Krótki opis spotkań

Proponowane w podręczniku spotkania powinny się odbywać raz w miesiącu. Są poświęcone kolejnym tajemnicom radosnej części różańca, a więc: Zwiastowaniu NMP, Nawiedzeniu św. Elżbiety, Narodzeniu Pana Jezusa w Betlejem, Ofiarowaniu Pana Jezusa w świątyni oraz odnalezieniu Pana Jezusa w świątyni.

W czasie spotkania animator modli się z dziećmi, pomaga im rozpocząć odmawianie kolejne tajemnicy różańca, a po miesiącu dokonuje wraz z nimi podsumowania, dziękuje im i zachęca dzieci do wytrwania na tej drodze. Ważnym elementem spotkania jest pomoc dzieciom w rozwoju ich życia modlitewnego przez uwrażliwianie na obecność Pana Jezusa i Jego działanie, na opiekę Matki Bożej i Jej zachęty, do nas skierowane. Rozważanie jednej tajemnicy różańca przez cały miesiąc nie jest łatwe. Wiele światła i pomocy w skupieniu płynie z rysunków i tekstów, które dzieci mają w pomocach dla nich przeznaczonych. Animator mobilizuje je, aby z tych pomocy korzystały.

Każde spotkanie zawiera więc kilka elementów:

  1. Modlitwa na rozpoczęcie.
  2. Część pierwsza zatytułowana: „Aby piękniej się modlić”. W kolejnych spotkaniach przypomniane są postaci, głównie dzieci, do których przychodziła Matka Najświętsza i prosiła je o modlitwę różańcową. Gdy dzieci czyniły to gorliwie całe ich życie stawało się lepsze.
  3. Część druga zatytułowana: „Wprowadzenie w tajemnicę”. Animator rozmawia z dziećmi o tajemnicy, którą dzieci będą rozważać w najbliższym miesiącu. Wręcza im kartkę dla nich przeznaczoną i pomaga rozumieć zamieszczone na niej rysunki i teksty.
  4. Modlitwa na zakończenie.

Animator stara się pomagać dzieciom również poza wspólnymi spotkaniami. Zapewne jest osobą, która mieszka blisko i nie brak jej okazji do indywidualnych rozmów w poszczególnymi członkami grupy. Sam daje im dobry przykład i może niekiedy zaprosić dziecko, aby z nim odmawiało dziesiątek różańca.