Moja godzina modlitwy

Wszyscy członkowie Żywego Różańca są proszeni o włączenie się w Jerycho różańcowe. Nie gromadzimy się w jednym miejscu, lecz modlimy się tam, gdzie możemy. Każdy może odmawiać różaniec i inne modlitwy w kościele, we własnym mieszkaniu lub gdzie indziej. Znając układ swoich zajęć każdy może też zaplanować godzinę, w której włączy się we wspólną modlitwę.

Jak przeżyć wybraną przez siebie godzinę modlitwy? Jest to Jerycho Różańcowe, więc główną modlitwą jest różaniec. Powinno to być pełne wiary, połączone z rozważaniem, przeżycie modlitwy różańcowej. Każdy może to uczynić w sposób, który jest mu bliski. Zainteresowanych zachęcamy do skorzystania w podanych poniżej sugestii.

Modlitwa wstępna

Bądź uwielbiony, miłosierny Ojcze! Ty obdarzyłeś nas licznymi darami w minionym roku liturgicznym. Dzięki Twojej łasce wytrwaliśmy w wierze i podejmowaliśmy dzieła miłości. Dziś kierujemy do Ciebie gorące błaganie o potrzebne łaski na roczną wędrówkę wiary. Modlimy się z Maryją i przez Jej wstawiennictwo. Rozważamy w różańcu życie i nauczanie Twego Syna, Jezusa Chrystusa. Napełnij nas swoim Duchem, aby nas prowadził i aby nasza modlitwa była miła Tobie.

Wzbudzenie intencji

Po wstępnej modlitwie można poświęcić więcej czasu dla wzbudzenie intencji modlitwy. Ogarniamy modlitwą całą archidiecezję, naszych biskupów, kapłanów i wiernych świeckich, rodziców i dzieci, zdrowych i chorych. Na terenie naszej archidiecezji mieszka ponad półtora miliona ludzi. Każdy z nich potrzebuje naszej modlitwy. Dla każdego prosimy o łaskę dobrego przeżycia Adwentu i Bożego Narodzenia, Wielkiego Postu i Wielkanocy, kolejnych niedziel i tygodni nadchodzącego czasu.

Mamy też swoje plany i oczekiwania. Ma je każda rodzina i każda parafia. Ma je również Ojczyzna. Intencji jest wiele, ale modlitwa jest wielka. Jednoczy się w niej liczne grono osób.

Cząstka różańca

Zaleca się odmówienie jednej cząstki różańca w intencjach, które zostały Bogu przedstawione. Z modlitwą łączymy rozważanie. Warto tu skorzystać z tekstów, które zostały przygotowane na „Różaniec do Granic”. Może je pobrać ze strony internetowej (Rozważania różańcowe).

Inne modlitwy

Z modlitwą różańcową można złączyć inne modlitwy, takie jak litanie czy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Wśród litanii można wyróżnić „Litanię do Świętych i Błogosławionych Polaków”. Są wśród nich ci, którzy żyli i działali na terenie naszej archidiecezji. Ich modlitwa była piękna, a ich wstawiennictwo jest skuteczne. Wspomniana litania znajduje się w książeczce „Różaniec do Granic”. Można ją również pobrać ze strony internetowej (Litania do Świętych i Błogosławionych Polaków).

Zakończenie

Maryjo, nasza najlepsza Matko, czczona w tak licznych sanktuariach naszej archidiecezji, wzywana w naszych kościołach i rodzinach, prowadź nas do Jezusa, Twego Syna, a naszego Zbawiciela. Amen.