logo_zr

ZELATOR

styczeń 2022

54

Do pobrania: docxpdf

Beatyfikacja założycielki Żywego Różańca

Przygotowujemy się do beatyfikacji założycielki Żywego Różańca, Służebnicy Bożej Pauliny Jaricot. Ważną częścią tego przygotowania jest coraz lepsze poznanie jej życia. Była kobietą, która cierpliwie rozeznawała wolę Bożą i podejmowała trudne zadania. Jej radykalizm pójścia za Chrystusem umacnia nas w naszej modlitwie i służbie. Poznając jej drogę wiary i zaangażowania w pomoc potrzebującym, starajmy się również ukazywać jej postać innym ludziom. Pomocą niech będą także teksty, które już się ukazały w „Zelatorze” i „Modlitewniku ŻR”. Będziemy o niej mówić w kolejnych numerach „Zelatora”.

O Paulinie Jaricot w „Zelatorze” i w „Modlitewniku ŻR”

W numerze 41 (grudzień 2020) przypomniane były pierwsza lata jej życia, jej piękne dzieciństwo, a następnym numerze (styczeń 2021) opisane zostało jej nawrócenie, po którym całkowicie oddała swoje życie Jezusowi. Lutowy numer naszego listu (nr 43) zawierał opis powstania głównych dzieł Pauliny, trwających do dziś, mianowicie Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary oraz Żywego Różańca. W numerze marcowym przypomniane zostały fragmenty jej licznych listów, pisanych do członków Żywego Różańca, a w numerze 46 (maj 2021) opisane zostały jej przeżycia w czasie choroby i cudowne uzdrowienie za przyczyną św. Filomeny oraz jej zaangażowanie w pomoc robotnikom i innym potrzebującym.

Postać Pauliny Jaricot jest obecna również w wielu miejscach „Modlitewnika Żywego Różańca”. Do jej tekstów i jej życiowej postawy odwołują się rozważania różańcowe i pomoce do przeżywania Drogi krzyżowej. Są modlitwy skierowane do Boga za jej wstawiennictwem. Warto do tych tekstów sięgać nie tylko teraz, w okresie przygotowania do beatyfikacji, zarówno w modlitwie indywidualnej, jak też podczas wspólnych spotkań członków Żywego Różańca.

Modlitwa w czasie zmiany tajemnic różańcowych

Zachęcamy, aby w najbliższych miesiącach, w czasie zmiany tajemnic różańcowych, odmawiać w różach lub w całej różańcowej wspólnocie parafialnej poniższą modlitwę o dobre owoce beatyfikacji Założycielki.

Bądź uwielbiony, najlepszy Ojcze, w życiu i posługiwaniu Twojej Służebnicy, Pauliny Jaricot. Pomóż nam naśladować jej gorliwość w modlitwie, jej troskę o misje i jej wrażliwość na potrzeby innych ludzi.
Spraw, aby jej beatyfikacja przyczyniła się do rozwoju róż różańcowych wśród dzieci i młodzieży, małżonków i rodziców, ludzi starszych i chorych. Niech z gorącej modlitwy zrodzi się większa gorliwość w dawaniu świadectwa o Twojej miłości wobec wszystkich, do których nas posyłasz. Przez Chrystusa, Pana naszego.  Amen.

Pielgrzymka na beatyfikację

Na dzień dzisiejszy ogłoszone są dwie propozycje pielgrzymki na beatyfikację Pauliny Jaricot. Obydwie są organizowane przez biuro pielgrzymkowe Orlando ze Skawiny. Poniżej zamieszczone są podstawowe informacje na ten temat. Więcej szczegółów znajdzie się w najbliższym czasie na stronie internetowej: www.zr.diecezja.pl oraz stronie internetowej biura pielgrzymkowego: www.orlando.com.pl. Można będzie tam znaleźć szczegółowy opis kolejnych dni pielgrzymki, informację o miejscach, które będą odwiedzane i świętych, przy grobie których pielgrzymi będą się modlić, a także informację o autokarze, noclegach, wyżywieniu, ubezpieczeniu i innych sprawach interesujących pielgrzymków.

W następnym numerze „Zelatora”, a także na stronie internetowej zamieszczone zostaną informacje o sposobie zgłaszania się do udziału w pielgrzymce.

Pielgrzymka krakowska

6 dni: 19-24 maja. Cena: 2 690 zł + koszty wstępów, przewodników…

Program: 19 maja – wcześnie rano, po Mszy Świętej, wyjazd z Krakowa i nocleg w Niemczech; 20 maja – Paray le Monial (św. Małgorzata Maria Alacoque) i nocleg pod Lyonem; 21 maja – La Salette i powrót do miejsca noclegu; 22 maja – przeżycie beatyfikacji i nawiedzenie miejsc w Lyonie związanych z Pauliną Jaricot; 23 maja – Ars i droga powrotna, nocleg w Niemczech; 24 maja – powrót w godzinach nocnych do Krakowa.

