Intencje na rok 2019

Styczeń

Intencja ewangelizacyjna: Za ludzi młodych, zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej, aby naśladując Maryję, odpowiadali na powołanie Pana, by prze­kazywać światu radość płynącą z Ewangelii.

Luty

Intencja powszechna: Aby z wielkodusznością były otaczane opieką ofiary handlu ludźmi, przy­musowej prostytucji i przemocy.

Marzec

Intencja ewangelizacyjna: Za wspólnoty chrześci­jańskie, zwłaszcza te, które są prześladowane, aby odczuwały bliskość Chrystusa i aby ich prawa były uznawane.

Kwiecień

Intencja powszechna: Za lekarzy i personel organi­zacji humanitarnych, przebywających na obszarach objętych wojną, którzy ryzykują własne życie, by ratować życie innych.

Maj

Intencja ewangelizacyjna: Aby dzięki zaangażowa­niu swoich członków Kościół w Afryce był zaczy­nem jedności wśród narodów, znakiem nadziei dla tego kontynentu.

Czerwiec

Intencja ewangelizacyjna: Za kapłanów, aby pro­wadząc wstrzemięźliwe i pokorne życie, z zaan­gażowaniem okazywali aktywną solidarność naj­uboższym.

Lipiec

Intencja powszechna: Aby politycy, uczeni i eko­nomiści pracowali razem na rzecz ochrony mórz i oceanów.

Sierpień

Intencja ewangelizacyjna: Aby rodziny dzięki życiu pełnemu modlitwy i miłości stawały się coraz bardziej «laboratoriami humanizacji».

Wrzesień

Intencja powszechna: Aby wszyscy, którzy wymie­rzają sprawiedliwość, działali uczciwie, i aby nie­sprawiedliwość, która szerzy się w świecie, nie mia­ła ostatniego słowa.

Październik

Intencja ewangelizacyjna: Aby tchnienie Ducha Świętego wzbudziło nową wiosnę misyjną w Kościele.

Listopad

Intencja powszechna: Aby na Bliskim Wschodzie, gdzie różne wspólnoty religijne dzielą tę samą przestrzeń życiową, zrodził się duch dialogu, spo­tkania i pojednania.

Grudzień

Intencja powszechna: Aby każdy kraj postanowił podjąć konieczne kroki, by jego priorytetem stała się przyszłość ludzi młodych, zwłaszcza tych, któ­rzy cierpią.