Pomoce dla prowadzących

 

Dziecięce Płatki Róż Różańcowych mogą tworzyć i prowadzić wszyscy, którzy sami modlą się na różańcu i rozumieją znaczenie takiej modlitwy. Mogą to być rodzice, katecheci, członkowie Żywego Różańca czy innych wspólnot modlitewnych. W przedstawionej propozycji szczególna zachęta do prowadzenia dziecięcych grup modlitewnych jest skierowana do młodzieży, która przyjęła sakrament bierzmowania. Otrzymali moc Ducha Świętego, aby świadczyć o swojej wierze w Chrystusa i pomagać innym w umiłowaniu naszego Pana i Zbawiciela oraz Jego Najświętszej Matki.

Prezentowany podręcznik przeznaczony dla prowadzących zawiera krótkie wyjaśnienie tego sposobu wprowadzania dzieci w świat modlitwy różańcowej, następnie propozycję pięciu spotkań związanych z kolejnymi tajemnicami radosnej części różańca, a także zachętę do przyjęcia błogosławieństwa na zakończenie tego pierwszego etapu drogi.

 

Wprowadzenie

Krótki opis spotkań

Błogosławieństwo i wręczenie znaku