Arcybiskup Marek Jędraszewski
Metropolita Krakowski

Kraków, dnia 10 lipca 2020 r.

 

Kochani Rodzice,
Czcigodni duszpasterze,
Drodzy animatorzy prowadzący dziecięce grupy różańcowe,

 

Wzruszające i bardzo pouczające są słowa Jezusa skierowane do Apostołów, którzy nie chcieli dopuścić do Niego dzieci. Powiedział wtedy: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie i nie przeszkadzajcie im: do takich bowiem należy królestwo Boże” (Łk 18,16).

Dzieci w sposób naturalny lgną do Jezusa, a On pragnie się z nimi spotkać. Przestrzega nas, abyśmy im w tym nie przeszkadzali, a niestety zdarza się to wielokrotnie. Przeszkadzają rodzice, którzy swoim postępowaniem dają dziecku zły przykład lekceważenia Boga i Jego przykazań. Trudną do pokonania przeszkodą w dojściu do Boga jest kształtowanie u dzieci takiej hierarchii wartości, w której modlitwa, udział we Mszy Świętej i pogłębianie wiary są uznawane za działania mało ważne w stosunku do troski o dobra ziemskie. Współczesny świat przemawia do dziecka na wiele sposobów. Przedstawiane przez niego oferty często wydają się być bardziej atrakcyjne niż zachęta do rozmowy z Bogiem.

Tym bardziej trzeba cenić wszelkie inicjatywy, które pomagają wprowadzać dzieci w świat modlitwy. Do nich należy propozycją tworzenia „Płatków Róż”, a więc małych zespołów, które pod kierunkiem animatora podejmują odmawianie dziesiątka różańca. Gorąco polecam wszystkim wierzącym rodzicom, a także duszpasterzom, katechetom i ich współpracownikom, aby zainteresowali się tą formą prowadzenia dzieci do Jezusa przez Maryję.

Wiele razy modlitwa różańcowa ratowała osoby i rodziny, wspólnoty parafialne i narodowe. Mamy również przekonanie, że wielka jest moc dziecięcej modlitwy. Dzieci znają drogę do ojcowskiego Serca Boga i mogą wypraszać błogosławieństwo dla świata.

Nie jest przypadkiem, że Matka Boża ukazywała się niektórym dzieciom w czasie, gdy one przygotowywały się do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej. Tak było w przypadku św. Bernadety Soubirous, której ukazała się w Lourdes 11 lutego 1858 roku, a dziewczynka przyjmowała pierwszą Komunię Świętą na wiosnę tego roku. Justyna Szafryńska z Gietrzwałdu, niedaleko Olsztyna, po pomyślnym zdaniu egzaminu przed pierwszą Komunią Świętą wracała z plebanii do domu i wtedy właśnie ukazała jej się Maryja Niepokalana. Było to 27 czerwca 1887 roku. W czasie objawień fatimskich, w 1917 roku, dzieci jeszcze nie przygotowywały się do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej. Franciszek i Hiacynta, których dziś czcimy już jako świętych, przyjęli te sakramenty krótko przed śmiercią. Franciszek zmarł półtorej roku po zakończeniu objawień, a Hiacynta rok później. Wszystkim modlitwa różańcowa pomogła w głębszym i bardziej owocnym przyjęciu tych sakramentów.

W naszym przygotowaniu dzieci do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej istnieje piękna praktyka wręczania dzieciom różańca i zachęcania ich do modlitwy różańcowej. Bardzo proszę rodziców i katechetów, aby nie tylko gorliwie tę praktykę pielęgnowali, ale ciągle ją ubogacali. Urozmaiceniem, które może przynieść dobre owoce, jest tworzenie małych grup modlitewnych, „Płatków Róż”, prowadzonych przez animatora.

Dziękuję wspólnocie Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej za przygotowanie tej propozycji i udzielam pasterskiego błogosławieństwa wszystkim wprowadzającym dzieci na drogę systematycznej, coraz bardziej świadomie przeżywanej modlitwy.

 

+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski