Wezwania do Świętych i Błogosławionych Polaków

 

Święty Wacławie (+935), módl się za nami.

Święty Wojciechu (+997),

Święci: Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku i Krystynie (+1003),

Święty Andrzeju Świerardzie (+1030),

Święty Benedykcie (+1037),

Święty Stanisławie (+ 1079),

Błogosławiony Bogumile (+1204),

Błogosławiony Wincenty Kadłubku (+1223),

Błogosławiony Czesławie (+1242),

Święta Jadwiga Śląska (+1243),

Święty Jacku Odrowążu (+1257),

Błogosławiona Bronisławo (+1259),

Błogosławiony Sadoku i 48 towarzyszy (+1260),

Błogosławiona Salomeo (+1268),

Święta Kingo (+1292),

Błogosławiona Jolanto (+1298).

Święta Jadwigo, królowo (+1374), Módl się za nami.

Błogosławiona Doroto z Mątowów (+1394),

Błogosławiony Jakubie Strzemię (+1409),

Święty Janie z Kęt (+1473),

Święty Szymonie z Lipnicy (+1482),

Święty Kazimierzu, królewiczu (+1484),

Święty Janie z Dukli (+1484),

Błogosławiony Michale Giedroyciu (+1485),

Święty Stanisławie Kazimierczyku (+1489),

Błogosławiony Władysławie z Gielniowa, (+1505),

Święty Stanisławie Kostko (+1568),

Błogosławiona Regino Protmann (+1613),

Święty Melchiorze Grodziecki (+1619),

Święty Janie Sarkandrze (+1620),

Święty Jozafacie Kuncewiczu (+1623),

Błogosławiona Zofio Czeska (+1650),

Święty Andrzeju Bobolo (+1657),

Błogosławiony Rafale Chyliński (+1741),

Święty Klemensie Dworzaku (+1820), Módl się za nami.

Błogosławiony Edmundzie Bojanowski (+1871),

Błogosławiona Mario Ludwiko Merkert (+1872),

Błogosławiony Wincenty Lewoniuku i jego 12 towarzyszy (+1874),

Błogosławiony Auguście Czartoryski (+1893),

Święty Zygmuncie Szczęsny Feliński (+1895)

Błogosławiona Angelo Truszkowska (+1899),

Błogosławiona Mario od Jezusa Dobrego Pasterza (+1902),

Błogosławiona Marto Wiecka (+1904),

Błogosławiona Małgorzato Szewczyk (+1905),

Święty Rafale Kalinowski (+1907)

Błogosławiona Marcelino Darowska (+1911),

Błogosławiony Bronisławie Markiewiczu (+1912),

Błogosławiony Janie Beyzymie (+1912),

Błogosławiona Celino Borzęcka (+1913),

Błogosławiona Karolino Kózkówna (+1914),

Błogosławiona Klaro Ludwiko Szczęsna (+1916),

Błogosławiony Honoracie Koźmiński (+1916),

Święty Bracie Albercie Chmielowski (+1916),

Święty Zygmuncie Gorazdowski (+1920),

Błogosławiona Anielo Salawo (+1922),

Błogosławiona Mario Tereso Ledóchowska (+1922),

Święty Józefie Bilczewski (+1923),

Święty Józefie Sebastianie Pelczarze (+1924),

Błogosławiona Kolumbo Gabriel (+1924),

Błogosławiony Jerzy Matulewiczu (+1927),

Błogosławiony Ignacy Kłopotowski (+1931),

Błogosławiona Mario Karłowska (+1935),

Święta Faustyno Kowalska (+1938),

Święta Urszulo Ledóchowska (+1939),

Błogosławiona Bernardyno Jabłońska (+1940),

Święty Maksymilianie Mario Kolbe (+1941).

Błogosławiona Sancjo Szymkowiak (+1942),

Błogosławiony Janie Macha (+1942),

Błogosławiona Mario Stella i jej 10 towarzyszek (+1943),

Błogosławieni męczennicy II wojny światowej (+1939-45),

Błogosławiony Michale Kozalu (+1943),

Błogosławiony Stefanie Wincenty Frelichowski (+1945),

Błogosławiona Bolesławo Lament (+1946),

Błogosławiony Janie Balicki (+1948),

Błogosławiona Różo Czacka (+1961),

Błogosławiony Władysławie Findyszu (+1964),

Błogosławiona Hanno Chrzanowska (+1973),

Błogosławiony Michale Sopoćko (+1975),

Błogosławiony kard. Stefanie Wyszyński (+1981)

Błogosławiony Jerzy Popiełuszko (+1984),

Błogosławieni Michale Tomaszku i Zbigniewie Strzałkowski (+1991).

Święty Janie Pawle II (+2005)