarzenia, jakie odbędzie się w Krakowie w przyszłym roku.

W przejściu od sanktuarium św. Jana Pawła II do sanktuarium Bożego Miłosierdzia uczestnicy pielgrzymki przeżyli kolejne trzy stacje drogi miłosierdzia, medytując tajemnice życia Jezusa, odmawiając wybrane tajemnice różańca i polecając Bogu ważne dla wszystkich intencji. Przy drugiej stacji modliliśmy się o wierność powołaniu, jakie otrzymaliśmy od Boga, a szczególnie o powołania do kapłaństwa. Przy trzeciej stacji intencją modlitwy była sprawa pokoju na świecie i problemy uchodźców. Na zakończenie drogi miłosierdzia, przy czwartej stacji, pielgrzymi polecali Bogu wszystkie małżeństwa i rodziny oraz uczestników synodu biskupów w Rzymie, który się rozpoczynał następnego dnia.

Temat pielgrzymki wyrażał się w słowach: „Różaniec umacnia rodzinę”. Był on podjęty także w czasie Eucharystii, w słowie biskupa Jana Zająca (treść jego homilii poniżej), w modlitwie powszechnej i indywidualnych modlitwach uczestników.

Przed końcowym błogosławieństwem biskup przekazał listy dziękczynne zelatorom, którzy prowadzą w parafiach róże przez 50 lat i dłużej. List ten skierował do nich ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. Listy dziękczynne dla zelatorów posługujących 25 lat i dłużej otrzymali księża proboszczowie. Oni wręczą te listy w parafiach.

Ksiądz biskup Jan Zając przekazał również różaniec pobłogosławiony przez św. Jana Pawła II rodzinie jako znak i zachętę, aby we wszystkich rodzinach była odmawiana modlitwa różańcowa.

Po zakończeniu Mszy Świętej miała miejsce krótka adoracja Najświętszego. Modlitwy w czasie tej adoracji prowadziły dzieci należącego do dziecięcych kół różańcowych.

Zobacz więcej:

Plakat zapraszający na pielgrzymkę
Homilia wygłoszona przez biskupa Jana Zająca
Zdjęcia z pielgrzymki