Wspomnienie liturgiczne beatyfikowanych we wrześniu 2023 r. Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich siódemki dzieci będzie obchodzone w dniu zawarcia przez Józefa i Wiktorię sakramentu małżeństwa tj. 7 lipca. Ulmowie mając głęboko w sercu treść przypowieści o miłosiernym Samarytaninie nie wahali się ukrywać żydów na swoim strychu, za co cała rodzina oddała największą ofiarę.

logo_zr

ZELATOR

październik 2023

75

Do pobrania: PDF

 

Pielgrzymka Żywego Różańca

W sobotę, 30 września, przeżywaliśmy XIV pielgrzymkę Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Jej temat wyrażały słowa: „Różańcowa modlitwa za Ojczyznę”. Dziękujemy Bogu za dar pielgrzymki. Dziękujemy za udział w niej kapłanom i zelatorom, a także członkom Żywego Różańca i innym pielgrzymom.

Konferencja i różaniec

Ks. dr Stanisław Mieszczak SCJ w konferencji przypomniał wielkie znaczenie różańca w życiu wierzących. Codzienna modlitwa pozwala nam być blisko Boga, a przez tę bliskość przemieniamy się, stajemy się bardziej podobni do Boga, dojrzewamy w świętości. Na tej drodze ważną rolę odrywa różaniec. Ks. Stanisław przybliżył uczestnikom pielgrzymki także tę prawdę, że w życiu narodu ważną rolę odrywają święci. Gdy w XV wieku w Krakowie żyło ich wielu, odcisnęli duchowe piętno na życiu mieszkańców. Trzeba o świętych pamiętać i do nich się zwracać w modlitwie.

Po konferencji przeżywaliśmy różaniec. Była to modlitwa za Ojczyznę, w której w czasie rozważań radosnej części różańca wspominani byli święci i błogosławieni, żyjący w pierwszych wiekach naszej historii. Oni przynieśli wiarę naszym przodkom i mieli ważny wpływ na jej rozwój. Oni uczyli i nadal uczą miłować Boga i bliźniego, wzywać wstawiennictwa Maryi, Niepokalanej Dziewicy i podejmować odpowiedzialność za dobro wspólne, za Ojczyznę.

Eucharystia

Konferencja i różaniec były również przygotowaniem do przeżycia Eucharystii. Koncelebrze, w której uczestniczyło wielu kapłanów, przewodniczył bp Robert Chrząszcz. On również skierował do zgromadzonych słowo pouczenia i umocnienia.

Biskup wyraził wdzięczność pielgrzymom za przybycie zaznaczając, że wspólna modlitwa jest ważnym wydarzeniem. Jesteśmy razem przed Bogiem.

Nawiązując do Ewangelii, w której Chrystus zapowiada swoją mękę, biskup zachęcał wszystkich do wytrwałości, gdy trzeba się zmagać w trudnościami i cierpieniem. Krzyż nas dotyka, ale Bóg uzdalnia nas do jego dźwigania. Zbawiciel oddał za nas swoje życie i jest z nami każdego dnia. Jemu możemy powierzyć wszystko. Czyńmy to przez ręce Maryi. Trwajmy na modlitwie, dzięki której jesteśmy w stanie wierniej wypełniać wolę Bożą w naszym życiu.

Ostatnia część homilii biskupa poświęcona była wezwaniu do życia miłością. Mamy miłować Boga i ludzi. Miłość Boża do nas się nie zmienia i zawsze jest nam ofiarowana. W jej promieniowaniu, przy wstawiennictwie Maryi, dojrzewa nasza miłość i zdolność rozumienia drugiego człowieka. W tym wyjątkowym miejscu prosimy o miłość miłosierną.

Miesięcznik „Różaniec”

Wolność i mechanizmy wchodzenia na drogę różnego rodzaju zniewolenia to temat przewodni wrześniowego numeru miesięcznika „Różaniec”. Ks. Sławomir Kostrzewa, badacz wpływów kultury masowej na duchowość dzieci i młodzieży zwraca uwagę, że „zagrożeniem duchowym jest wszystko, co oddala nas od Boga albo wręcz zajmuje jego miejsce”. W niewoli świata cyfrowego, telewizji i Internetu (w tym licznych aplikacji na telefon) tkwią po uszy również osoby starsze. Brak kontroli nad ich używaniem skutkuje po pierwsze stratą czasu (nagle okazuje się, że nie masz czasu na życie osobiste i duchowe), a po drugie brakiem ufności Bogu (kiedy środki masowego przekazu podprogowo sączą w ciebie bezbożne ideologie i zasiewają w serca strach przed pandemią, inflacją, wojną). Natomiast ks. Paweł Siedlanowski w artykule „Królewski przywilej wolności” zwraca uwagę, że Dekalog zaczyna się preambułą: „Jam jest Pan, Bóg twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli”. Właśnie 10 przykazań danych przez Boga opisuje twoją wolność, zabezpiecza ją przed degradacją i falsyfikacją. Dzisiaj cyfrowe boty, algorytmy analizujące twoje preferencje i aplikacje skanujące każdy twój ruch w sieci podsuwają ci treści, które stopniowo, małymi krokami kreują w tobie wizję „wolności bez granic” (również tych moralnych). Grozi to, poszerzaniem granic grzechu, brakiem uwagi na to co do tej pory było dla ciebie ważne i wtórowaniu temu, co dotąd cię mierziło np. kpienia z Kościoła, sakramentów.

