W Wielki Czwartek, 28 marca, rozpocznie się w naszej Archidiecezji Kongres Eucharystyczny. Zapowiedział go arcybiskup Marek Jędraszewski w liście apostolskim odczytywanym w pierwszą niedzielę Adwentu. Poniżej przypomniane są fragmenty tego pasterskiego słowa. Przemawiają one do nas jeszcze mocniej, gdyż czas rozpoczęcia Kongresu się zbliża.

logo_zr

ZELATOR

luty 2024

79

Do pobrania: pdf

 

Żywy Różaniec w świetle statutu

Dnia 28 grudnia metropolita krakowski, arcybiskup Marek Jędraszewski, zatwierdził archidiecezjalną Radę Żywego Różańca. Cieszymy się z tej decyzji naszego pasterza. Jest ona również okazją do przypomnienia niektórych punktów Statutu Stowarzyszenia Żywy Różaniec.

Ogólnopolska Konferencja Moderatorów Diecezjalnych

W wymiarze ogólnopolskim działalność Żywego Różańca koordynuje Konferencja Moderatorów Diecezjalnych. Tworzą ją moderatorzy diecezjalni oraz członkowie zarządu. Jej pracami kieruje moderator krajowy, który jest powoływany przez Konferencję Episkopatu Polski.

Moderatorzy diecezjalni spotykają się dwa razy w roku, na wiosnę i w jesieni. W czasie spotkań omawiane są bieżące sprawy, dokonuje się przygotowanie ogólnopolskiej pielgrzymki ŻR do Częstochowy, planowane są również dalsze wydarzenia, takie jak Kongres Różańcowy czy dwusetna rocznica powstania Żywego Różańca, przypadająca w 2026 roku.

Archidiecezjalna Rada Żywego Różańca

W diecezji biskup mianuje moderatora Żywego Różańca par. 5, nr 4. Według statutu (par. 5, nr 6) moderator może powołać Diecezjalną Radę Żywego Różańca, którą zatwierdza biskup diecezjalny.

Od kilku lat w naszej archidiecezji istniał zespół współpracowników moderatora, który pełnił zadania Rady ŻR. Od dnia 28 grudnia 2023 roku, mocą dekretu arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, jest to już archidiecezjalna Rada Żywego Różańca w sensie statutowym. Należą do niej:

Kapłani: Ks. Stanisław Szczepaniec (przewodniczący), ks. Tadeusz Dziedzic, ks. Wiesław Popielarczyk oraz ks. Stanisław Sudoł.

Zelatorzy: Bronisława Bieniek, Rafał Biskup, Urszula Filipowicz, Stanisław Kawecki, Piotr Kozioł, Bożena Krzysiak, Agnieszka Surma, Zofia Wiekierak, Anna Włodarczyk oraz Stanisława Zaprzelska.

Członkowie Rady pragną służyć wszystkim różom Żywego Różańca, przez modlitwę i spotkania, przygotowanie pielgrzymki, rekolekcji i dni skupienia, redagowanie listu „Zelator” i strony internetowej oraz przez posługę w swojej parafii i dekanacie.

Parafialna Rada Żywego Różańca

„Wszyscy zelatorzy w parafii tworzą Parafialną Radę Żywego Różańca, która może z pośród siebie wybrać osobę koordynująca ich pracę, zwaną zelatorem parafialnym” (Statut, par. 3, nr 11).

Zachęcamy, aby wprowadzać w życie ten punkt Statutu, gdyż on ułatwia zarówno prowadzenie formacji jak i sprawy organizacyjne członków Żywego Różańca w parafii. Prosimy, aby parafialny zelator nawiązał kontakt z Radą Diecezjalną, pisząc na podany adres e-mailowy podany na stronie ŻR: www.zr.diecezja.pl.

