VI Pielgrzymka Żywego Różańca do Łagiewnik

2015_plakat