Z artykułu o. dr. Andrzeja Bielata OP „Życie jest proste jak modlitwa” dowiadujemy się, że wspomnienie liturgiczne beatyfikowanych we wrześniu 2023 r. Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich siódemki dzieci (w tym dziecka o nieznanym imieniu i płci, które próbowało się urodzić po rozstrzeleniu przez Niemców i zakopaniu w grobie Wiktorii) będzie obchodzone w dniu zawarcia przez Józefa i Wiktorię sakramentu małżeństwa tj. 7 lipca. Ulmowie mając głęboko w sercu treść przypowieści o miłosiernym Samarytaninie nie wahali się ukrywać żydów na swoim strychu, za co cała rodzina oddała największą ofiarę.

Anna Włodarczyk

Październik: różaniec – synod – misje

Członkowie Żywego Różańca należą do tych, którzy w październiku najbardziej dbają o udział w nabożeństwach różańcowych. Wspierajmy wszelkie inicjatywy w tym względzie. Ważnym wydarzeniem, przeżywanym w październiku, jest Synod obradujący w Rzymie pod przewodnictwem Ojca Świętego. Módlmy się o dobre owoce tego spotkania gromadzącego biskupów, kapłanów, osoby konsekrowane i wiernych świeckich. W październiku przypada także tydzień misyjny. Pomocą w refleksji nad znaczeniem misji, także w naszym życiu, niech będzie poniższy tekst.

W poprzednim numerze Zelatora, przypomnieliśmy sobie, po pierwsze dlaczego róże różańcowe wspomagają misje, a po drugie dlaczego jest to metoda drobnych systematycznych datków. Watro podkreślić, że mimo bycia pod zaborami Polacy szybko włączyli się w zainicjowaną przez bł. Paulina Jaricot formę pomocy misjom. W 1835 r. Dzieło Rozkrzewiania Wiary zostało kanonicznie wprowadzone w archidiecezji gnieźnieńsko-poznańskiej, a rok później zaczęto wydawać w Poznaniu “Roczniki Dzieła Rozkrzewiania Wiary”. Zatem oprócz zbiórek datków dbano również o popularyzację tego dzieła. Dbano z wielką determinacją, bowiem kiedy zaczęły się represje wobec Kościoła katolickiego na skutek wprowadzenia Kulturkampfu w Cesarstwie Niemieckim i zaborze pruskim, wydawanie tej publikacji przeniesiono do zaboru austriackiego, do Krakowa (na lata 1891-1921). Ponownie “Roczniki Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary” zaczęto publikować w Poznaniu w 1929 i czyniono to aż roku wybuchu II wojny światowej.

 

Papieska intencja na październik: „Za Synod”

Módlmy się za Kościół, aby na wszystkich poziomach przyjął postawę słuchania i dialogu jako sposób życia, pozwalając prowadzić się Duchowi Świętemu ku peryferiom świata.

Nie chodzi tu bynajmniej o zapamiętanie tych wszystkich dat, ale o zadumę nad tą nieustanną troską o misje, która pielęgnowali Polacy mimo wielu niełatwych momentów w naszej historii. Jako członkowie Żywego Różańca jesteśmy w szczególny sposób powołani do tego, aby wykorzystywać każdą okazję, aby zachęcać innych do wspierania dzieł misyjnych. Mówmy o tym dzieciom, wnukom, kolegom z pracy, dalszym znajomym. Bł. Paulina Jaricot od małego dziecka słyszała o misjach od rodziców i od swojej opiekunki. Nic dziwnego, że po oddaniu koordynacji nad Dziełem Rozkrzewiania Wiary, wspieranie modlitewne i materialne misji włączyła w Żywy Różaniec.

Watro wiedzieć, że aktualnie prężnie działają Misjonarze „Fidei  Donum” oraz Misjonarze Świeccy z Archidiecezji Krakowskiej. Oprócz wyjazdów na misje, organizowane są misyjne konkursy plastyczne, adopcja misyjna, kongresy misyjne dzieci, dzieło Kolędników Misyjnych, prowadzone są animacje misyjne w szkołach i parafiach oraz rekolekcje misyjne. Można też włączyć się w wolontariat misyjny zarówno na miejscu jak i wyjeżdżając na misje. Równo 50 lat temu, w odpowiedzi na apel ks. kard. Franciszka Macharskiego skierowanym do kapłanów o podjęcie posługi w krajach misyjnych, pierwsi misjonarze wyjechali do Tanzanii. Natomiast, pani Barbara Dominika Szkatuła jest pierwszą i najdłużej pracującą (od 1982 r.) misjonarką świecką z Archidiecezji Krakowskiej.

Anna Włodarczyk

Ks. Stanisław Szczepaniec
z Radą Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej

 

zelator-75_10.2023.pdf