 

Wielki Post i Kongres Eucharystyczny

W połowie lutego rozpoczniemy Wielki Post. To czas szczególnej refleksji i skupienia. Klimat sprzyjający nawróceniu stwarzają celebracje liturgiczne, nabożeństwa pasyjne i tradycje wielkopostne. Przeżywajmy ten święty czas wypraszając łaskę nawrócenia dla siebie i dla innych ludzi.

W Wielki Czwartek, 28 marca, rozpocznie się w naszej Archidiecezji Kongres Eucharystyczny. Zapowiedział go arcybiskup Marek Jędraszewski w liście apostolskim odczytywanym w pierwszą niedzielę Adwentu. Poniżej przypomniane są fragmenty tego pasterskiego słowa. Przemawiają one do nas jeszcze mocniej, gdyż czas rozpoczęcia Kongresu się zbliża.

„Pragniemy, aby Kongres Eucharystyczny stał się wielką wspólną modlitwą całego Ludu Bożego naszej Archidiecezji – kapłanów, sióstr zakonnych, osób konsekrowanych i wiernych świeckich wszystkich stanów i każdego wieku […]. Niech będzie to dla nas wszystkich błogosławiony czas dziękowania Panu Bogu za to, że Jego Jednorodzony Syn, który stał się Człowiekiem, jest nieustannie pośród nas, karmiąc nas sobą, abyśmy nie ustali w drodze i aby nie ustała nasza wiara (por. Mt 15, 32; Łk 22, 32) […].

Hasłem Kongresu są słowa Pana Jezusa «Jestem z wami» (por. Mt 28, 20). Rozważając je będziemy chcieli umacniać nasze więzy z Kościołem, który jest naszą Matką. Kościół rodzi się bowiem z Eucharystii i Eucharystią żyje poprzez każdą sprawowaną Mszę świętą. Jak pisze św. Jan Paweł II Wielki w swej ostatniej encyklice Ecclesia de Eucharistia […]: «Pięknie jest zatrzymać się z Nim i jak umiłowany Uczeń oprzeć głowę na Jego piersi (por. J 13, 25), poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego Serca. Jeżeli chrześcijaństwo ma się wyróżniać w naszych czasach przede wszystkim «sztuką modlitwy», jak nie odczuwać odnowionej potrzeby dłuższego zatrzymania się przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie na duchowej rozmowie, na cichej adoracji w postawie pełnej miłości? Ileż to razy, moi drodzy Bracia i Siostry, przeżywałem to doświadczenie i otrzymałem dzięki niemu siłę, pociechę i wsparcie!» (EdE, 25).

Niech te słowa wiary i miłości św. Jana Pawła II będą dla nas wszystkich zachętą, aby w Eucharystii szukać dla siebie umocnienia i siły. Wielką w tym pomocą będzie aktywne włączenie się przez nas w obchody Kongresu Eucharystycznego”.

 

Miesięcznik „Różaniec”

„Nie mój, nie twój, tylko Chrystusowy” – to główny temat styczniowego numeru miesięcznika formacyjnego Różaniec, w którym dominuje refleksja nad Kościołem świętym.

 

Papieska intencja na luty:
„Za chorych terminalnie”

Módlmy się, aby chorzy w terminalnej fazie swojego życia oraz ich rodziny otrzymywali zawsze niezbędną opiekę i wsparcie, zarówno pod względem medycznym, jak i ludzkim.

