Jak co roku zapraszam do włączenia się w Jerycho Żywego Różańca naszej Archidiecezji, które rozpoczynamy w sobotę przed pierwszą niedzielą Adwentu (a więc 2 grudnia) o godz. 20.00, a kończymy w następną sobotę, 9 grudnia, również o godz. 20.00. Zgłoszenia udziału dokonuje się przez Internet na naszej stronie w dziale „Różaniec w diecezji”/ Jerycho Różańcowe 2023.

logo_zr

ZELATOR

listopad 2023

76

Do pobrania: pdf

 

Z historii różańca

Przez ponad rok, od sierpnia 2022 roku, rozważaliśmy kolejne listy apostolskie Ojca Świętego Leona XIII na temat różańca. Papież ten, kierując Kościołem od 1878 do 1903 roku, stale przypominał o modlitwie do Matki Najświętszej, wpatrywaniu się w przykład Jej życia i naśladowaniu Jej we wszystkim. Przez wiele lat pisał słowo pasterskie do całego Kościoła zachęcające do modlitwy różańcowej. Ostatni list na ten temat napisał 8 września 1901 roku w związku z poświęceniem w Lourdes, w bazylice różańcowej, piętnastu ołtarzy ku czci tyluż tajemnic różańcowych. Można powiedzieć, że jest on pewnym podsumowaniem myśli, które przekazywał w poprzednich listach.

Rozkwit nabożeństwa różańcowego

„Szczególniejszą radość sprawia Nam to, że święte nabożeństwo Różańca Maryjnego dzięki Naszym zachętom i Naszej troskliwości jest bardziej znane i że praktyka jego znacznie się rozpowszechniła wśród ludu chrześcijańskiego; stowarzyszenia różańcowe rozmnożyły się i rozkwit ich wzma­ga się coraz bardziej, tak, co do liczby członków, jak co do ich pobożności liczne i ważne dzieła naukowe, opracowane przez uczonych mężów, rozeszły się szeroko i na koniec miesiąc październik, który rozkazaliśmy cały poświęcić nabożeństwu różańcowemu, obchodzi się w całym świecie z wielką i niebywałą dotąd wspaniałością.

Siła tajemnic

Skutek bowiem, który wywierają u wszystkich poszczególne tajemnice rozważane w Różańcu jest ten, że umysł chrześcijanina przywodzą powoli i niepostrzeżenie do wprowadzenia w swe życie ładu i pracowitości z wykluczeniem niepokojącego zamieszania, znoszenia przeciwności spokojnie i mężnie, oczekiwania i pragnienia dóbr nieśmiertelnych w niebieskiej ojczyźnie, wreszcie podtrzymania w sobie i pogłębienia wiary, bez której darmo szuka się lekarstw lub ulgi przeciw uciskającym nas nieszczęściom, albo odparcia niebezpieczeństw, ze wszech stron grożących.

Ofiara róż

Ilekroć pozdrawiamy Maryję jako łaski pełną, łącząc się z pochwałą oddaną Jej przez anioła, tylekroć przez też właśnie powtarzaną pochwałę ofiarujemy niejako tej błogosławionej Dziewicy róże, roztaczające najwdzięczniejszą wonność; tylekroć przedstawia się umysłowi naszemu już to wysoka godność Maryi, już to łaska udzielona Jej od Boga przez «błogosławiony owoc Jej żywota»; tylekroć przypominamy też inne nadzwyczaj wielkie Jej zasługi, przez które współuczestniczyła ze Synem swym Jezusem w odkupieniu rodzaju ludzkiego. O jakże słodkim jest więc dla Najśw. Panny Maryi, jak miłym i przyjemnym pozdrowienie anielskie, skoro w chwili gdy Gabriel nim Ją powitał, zrozumiała, że za sprawą Ducha Świętego poczęła Słowo Boże […].

Zaprawdę nic nie może być skuteczniejszego ku zjednaniu nam przychylności Najśw. Dziewicy Maryi i wysłużeniu łask najzbawienniejszych, jak otaczanie największą czcią, na jaką zdobyć się możemy, tajemnic naszego Odkupienia, przy których Ona nie tylko była obecna, lecz w których uczestniczyła oraz rozwinięcie przed oczyma wszystkich całego szeregu tych prawd jako przedmiotu do rozmyślania […]. Najpotężniejsza Dziewica i Matka, która niegdyś «współdziałała swą miłością, aby wierni narodzili się dla Kościoła», niechaj i teraz będzie pośredniczką i opiekunką naszego zbawienia. Niechaj skruszy i zmiażdży niezliczone głowy potwornej bezbożności, coraz bardziej rozszerzającej spustoszenie po całej Europie; niechaj uspokoi na powrót zatrwożone umysły i przyspieszy przez to powrót jednostek i społeczeństw do Jezusa Chrystusa, który może zbawić na wieki zbliżających się przez Niego do Boga (Hbr 7,25)”.

 

Miesięcznik „Różaniec”

„Przyjmij dar starości” to temat październikowego numeru miesięcznika „Różaniec”. W artykule „Charyzmat trzeciego wieku” o. dr. Ignacy Rogusz OCist nawiązując do listu Jana Pawła II do osób w podeszłym wieku z 1999 r. przywołuje słowa świętego „Właściwą perspektywę stanowi wieczność, każdy zaś etap życia jest ważkim przygotowaniem do niej”. Autor wyjaśnia, że każdy (niezależnie od wieku) kto żyje w perspektywie wieczności będzie starał się wykorzystać jak najlepiej każdą chwilę na ziemi i wszystkie talenty otrzymane od Boga. Zwraca również uwagę, że przed człowiekiem w podeszłym wieku otwierają się nowe perspektywy i nowy sens życia. Odkrywanie powołania nie jest tylko zadaniem młodych. Bóg powierza Mojżeszowi wyprowadzenie ludu wybranego z egipskiej niewoli wtedy kiedy on był już starszym człowiekiem.

