Na początku roku 2016, w styczniu i w lutym odbywały się spotkania z zelatorami Żywego Różańca. Zamieszczamy krótkie informacje o tych spotkaniach: w Nowym Targu, w Krakowie - Łagiewnikach, w Krakowie - Mogile, w Wadowicach i Trzebini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nagranie konferencji o odpustach wygłoszone w czasie jubileuszowego spotkania zelatorów.

Nowy Targ – Niedziela, 17 stycznia

Dni skupienia dla zelatorów rozpoczęły się w tym roku w Nowym Targu. Mają one szczególny charakter, gdyż odbywają się w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Zelatorzy uczestniczyli więc najpierw w Eucharystii w kościele jubileuszowym. Tam przeszli przez Bramę Miłosierdzia. Dalsza część spotkania miała miejsce w domu duszpasterskim. Głównym tematem konferencji było owocne przeżywanie Roku Miłosierdzia i głębsze rozumienie znaczenia odpustów. W spotkaniu uczestniczyło 60 osób. Dziękujemy proboszczowi, ks. prałatowi Stanisławowi Strojkowi, a także jego współpracownikom i zelatorom z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa za życzliwe i gościnne przyjęcie.

Kraków – Łagiewniki – Niedziela, 24 czerwca

Kolejne spotkanie dla zelatorów odbyło się również w kościele jubileuszowym. Tym razem w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach. Klimat sanktuarium w szczególny sposób sprzyja refleksji nad tajemnicą Miłosierdzia, zwracania się z ufnością do miłosiernego Boga o potrzebne łaski i umacniania się w postawie miłosierdzia. Na tej pielgrzymce jubileuszowej i dniu skupienia zgromadziło się 60 zelatorów. Wzięli oni udział w Eucharystii, wysłuchali konferencji, a także wyrazili swoje nadzieje i oczekiwania związane z życiem i rozwojem Żywego Różańca. Dziękujemy za życzliwe przyjęcie kustoszowi i wicekustoszowi tego sanktuarium, ks. prałatowi Franciszkowi Ślusarczykowi oraz ks. kanonikowi Aleksandrowi Wójtowiczowi.

Kraków-Mogiła – Sobota, 30 stycznia

Kolejny dzień skupienia zgromadził 150 zelatorów, głównie z parafii nowohuckich. Przeżyliśmy go w Sanktuarium św. Krzyża w Mogile. Również to sanktuarium metropolita krakowski wyznaczył jako kościół jubileuszowy. Uczestnicy pielgrzymki przeszli więc przez Bramę Miłosierdzia, uczestniczyli w Eucharystii pod przewodnictwem Ojca proboszcza, na następnie zgromadzili się w sali, gdzie rozważali, podobnie jak inne grupy temat odpustu. Jest on aktualny szczególnie teraz, gdy jesteśmy na nowo przez Ojca Świętego Franciszka wezwani, aby przyjmować ten wielki i bardzo nam potrzebny dar Boga. Dziękujemy za życzliwe przyjęcie proboszczowi, o. Wincentemu Zakrzewskiego OCist, o. Ireneuszowi Siwkowi OCist, opiekunowi wspólnoty Żywego Różańca w tamtejszej parafii oraz członkom wspólnoty różańcowej.

 

Wadowice – kościół św. Piotra – Niedziela, 31 stycznia

Do Wadowic na jubileuszową pielgrzymkę i dzień skupienia przybyli zelatorzy z kilku parafii dekanatów wadowickich, a także z niektórych parafii dekanatu Sucha oraz Zator. Uczestniczyło 80 zelatorów, którzy najpierw wzięli udział w niedzielnej Eucharystii wraz ze wspólnotą parafialną, następnie przeszli przez Bramę Miłosierdzia, a w dalszej części spotkania zgromadzili się w sali, gdzie wysłuchali konferencji i komunikatów, a także spotkali się przy stole. Dziękujemy za gościnność księdzu proboszczowi, prałatowi Tadeuszowi Kasperkowi, a także zelatorom z parafii św. Piotra Apostoła.

Trzebinia – Niedziela, 7 lutego

Ostatni w tym roku dzień skupienia dla zelatorów Żywego Różańca miał miejsce w kościele jubileuszowym w Trzebini. Jest to parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa i równocześnie sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Uczestnicy dni skupienia włączyli się w parafialną celebrację Eucharystii, której przewodniczył proboszcz wspólnoty, a homilię wygłosił moderator Żywego Różańca, ks. Stanisław Szczepaniec. Dalsza część spotkania miała miejsce w domu duszpasterskim. Uczestniczyło w nim 40 osób z tamtejszej parafii oraz kilku parafii tamtego regionu. Dziękujemy proboszczowi, ks. Piotrowi Żydkowi SDS, a także zelatorom z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa za życzliwe i gościnne przyjęcie.