W Konstytucji dogmatycznej o Kościele czytamy: „Chrystus jedyny Pośrednik, ustanowił swój Kościół święty, tę wspólnotę wiary, nadziei i miłości tu na tej ziemi, jako widzialny organizm, nieustannie go też przy życiu utrzymuje, prawdę i łaskę rozlewając przez niego na wszystkich.” Ksiądz Grzegorz Zieliński w artykule „ Z zapartym tchem” odpowiada na pytanie czyj jest Kościół? Kto do niego należy i czy rzeczywiście jest święty? Warto wczytać się w te rozważania. Kard. Robert Sarah ze smutkiem stwierdza, że „nieobecność Boga w naszym życiu jest coraz bardziej tragiczna”. Wskazuje on na niepokojące oznaki przyszłości w Kościele, jak: brak księży, niedostatki w formacji duchownych, brak życia modlitewnego czy błędna często koncepcja poczucia misji w Kościele. Zaś Ks. Prof. Janusz Królikowski w felietonie „Matka Kościoła Chrystusowego” w pięknym ujęciu kieruje nasze spojrzenie na obecność Maryi w Kościele. Pisze on: „W Maryi zaczyna się urzeczywistniać nowa więź ludzkości z Bogiem, która konkretyzuje się w Kościele, jako wspólnocie wiary, nadziei i miłości. Maryja Matka Chrystusa jest wpisana w początek Kościoła i wyznacza Kościołowi cel ostateczny, do którego on zmierza, a którym jest udział w chwale Bożej.”

Warto poświęcić uwagę lekturze wartościowych artykułów zawartych w styczniowym numerze  miesięcznika Różaniec, by pogłębić swą wiarę w Kościół, dostrzec aktualne problemy w  życiu religijnym, a przede wszystkim, by wzrastać w wierze i miłości do Chrystusa i Jego Matki Maryi.

Teresa Lelek

Nowe róże i Dziecięce płatki róż

Jestem zelatorką w parafii św. Anny w Zębie, w której modli się 10 Róż Żywego Różańca, w tym jedna męska. Od pewnego czasu krążyła myśl o założeniu Róży Różańcowej modlącej się za dzieci i młodzież. Udało się zrealizować ten pomysł. W lipcu 2023 r. powstały u nas dwie nowe róże. Jedna z nich modli się szczególnie za dzieci i młodzież. Należą do niej w większości młodsze parafianki, które założyły już swoje rodziny. W trakcie organizowania tej róży często mówiły: „Myślałam, że tylko starsze osoby modlą się w różach różańcowych”. Podpowiadałam: „Każdy wiek jest odpowiedni. Róża, która tworzymy to osoby w wieku 25-45 lat”. Wiele kobiet podjęło wyzwanie i postanowiło podjąć tę modlitwę różańcową.

Zrodził się też pomysł, aby powstała dziecięca róża różańcowa . Słyszałyśmy o płatkach róż różańcowych i wiele razy zastanawiałyśmy się jak dotrzeć do dzieci i jak je zachęcić. Polecałyśmy tę myśl w modlitwach, ale miałam nadzieję, że róża modląca się za dzieci i młodzież też pomoże. Zostawiłyśmy sprawę Bogu i Matce Bożej, aż pewnego październikowego dnia, podczas piątkowej adoracji (tak opowiada osoba prowadząca adorację), przede mną w ławce usiadła mała dziewczynka, która co chwile odwracała się i śledziła mój różaniec – pomyślałam – sprawdza mnie, albo siebie, czy dobrze przekładamy paciorki różańca. Na drugi dzień usiadła koło mnie i kiedy przyszedł czas na modlitwę różańcową spytałam ją czy chce odmówić – skinęła głową, na jej twarzy pojawił się uśmiech i radość w oczach. Pięknie odmówiła dziesiątek, a za trzy dni już przyszły dwie dziewczynki, które usiadły koło członkiń prowadzących różaniec.

Same poprosiły czy mogą się włączyć do odmawiania różańca. W kolejnych dniach przychodziły następne. Nie musiałyśmy szukać dzieci, to sama Matka Boża je przysłała!  Po rozmowie z nimi i ich rodzicami, w naszej parafii powstały dziecięce Płatki Róż Różańcowych. Od grudnia 2023 roku należy do nich 12 dzieci w wieku od 4 do 16 lat. Spotykamy się co miesiąc.

Bożena Krzysiak

Ks. Stanisław Szczepaniec
z Radą Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej

 

zelator-79_02.2024.pdf