logo_zr

ZELATOR

grudzień 2019

29

Do pobrania: docxpdf

Z historii różańca

W poprzednim numerze „Zelatora” była mowa o Dominiku z Gdańska, mnichu z zakonu kartuzów, który zaczął wprowadzać tzw. „dopowiedzenia”. Były to zdania, które mówiły o Jezusie. Dodawano je w modlitwie „Zdrowaś Maryjo” po słowie: „Jezus”. W tym okresie historii, czyli w XIV i na początku XV wieku nie było jeszcze w tej modlitwie słów: „Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, grzesznymi…”.

Błogosławiony Alan z la Roche

Praktykę, rozpoczętą przez Dominika z Gdańska, rozwinął w sposób najbardziej przemyślany i pełny bł. Alan z La Roche (1428-1475). Był dominikaninem, cenionym profesorem, a przede wszystkim wybitnym kaznodzieją. W płomiennych kazaniach zachęcał do odmawiania różańca, ukazywał głębię tej modlitwy, tłumaczył poszczególne słowa „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”, uczył medytacji nad życiem Jezusa.

Bł. Alan, podobnie jak inni jemu współcześni, posługiwali się określeniem „Psałterz Jezusa Chrystusa i Błogosławionej Panny Maryi”. Autor ten podzielił 150 „Zdrowaś Maryjo” na trzy części, w której powtarzano 50 razy tę modlitwę, dzieląc ją jeszcze na dziesiątki, w których dodawano na początku „Ojcze nasz”, a na końcu „Chwała Ojcu”. Te „dziesiątki” nie były jeszcze nazwane w taki sposób, jak my je dzisiaj nazywamy, ale w każdej z nich wierny był zaproszony do rozważania tajemnic z życia Jezusa. Bł. Alan ułożył 150 „dopowiedzeń”, które mówiły o Jezusie. Są to bardzo piękne teksty, dlatego przez kilka następnych numerów „Zelatora” będzie drukowany ich wybór (zaczerpnięty z książki: bł. Alan z La Roche, „Psałterz Jezusa i Maryi”, Warszawa 2018).

Rozważania z pierwszej części „Psałterza NMP”

Fragmenty z pierwszej dziesiątki

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona, Jezus Chrystus:

  1. Najmilszy, Ty, który zostałeś zrodzony przed wiekami przez Boga swego Ojca i zostałeś przeznaczony dla nas jako człowiek, który z Ojcem i Duchem Świętym jest jedynym Bogiem i Panem równym Mu w chwale i tej samej istoty. Amen.
  2. Najmilszy, Ty, który na początku stworzyłeś niebo i aniołów, których bardzo mądrze podzieliłeś na dziewięć chórów i uczyniłeś ich uczestnikami swojej wiecznej szczęśliwości i chwały. Amen.
  3. Najmilszy, Ty, który swoją mocą stworzyłeś świat i swą wszechmocą utworzyłeś wszystkie jego elementy: słońce, gwiazdy i księżyc, określając ład i funkcje każdego. Amen.

Fragmenty z drugiej dziesiątki

  1. Najdobrotliwszy, Ten, który razem ze swoim Aniołem Gabrielem z wielką czcią Cię pozdrowił i zapowiedział swe przyjście w Tobie, mówiąc: „Zdrowaś, pełna łaski”. Amen.
  2. Najdobrotliwszy, Ten, któremu wyraziłaś przyzwolenie w słowach: „Oto Ja służebnica Pańska”. I zaraz poczęłaś, pozostając Dziewicą, po czym doznałaś wtedy stu pięćdziesięciu radości. Amen.
  3. Najdobrotliwszy, Ten, z którym poszłaś do Betlejem i schroniłaś się w najpodlejszej stajni, gdzie pozostając Dziewicą, porodziłaś Syna Bożego i wtedy doznałaś ponownie stu pięćdziesięciu radości. Amen.

Fragmenty z trzeciej dziesiątki

  1. Najłaskawszy, Ten, którego gwiazda wskazała mędrcom i skłoniła ich do odważnego szukania Go, oni zaś szli za nią, gdy ich wyprzedziła do Jerozolimy, i tam pytali, gdzie się narodził król Żydów. Amen.
  2. Najłaskawszy, Ten, z Tobą w środku nocy Ona uciekała z wielkim lękiem, cierpiąc głód i pragnienie i z racji młodego wieku narażając się na słabość ciała. Amen.

 

W czwartej i piątej dziesiątce bł. Alan przypomina o życiu ukrytym Jezusa w Nazarecie, o Jego pielgrzymce do Jerozolimy i odnalezieniu Go w świątyni, a także o chrzcie w Jordanie, kuszeniu Jezusa na pustyni i Jego publicznej działalności, w której głosił Ewangelię. W każdej dziesiątce „dopowiedzenia” zaczynają się od innego słowa. W czwartej zaczyna od „Najsłodszy”, a w piątej od „Najwytworniejszy”.

