Wspólnota Żywego Różańca jest zapewne najliczniejszą grupą modlitewną posługującą w naszych wspólnotach. Jej członkowie spotykają się przede wszystkim w parafiach. W latach dziewięćdziesiątych odbyły się dwa spotkania tego grona w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Od roku 2010 pielgrzymki takie zaczęły być organizowane w Łagiewnikach. Łączyły w sobie dwie grupy modlitewne: różańcową i adoracyjną. Ta druga nie ma jeszcze żadnych struktur diecezjalnych, więc bardzo nieliczne osoby z tej grupy uczestniczyły w tych pielgrzymkach. Zawsze jednak w programie pielgrzymki była obecna chwila adoracji.

Liczba uczestników pielgrzymek do Łagiewnik rosła systematycznie. Od około 200 osób w roku 2010 do około 700 osób w roku 2013. Od roku 2014, po ustaleniach z Radą Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej, zmieniona została nazwa pielgrzymki. Obecnie nazywa się ona Pielgrzymką Żywego Różańca.

 

Zobacz także: