Błogosławieństwo i wręczenie znaku

 

Na zakończenie pięciomiesięcznej drogi dzieci otrzymują błogosławieństwo. Jest to szczególna okazja, aby podziękować dzieciom za ich wytrwałość, ukazać wspólnocie skarb, jakim jest Dziecięcy Płatek Róży i umocnić każde dziecko w jego dalszych wysiłkach udzielając mu błogosławieństwa.

W tym pierwszym etapie różańcowej drogi dzieci wiele razy słyszały, że są Płatkiem Róży, który się rozwija i dojrzewa. Ten rozwój i dojrzewanie oznacza coraz lepszą umiejętność modlitwy różańcowej przeżywanej w taki sposób, że jedną tajemnicę rozważa się przez cały miesiąc. Po przeżyciu radosnych tajemnic różańca, co trwało pięć miesięcy, dały świadectwo, że potrafią trwać na modlitwie i stały się dojrzałym Płatkiem Róży. Otrzymują więc błogosławieństwo oraz wręczony im zostaje pamiątkowy obrazek.

Poniżej zamieszczony jest Obrzęd błogosławieństwa, znajdujący się również w „Pomocach dla prowadzących”.

 

Obrzęd błogosławieństwa

Błogosławieństwo dzieci może być udzielane w czasie Mszy Świętej lub podczas nabożeństwa, przeżywanego w danym okresie liturgicznym. Istotne elementy są w jednym i drugim przypadku takie same.

(Poniższy obrzęd inspirowany jest tekstem z „Ceremoniału Żywego Różańca”).

Wezwanie skierowane do zgromadzonych

Po modlitwie po Komunii św. (lub pod koniec nabożeństwa) kapłan zwraca się do zgromadzonych tymi lub podobnymi słowami:

Drodzy rodzice i wszyscy, którzy wprowadzaliście dzieci w świat modlitwy różańcowej. Obecne tu dzieci w czasie przygotowania do pierwszej spowiedzi i Komunii św. otrzymały różaniec. Modliły się na nim gorliwie, odmawiając codziennie dziesiątek różańca i spotykając się co miesiąc w grupie, aby pomagać sobie nawzajem i uczyć się rozważania różańcowych tajemnic. Był to „Płatek Róży”, który się rozwijał i dojrzewał. Dziś uznajemy, że dzieci stanowiące tę małą wspólnotę modlitewną, są dojrzałym „Płatkiem Róży Różańcowej”. Wiedzą jak rozważać przez miesiąc różańcową tajemnicę, jak pokonywać trudności, które się pojawiają na tej drodze i jak prosić Boga o łaski potrzebne ludziom. Mogą teraz, w następnej części różańca, podzielić między siebie tajemnice, aby codziennie każda z nich była rozważana.

Kochane dzieci! Dziękujemy wam za waszą wytrwałość, za waszą dziecięcą modlitwę, za przykład, jaki dałyście innym. Cieszymy się, że modlicie się na różańcu do Matki Najświętszej i że z Nią rozważacie życie Pana Jezusa. Dziś, wraz z wszystkimi, którzy się tu zgromadzili, będziemy wielbić Boga za łaski, jakich wam udzielił i za dary, jakie przez waszą modlitwę spłynęły na nas wszystkich. Będziemy również prosić Go, aby wam błogosławił na dalszą drogę modlitwy i w całym waszym życiu.

Modlitwa błogosławieństwa

Wszyscy modlą się przez chwilę w ciszy. Następnie dzieci przyjmujące błogosławieństwo klękają, a kapłan wyciąga nad nimi ręce i odmawia modlitwę:

 

Ojcze wszechmogący, Ty spoglądasz ze szczególną miłością na dzieci, gdyż ich serca są czyste, a ich pragnienia szczere. Twój Syn, Jezus Chrystus, przygarniał je do siebie i kładł ręce na ich głowy. Wejrzyj na obecne tu dzieci, które dzięki Twojej łasce praktykują codzienną modlitwę różańcową rozważając życie Jezusa Chrystusa i wypraszając potrzebne łaski dla ludzi. Pobłogosław † ich dziecięce serca i dziecięce postanowienia. Niech Twój Święty Duch prowadzi je po drogach modlitwy, a Maryja, ich Najświętsza Matka, otacza je swoją macierzyńską miłością, aby stanowiły piękną wspólnotę modlitewną, nazwaną „Płatkiem Róży Różańcowej”. Spraw, aby znak przynależności do tej wspólnoty, który dziś otrzymują, przypominał im o Tobie i o podjętych postanowieniach. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Dzieci podchodzą kolejno do kapłana, który wręcza im przygotowane dla nich obrazki, będące pamiątką włączenia się w „Płatek Róży Różańcowej”.

Następnie kapłan zachęca dzieci, aby zawierzyły siebie i swoje trwanie we wspólnocie różańcowej. Mogą to uczynić odmawiając „Pod Twoją obronę” lub „Zdrowaś Maryjo”.

Następuje błogosławieństwo na zakończenie Mszy Świętej i rozesłanie wiernych (lub zakończenie nabożeństwa).

 

Obrazki wręczane dzieciom