 

Papieska intencja na listopad: „Za papieża ”

Módlmy się za papieża, aby wypełniał swoją misję i prowadził wiernych wspierany przez Ducha Świętego.

Natomiast w dziale „Z Maryją przez życie” o. dr Andrzej Bielat OP w artykule „Niezawodny oręż różańcowy”, szczegółowo opisuje duchowy charakter zwycięstwa katolickiej Ligi Świętej w bitwie morskiej pod Lepanto (07.10.1971) z dużo liczniejszą flotą muzułmańską. Każdy zgłaszający się do walki rycerz otrzymał od św. Piusa różańcową koronkę. Zadbano, aby na każdym statku był obecny kapelan, aby spowiadać i rozdawać Najświętszy Sakrament. Natomiast na ulicach Rzymu obywały się procesje modlitewne i odmawiano różaniec. Na pamiątkę tego zwycięstwa do Litanii loretańskiej papież Pius V dodał wezwanie Wspomożenie Wiernych, a 7 października ogłosił świętem Matki Bożej Zwycięskiej, przemianowanej później na „Różańcowej”. Niech będzie to dla nas zachętą aby zgłębić naszą wiedzę o znaczeniu różańcowej batalii w zwycięstwie pod Lepanto i przypomni nam skąd czerpać siły w chwilach dla nas trudnych.

W tym numerze pojawiła się cz. I „Różańcowego vademecum”, a w nim odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące struktur i zasad Żywego Różańca. Bardzo przydatne informacje o założycielce, intencjach, poprawnym odmawianiu różańca zarówno dla osób, które rozważają wstąpienie do róży różańcowej jak i dla tych którzy chcą ją założyć.

Anna Włodarczyk

Troska o misje

„Misje sercem Kościoła” to hasło tegorocznej Światowej Niedzieli Misyjnej, która obchodzona była 22 października br. To szczególne przypomnienie o misjach i głębsze przeżycie prawdy, że Kościół, do którego należymy, ma charakter misyjny. Został bowiem posłany przez Chrystusa aż na krańce ziemi.

W Niedzielę Misyjną odbywają się zbiórki rzecz misji. Ma to miejsce we wszystkich, nawet najuboższych, diecezjach i parafiach na całym świecie. Środki zebrane w Niedzielę Misyjną, do których można zawsze dołączyć swoją ofiarę, zostają przekazane do Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i przez nie rozdzielane do obszarów misyjnych.

Inicjatorem tej akcji, która odbywa się zawsze w przedostatnią niedzielę października, był papież Pius XI, który rozpoczął ją w 1926 r., czyli 100 lat po tym jak bł. Paulina Jaricot założyła Dzieło Rozkrzewiania Wiary. Fundusze z Niedzieli Misyjnej są rozdzielane według zgłoszonych zapotrzebowań z obszarów misyjnych i przeznaczane min. na pracę duszpasterską i socjalną Kościoła, budowę kościołów, ośrodków zdrowia oraz kształcenie seminarzystów. Dzięki tym środkom, co roku powstają nowe diecezje przede wszystkim w krajach Afryki, Azji, Ameryki Łacińskiej i Oceanii.

Ojciec Święty Franciszek, w swoim Orędziu wystosowanym na tegoroczną Niedzielę Misyjną, nawiązuje do fragmentu Ewangelii opowiadającego o uczniach zmierzających do Emaus ( Łk 24, 13-35), podkreślając ich przemianę po spotkaniu ze Zmartwychwstałym. Oświeceni przez Zmartwychwstałego, z rozpalonymi sercami, otwartymi oczyma i nogami gotowymi do drogi mamy rozpalać inne serca Bożym słowem, otwierać oczy bliźnich na Jezusa obecnego w Eucharystii i zapraszać ich do wspólnego kroczenia ku zbawieniu. Ojciec Święty Franciszek odwołując się do adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium, przypomina, że „działalność misyjna stanowi wzorzec każdego dzieła Kościoła”.

Anna Włodarczyk

Jerycho Żywego Różańca

Jak co roku zapraszam do włączenia się w Jerycho Żywego Różańca naszej Archidiecezji, które rozpoczynamy w sobotę przed pierwszą niedzielą Adwentu (a więc 2 grudnia) o godz. 20.00, a kończymy w następną sobotę, 9 grudnia, również o godz. 20.00. Zgłoszenia udziału dokonuje się przez Internet na naszej stronie w dziale „Różaniec w diecezji”/Jerycho 2023.

Intencji modlitwy jest zawsze bardzo dużo. Można nawet odnieść wrażenie, że ich stale przybywa. Pierwszą z nich jest jednak zawsze prośba o łaskę owocnego przeżywania zbawczych wydarzeń, celebrowanych przez Kościół w roku liturgicznym. Każde z nich rozważamy w różańcu i każde może się przyczynić do głębszego przeżywania poszczególnych tajemnic różańcowych. O ten dar prosimy dla nas, którzy codziennie trwają na tej modlitwie, ale prosimy o to również dla tych, którzy jeszcze tej modlitwy nie odkryli.

W czasie pielgrzymki Żywego Różańca, przeżywanej w ostatnią sobotę września, modliliśmy się o dar powstawania nowych róż. Niech ta modlitwa i rodzące się z niej działanie trwa.

Ks. Stanisław Szczepaniec
z Radą Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej

 

zelator-73_08.2023.pdf