Intencje na rok 2020

Styczeń

Intencja ewangelizacyjna: Za chrześcijan, wyznawców innych religii oraz ludzi dobrej woli, aby umacniali pokój i sprawiedliwość na świecie.​

Luty

Intencja powszechna: Za migrantów, którzy wpadli w ręce pozbawionych skrupułów przemytników, aby ich wołanie o pomoc było słyszane i brane pod uwagę.

Marzec

Intencja ewangelizacyjna: Za Kościół w Chinach, aby zachował wierność Ewangelii i wzrastał w jedności.

Kwiecień

Intencja powszechna: Za osoby uzależnione, aby otrzymały pomoc i zostały otoczone opieką.

Maj

Intencja ewangelizacyjna: Za diakonów, aby wierni służbie Słowa i ubogim, byli ożywiającym znakiem dla całego Kościoła.

Czerwiec

Intencja ewangelizacyjna: Za cierpiących, aby pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa, odnaleźli drogi życia.

Lipiec

Intencja powszechna: Za rodziny, aby były otaczane miłością i szacunkiem oraz wspierane radą.

Sierpień

Intencja powszechna: Za wszystkie osoby, które pracują lub żyją dzięki morzu, w tym marynarzy, rybaków i ich rodziny.

Wrzesień

Intencja powszechna: Aby zasoby planety nie były rabowane, ale dzielone w sposób uczciwy i z poszanowaniem godności każdego człowieka.

Październik

Intencja ewangelizacyjna: Za wiernych świeckich – szczególnie za kobiety – aby na mocy chrztu w większym stopniu byli włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.

Listopad

Intencja powszechna: Aby postęp w dziedzinie robotyki oraz sztucznej inteligencji zawsze pozostawał w służbie człowiekowi.

Grudzień

Intencja ewangelizacyjna: Aby osobistą relację każdego człowieka z Jezusem Chrystusem umacniały Słowo Boże i modlitwa.