 

Jerycho Żywego Różańca

Od kilku lat członkowie Żywego Różańca w Archidiecezji Krakowskiej są proszeni o włączenie się w Jerycho Żywego Różańca, przeżywane na początku Adwentu, który rozpoczyna nowy rok liturgiczny.

Dlaczego Jerycho Różańcowe na początku Adwentu?

Dlaczego taka modlitwa na początku Adwentu? Dlatego, że Kościół żyje rytmem roku liturgicznego i najważniejsze wydarzenia zbawcze, uobecniane dla nas przez Boga, dzieją się w Adwencie i okresie Narodzenia Pańskiego, w Wielkim Poście, Triduum Paschalnym i okresie Wielkanocnym, a także w kolejnych tygodniach okresu zwykłego. Te zbawcze wydarzenia Bóg uobecnia dla nas w każdej Eucharystii, a na jej celebrację wierni gromadzą się przede wszystkim w niedzielę. To święty dzień Pana. Dzień łaski i odnowy. Dzień Ojca, Syna, i Ducha Świętego.

W pierwszą niedzielę Adwentu cały Kościół wyrusza w kolejny etap drogi wiary. Nic więc dziwnego, że na początku tak ważnej pielgrzymki duchowej, zwracamy się do Boga w gorącej modlitwie, prosząc, aby dla wszystkich dzieci, dla każdego młodego człowieka, a także dla wszystkich dorosłych i starszych, przeżywanie każdego okresu liturgicznego, a przede wszystkim każdej niedzieli, było to drogą wzrostu w wierze, zbliżenia się do Boga i dojrzewania w świętości. Prosimy Boga przez Maryję, Matkę Bożą Różańcową, aby nikt nie opuszczał niedzielnej Eucharystii, nikt ochrzczony nie zapominał o łasce udziału w życiu Bożym, nikt bierzmowany nie przestał być świadkiem Chrystusa w świecie, nikt powołany na drogę życia małżeńskiego, kapłańskiego czy konsekrowanego, nie zdradził swego powołania, lecz pozostał wierny Bogu i ludziom.

Wybór mojej godziny modlitwy

Wszyscy członkowie Żywego Różańca są proszeni o włączenie się w tę modlitwę. Nie gromadzimy się w jednym miejscu, lecz modlimy się tam, gdzie możemy. Każdy może odmawiać różaniec i inne modlitwy w kościele, we własnym mieszkaniu lub gdzie indziej. Znając układ swoich zajęć każdy może też zaplanować godzinę, w której włączy się we wspólną modlitwę. W tym samym czasie będzie się modliło wiele osób. Będą stanowić duchową wspólnotę.

Jerycho rozpocznie się w sobotę, 30 listopada, przed pierwszą Niedzielą Adwentu, o godz. 20.00 i zakończy się w następną sobotę, 7 grudnia, o godz. 20.00. Zachęcamy, aby rozpoczęło się ono w rodzinach. Rodzinny różaniec niech będzie modlitwą na rozpoczęcie Adwentu i równocześnie rozpoczęcie Jerycha.

Zgłoszenie dokonuje się drogą elektroniczną. Na stronie internetowej w dziale „Różaniec w diecezji” znajduje się zakładka „Jerycho 2019”, a w niej formularz zgłoszeniowy.

Na stronie internetowej znajduje się więcej pomocy do przeżywania tej modlitwy. Wyruszmy w kolejny rok duchowej pielgrzymki, która rozpoczyna się od oczekiwania na przyjście Pana w Adwencie, a kończy świętowaniem Jego królowania nad całym światem. Rok liturgiczny to czas łaski. Dzień po dniu spływa na nas z nieba Boże błogosławieństwo.

 

Wielbimy Cię, miłosierny Boże, w darze roku liturgicznego. Wędrujemy w nim tymi samymi ścieżkami, którymi prowadzi nas modlitwa różańcowa. Zdumiewamy się tajemnicą Wcielenia Twego Syna, Jego życiem w Nazarecie, Jego nauczaniem i dokonanymi cudami, Jego bolesną męką i chwalebnym zmartwychwstaniem, a także tajemnicą wniebowzięcia i ukoronowania Maryi na Królową nieba i ziemi. Przez przeżywanie tego misterium, drogi Jezusa i Maryi stają się naszymi drogami. Bądź uwielbiony, najlepszy Ojcze.

 

 

Świąteczne życzenia

Wszystkim kapłanom, zelatorom i członkom Żywego Różańca składamy najlepsze życzenia. Wpatrujmy się w Jezusa oczyma Maryi i kochajmy Go sercem Maryi. Niech On, Pan nieba i ziemi, leżący w ubogiej stajence, błogosławi naszą Ojczyznę, wszystkie rodziny i każdego z nas.

Ks. Stanisław Szczepaniec
z Radą Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej

zelator-29_12.2019.docx

zelator-29_12.2019.pdf