logo_zr

ZELATOR

marzec 2015

1

Do pobrania: docxpdf

Czcigodny Księże Proboszczu,

przesyłam pierwszy numer krótkiego, jednokartkowego informatora dla zelatorów. Uprzejmie proszę o skopiowanie tego tekstu i przekazanie go każdemu zelatorowi w parafii. To krótkie słowo, skierowane do zelatorów, będzie się ukazywać kilka razy w roku, w związku z ważnymi wydarzeniami, dotyczącymi wspólnot Żywego Różańca. Do parafii będzie przesyłany jeden egzemplarz. Może być także przesyłane więcej egzemplarzy jeśli parafia złoży takie zamówienie w Wydawnictwie św. Stanisława BM.

Z wyrazami szacunku.

Ks. Stanisław Szczepaniec

Moderator Żywego Różańca

Dni skupienia zelatorów

W dniach od 2 stycznia do 1 marca 2015 roku odbyły się w dwunastu miejscach archidiecezji dni skupienia dla zelatorów Żywego Różańca. Uczestniczyło w nich łącznie ok. 600 zelatorów.

Wszystkim, którzy uczestniczyli w spotkaniach i którzy włączali się w ich przygotowanie serdecznie dziękuję. W czasie dnia skupienia wygłoszona została konferencja na temat „Docenić skarb, który posiadamy”. Wielkim skarbem jest dla nas różaniec rozumiany nie tylko jako modlitwa, wypraszająca błogosławieństwo Boże dla ludzi, lecz także jako droga medytacji i sposób coraz lepszego poznawania Jezusa i Maryi. Tej medytacji nad tajemnicami zbawienia członkowie Żywego Różańca poświęcają bardzo wiele uwagi i wciąż się jej uczą. Tekst konferencji, zarówno w wersji audio, do odsłuchania, jak też w wersji elektronicznej, do pobrania i wydrukowania, znajduje się na naszej stronie Dni Skupienia zelatorów Żywego Różańca 2015.

Spotkania z zelatorami były również okazją do lepszego zapoznania się z zeszytami pomagającymi przeżywać kolejne tajemnice różańca w ciągu trzydziestu dni. Noszą one tytuł „Różańcowy szlak”. Dalsze książeczki będą się ukazywać zasadniczo w rytmie miesięcznym. Jeżeli korzystającym z tych opracowań nasuwają się uwagi, to proszę o ich przesłanie.

Rekolekcje „Na różańcowym szlaku”

W czasie dni skupienia zelatorów zapowiedziane zostały rekolekcje dla wszystkich chętnych członków i zelatorów Żywego Różańca. Będą one poświęcone tajemnicom radosnym różańca. Mają one szczególny urok rodzinny i rozświetlają różne okoliczności życia rodzinnego. Dzieją się w domu rodzinnym oraz w świątyni, do której udaje się święta Rodzina. Rekolekcje te można przeżywać w dwojaki sposób: indywidualnie oraz we wspólnocie rekolekcyjnej.

Rekolekcje indywidualne

Jeden z zeszytów „Różańcowego szlaku” będzie nosił tytuł „Rekolekcje na różańcowym szlaku – tajemnice radosne”. Będą w nim zawarte pomoce do indywidualnego przeżywania takich właśnie rekolekcji przez cały miesiąc. Polegają one na codziennej medytacji połączonej z odmawianiem dziesiątki różańca. Przez pięć dni odmawiamy kolejno pięć tajemnic radosnych i rozważamy jeden temat, związany z każdą tajemnicą. Potem powtarzamy ten cykl pięciodniowy, ale rozważamy inny temat. Tak jest przez cały miesiąc.

Rekolekcje we wspólnocie

Inna formę mają ćwiczenia duchowe przeżywane w ośrodku rekolekcyjnym. Dają one okazję wspólnej modlitwy, wysłuchania konferencji, rozmowy w grupach, poznania innych osób należących do wspólnoty Żywego Różańca. Zachęcamy więc chętnych do udziału w takich rekolekcjach. Trwają one od piątku wieczorem do niedzieli do obiadu.

Pierwsza seria odbędzie się w Kalwarii Zebrzydowskiej, w Domu Pielgrzyma, w dniach 15-17 maja 2015 roku. Rozpoczęcie w piątek, 15 maja o godz. 18.00, zakończenie w niedzielę, 17 maja, ok. 13.00. Koszt uczestnictwa wynosi 180 zł.

Druga seria odbędzie się w parafii św. Jadwigi Królowej w Krakowie na Krowodrzy w dniach 19-21 czerwca 2015 roku. Rozpoczęcie w piątek, 19 czerwca o godz. 18.00, zakończenie w niedzielę, 21 czerwca ok. 12.30. Są to rekolekcje dla osób, które mają możliwość noclegu i wyżywienia. Program rekolekcji będzie dostosowany dla dojeżdżających na wspólne spotkania. Będzie możliwość skorzystania z obiadu w sobotę, co należy zaznaczyć przy zgłoszeniu. Koszt uczestnictwa 15 zł.

