Bogarodzico Dziewico, Maryjo,
Królowo Polski i Królowo Różańca Świętego!
Oddaję Ci siebie, moje modlitwy i prace,
radości i cierpienia.
Oddaję Ci moją obecność w Żywym Różańcu
i wszystkie sprawy, które każdego dnia
w modlitwie różańcowej polecam Bogu
przez Twoje, Matko, wstawiennictwo.
Pragnę razem z Tobą
kontemplować oblicze Chrystusa,
aby już teraz radować się
i cierpieć razem z Nim
w tajemnicach radosnych i bolesnych;
aby słowem i czynem budować Królestwo Boże
w tajemnicach światła,
a w tajemnicach chwalebnych spodziewać się
nagrody nieba.
Maryjo, pomóż mi wiernie spełniać
zobowiązania wynikające z przynależności
do Żywego Różańca
i coraz bardziej kochać Twojego Syna i Ciebie.

Amen.