Pielgrzymka ogólnopolska

8 dni: 19-26 maja. Cena: 3 050 zł + koszty wstępów, przewodników…

Program: Program: 19 maja – wcześnie rano, po Mszy Świętej, wyjazd z Polski i nocleg w Niemczech; 20 maja – Paray le Monial (św. Małgorzata Maria Alacoque) i Newers; 21 maja – Le Puy En Velay – Esplay Saint Marcel; 22 maja – przeżycie beatyfikacji i nawiedzenie miejsc związanych z Pauliną Jaricot; 23 maja – Ars i La Salette; 24 maja – St-Maximin-La-Sta-Baume – Monaco; 25 maja – Lago Di Garda – Sirmione we Włoszech; 26 maja – powrót w godzinach nocnych do Krakowa.

Jerycho Żywego Różańca

Niech będzie Bóg uwielbiony we wszystkich, którzy trwają na modlitwie. Niech Jego chwała wypełnia serca tych, którzy włączyli się w tym roku w Jerycho Żywego Różańca. Były to indywidualne osoby, a także małżeństwa i całe róże. Niektórzy podejmowali wielokrotnie w ciągu tego tygodnia godzinny dyżur modlitewny, także w godzinach nocnych. Wszystkim składamy serdeczne podziękowanie. Wierzymy, że przez tę modlitwę różańcową, która trwała siedem dni i nocy, będzie spływać na wszystkich Boże błogosławieństwo, abyśmy owocniej przeżywali czas Adwentu i Bożego Narodzenia, Wielkiego Postu, Triduum Paschalnego i Wielkanocny, okresu zwykłego, wszystkich świąt i uroczystości, a także wydarzeń, jakie się będą dokonywały w naszej Ojczyźnie i w całym świecie. Niech Bóg czuwa nad nami i nam błogosławi. Niech Maryja, Matka Boża Różańcowa, otacza wszystkich swoją macierzyńską opieką.

List do zelatorów

W 50 numerze „Zelatora” prosiłem o refleksje dotyczące tego krótkiego listu, który co miesiąc jest kierowany do prowadzących róże różańcowe, a przez nich jest często przekazywany także członkom tych modlitewnych wspólnot. Poniżej zamieszczone jest kilka wypowiedzi zelatorów z parafii św. Jana Chrzciciela w Krakowie. Dziękuję za te słowa.

***

W „Zelatorze” opisuje się nasze życie – to, co robimy, co przeżywamy, co planujemy na przyszłość. Jeżeli my będziemy pracować i dzielić się naszymi doświadczeniami, to „Zelator” będzie piękny i będzie służył innym – służył do przyciągania ludzi, do modlitwy, aby chwalić Maryję i przybliżać do Jezusa.

***

Dziwnie zacznę te kilka przemyśleń na temat pisemka „Zelator”. Czy jest potrzebne jego wydawanie? – myślę, że tak. Ponieważ dzisiaj trudno dociera się do ludzi słowem mówionym, to być może prędzej dotrze się do nich słowem pisanym. A tak w ogóle to dzięki „Zelatorowi” wiemy o różnych wydarzeniach związanych z Żywym Różańcem. Myślę, że nic nie trzeba zmieniać w wydawnictwie „Zelatora”, przecież chodzi o dobre, rzetelne informacje.

***

Pismo „Zelator” jest niezbędnym narzędziem i pomocą w zrozumieniu rozważanych Tajemnic Różańcowych dla członków ŻR. Spełnia ono trzy główne cele. Pierwszy, to bieżąca informacja na dany temat w danym czasie roku liturgicznego w połączenie z tajemnicami ŻR, które rozważa i omadla członek ŻR. Drugi cel bardzo ważny, a nawet myślę, że najważniejszy w tej modlitwie, to rozważanie tajemnic i zgłębianie danej tajemnicy, która jest w każdej części RŚ, którą nie każdy może i jest w stanie sam dobrze interpretować, a dzięki temu może zrozumieć wiarę w Boga przez Maryję. Trzeci cel, to łączność moderatora i opiekuna diecezjalnego z całą rzeszą zelatorów i członków ŻR w danej diecezji, a w konsekwencji połączenie  w całej Polsce i świecie, wyznawców Boga Jedynego w łączności z całym Kościołem Bożym na ziemi, w trwaniu i drodze dnia codziennego do ostatecznego spotkania twarzą w twarz z Miłosiernym Bogiem na końcu świata. Dlatego uważam, że nadal powinno być wydawane czasopismo „Zelator”, które jest bardzo ważną częścią całości materiałów jako pomocy w rozważaniach ŻR na co dzień dla Zelatorów, a przez nich dla wszystkich członków ŻR w Kościele Świętym. Niech Bóg nadal to dzieło błogosławi i niech ono trwa.

Ks. Stanisław Szczepaniec
z Radą Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej

 

zelator-54_01.2022.docx

zelator-54_01.2022.pdf