Trzecia seria odbędzie się w wakacje w ośrodku rekolekcyjnym w Mszanie Dolnej. Szczegółowy termin będzie podany później na stronie internetowej oraz w parafiach dekanatu Mszana Dolna.

Zgłoszenia na obydwie serie rekolekcji przyjmuje Punkt Informacyjny przy Domu Duszpasterskim w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Można się tam zgłaszać osobiście albo drogą mailową (na adres: pielgrzymki@milosierdzie.pl) lub telefonicznie (tel. 12/252-33-11, w godz. 9.00-17.00).

Rekolekcje omówione powyżej poprowadzi diecezjalny moderator Żywego Różańca. Istnieje także możliwość zorganizowania takich rekolekcji w ramach dekanatu lub rejonu. Kapłani gotowi prowadzić takie rekolekcje mogą otrzymać odpowiednie pomoce dotyczące programu i konferencji rekolekcyjnych. Wtedy w własnym zakresie znajdują oni ośrodek rekolekcyjny i przyjmują zgłoszenia uczestnictwa.

Wśród wydarzeń, na które są zaproszeni członkowie Żywego Różańca, trzeba także wspomnieć o ogólnopolskiej pielgrzymce na Jasną Górę, która odbędzie się w sobotę, 6 czerwca. Plakaty informujące o programie zostały przesłane do parafii.

List dziękczynny dla zelatorów

Metropolita krakowski, ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, wyraził pragnienie napisania listu dziękczynnego dla zelatorów, którzy pełnią tę służbę przez 25 lat i dłużej. Przy różnych okazjach biskupi wyrażają wdzięczność wszystkim zelatorom i członkom Żywego Różańca. List dziękczynny będzie skierowany do tych, którzy najdłużej posługują.

W związku z tym zwracamy się z prośbą do duszpasterzy i zelatorów, aby przekazali do końca czerwca br. listę takich zelatorów. Należy na niej zamieścić imię i nazwisko, rok rozpoczęcia posługi zelatora oraz parafię, w której tę posługę spełnia.

Wręczenie listów dziękczynnych dokona się w parafiach po wakacjach w dniach ustalonych przez duszpasterzy wraz z zelatorami. Zelatorzy, którzy najdłużej pełnią tę zaszczytną służbę we wspólnocie, otrzymają taki list dziękczynny w czasie pielgrzymki Żywego Różańca w sobotę, 26 września w Łagiewnikach.

Świadectwo zelatorów

W czasie dnia skupienia zelatorów nie było zbyt wiele okazji do dzielenia się doświadczeniami, stawiania pytań, podawania propozycji i szukania wspólnych rozwiązań w trudnych sprawach. Więcej możliwości takiej rozmowy będzie w czasie rekolekcji, ale to również jest niewystarczające. Dlatego zwracam się z prośbą do wszystkich zelatorów, którzy posługując przez wiele lat, zebrali wiele doświadczeń, aby zechcieli podzielić swoimi przemyśleniami. Na obecnym etapie najbardziej dostępna będzie pisemna forma świadectwa. Oto pytania pomocnicze, które mogą być inspiracją do osobistej refleksji i dzielenia się:

Jakie były początki bycia zelatorem? Kto zaproponował taką posługę? Jakie uczucia temu towarzyszyły (lęk, radość, obawa, pragnienie pomocy…)? Za co chciałby Pan/Pani szczególnie podziękować Bogu, myśląc o latach bycia zelatorem? Czy zdarzyły się jakieś szczególne, niemal cudowne wydarzenia w czasie pełnienia tej misji? Co było najtrudniejsze w wypełnianiu zadań zelatora? Jak udawało się znajdować nowych członków róży, gdy Bóg zabierał niektórych do siebie? Jakie zadania w parafii podejmowali członkowie róży?

Świadectwem zelatorów, dawanym na co dzień w życiu parafialnym, ubogacają się wszyscy. Wiemy jednak, że świadectwo wypowiedziane lub napisane również ma swoją wartość i stanowi dla wielu osób ogromną pomoc. Jest ono najpierw formą dzielenia się między zelatorami, jednak pomaga również innym wierzącym.

Świadectwo można przesłać zwykłą pocztą na adres: Żywy Różaniec, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków lub pocztą elektroniczną na adres: atszczes@cyf-kr.edu.pl.

Należy pamiętać, że osoby przesyłając świadectwo wyrażają zgodę na jego publikację. Jeśli czyjeś świadectwo ukaże się na stronie internetowej lub w druku, będzie podpisane tylko imieniem. Nazwisko i inne dane, jeśli zelator je przyśle wraz ze swoim świadectwem, pozostaną do wiadomości moderatora i rady Żywego Różańca.

Wspólnota Żywego Różańca w parafii

Dotychczas udało nam się zebrać dane na temat róż ze 149 parafii naszej archidiecezji, co stanowi jedną trzecią wspólnot parafialnych. Uprzejmie prosimy o uzupełnienie danych z parafii, które jeszcze tej informacji nie przesłały. Można sprawdzić na stronie internetowej, z których parafii doszły już informacje.

Opracowanie:
Ks. Stanisław Szczepaniec
Moderator Żywego Różańca

zelator-01_03-2015.docx

zelator-01_03-2015.pdf