logo_zr

ZELATOR

wrzesień 2023

74

Do pobrania: pdf

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zelatorów i członków Żywego Różańca do udziału w pielgrzymce, która odbędzie się tradycyjnie w ostatnią sobotę września (30 września). Jej program widoczny jest na zamieszczonym powyżej plakacie.

Tegoroczne hasło pielgrzymki brzmi: „Różańcowa modlitwa za Ojczyznę”. Ta intencja jest obecna stale w naszej modlitwie. Podejmiemy ją również w Łagiewnikach, prosząc miłosiernego Boga, przez przyczynę Królowej Polski oraz świętych i błogosławionych Polaków, aby błogosławił wszystkim rodakom, żyjącym na naszej ziemi i w innych krajach, a także tym, którzy znaleźli schronienie w naszych miastach i wioskach.

Modlitwa ta nabiera szczególnej intensywności w związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. Niech Bóg da wszystkim zaangażowanym w kampanię wyborczą mądrość i szacunek do ludzi mających inne poglądy. Niech Duch Święty udzieli światła tym, którzy będą oddawać swe głosy, aby wybrali tych, którzy najlepiej poprowadzą Polskę w dalsze lata.

W tej modlitwie nie może zabraknąć prośby o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie.

List dziękczynny i medal zasługi dla zelatorów

Nie zapomnijmy o zgłaszaniu zelatorów, którzy pełnią tę posługę 25 lat i więcej. Zgłoszenia (imię i nazwisko oraz parafię) proszę przekazywać na adres: atszczes@gmail.com. Księża proboszczowie lub ich przedstawiciele będą mogli odebrać skierowany do tych jubilatów list dziękczynny metropolity krakowskiego ks. abpa Marka Jędraszewskiego.

Zelatorzy, którzy posługują 33 lata i więcej mogą otrzymać medal św. Jana Pawła II za zasługi dla Archidiecezji Krakowskiej. Prośbę o przyznanie medalu Księża Proboszczowie kierują bezpośrednio do sekretariatu Księdza Arcybiskupa. Tam też odbierają przyznane medale.

Miesięcznik „Różaniec”

Sięgając po wakacyjny numer (lipiec-sierpień 2023) miesięcznika „Różaniec”, którego myślą przewodnią są słowa „Nowe światło-nowe życie”, poznamy charyzmatycznego twórcę ruchu Światło-Życie i wybitnego teologa, Sługę Bożego, Księdza Franciszka Blachnickiego. Pomimo upływu lat i wielu przemian, Ksiądz Blachnicki jest wciąż inspiracją, nie tylko dla młodzieży, ale również dla kapłanów i wiernych świeckich, których rola w Kościele jest niezastąpiona – podkreślał. W artykule pt. „Wychowawca wolnych ludzi” można poznać wizjonerskie spojrzenie Ks. Blachnickiego na Kościół. Myślał On o wierzących świeckich, którzy biorą za Kościół realną odpowiedzialność i dostrzegał konieczność pobudzania ich ducha odpowiedzialności, by przypomnieli sobie, że w chrzcie świętym zostali namaszczeni na proroków. Czy dziś ktoś z nas myśli o sobie, że jest jak prorok wezwany, by słowem i czynem świadczyć o Bogu wszędzie tam, gdzie żyje? Może warto tę myśl zgłębić na nowo.

 

Papieska intencja na wrzesień:
„Za ludzi żyjących na marginesie”

Módlmy się za ludzi, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, a nawet w nieludzkich warunkach, by nie zostali zapomniani przez instytucje i nigdy nie byli traktowani jako mniej wartościowi.

Ksiądz Blachnicki był niezwykle odważnym kapłanem, który podobnie jak kardynał Wyszyński sprzeciwiał się komunistom walczącym z Kościołem. O odważnym świadectwie wiary Ks. Blachnickiego i obronie ewangelicznych wartości, przeczytamy w ciekawym artykule pt. „Walczył prawdą” autorstwa dra Roberta Derewendy. W dalszej części miesięcznika zatytułowanej „Harcownik Niepokalanej”, dowiemy się o pobycie Ks. Blachnickiego w obozie koncentracyjnym w Auschwitz i jego wewnętrznej przemianie pod wpływem dzieł i heroicznych czynów franciszkanina Ojca Maksymiliana Kolbe. W wychowawczym aspekcie charyzmatu Ruchu Światło i Życie, modlitwa różańcowa jest rozmową z Matką Maryją o Jej Synu. Ks. Blachnicki podkreślał swoje oddanie się Maryi, pisał: „Oddaję się Niepokalanej i z Nią rozważam w różańcu tajemnice zbawienia i naśladuje Ją”. Mówił, że Maryja przez różaniec staje się naszą najlepszą nauczycielką, dając nam uczestnictwo w swojej postawie wobec Chrystusa. Warto poznać różańcową pedagogię, a w niej oazową metodę odmawiania różańca przez dopowiedzenia treści kojarzących się ze Zbawicielem, jaką proponuje Sługa Boży Ks. Blachnicki.

Wakacyjny numer miesięcznika jest interesujący i obszerny. Znajdziemy tam wiele ciekawych informacji i relacji z pielgrzymek różańcowych i maryjnych. Z rozdziału „Po drogach cnót” zaczerpniemy wskazówki, jak nauczyć się trudnej postawy zaufania czy okazywania wdzięczności, bez której nasze wspólnoty i rodziny tracą klimat serdeczności. Warto sięgnąć po ostatni numer miesięcznika, gdyż jest bogaty w treści dające wzrost w naszym życiu duchowym i prowadzą nas do lepszego poznania Boga.

Teresa Lelek

Troska o misje

W ubiegłym roku obchodziliśmy 200-lecie powstania Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Bł. Paulina Jaricot założyła je 3 maja 1822 r. i polegało ono na cotygodniowym zbieraniu datków na misje, w wysokości  jednego sou (odpowiadającego cenie jednej bułki) od osób zorganizowanych w 10-osobowe grupy. Inicjatywa ta rozprzestrzeniła się szybko zarówno we Francji jaki i innych krajach. Do Polski, będącej pod zaborami, dotarła już w 1835 r., a 100 lat później 3 maja 1822 r. papież Pius XI uznał Dzieło Rozkrzewiania Wiary za Papieskie.

Kiedy w 1826 r. bł. Paulina Jaricot zakładała Żywy Różaniec, sprawa misji była nadal bliska jej sercu. Stąd też członkowie róż różańcowych, w myśl założycielki, w sposób szczególny powinni pamiętać o wspieraniu misji. Może się to realizować poprzez modlitwę za misjonarzy i podejmowane przez nich dzieła oraz przez ofiarę materialną na cele misyjne. Pięknym zwyczajem, praktykowanym w wielu parafiach, jest systematyczne zbieranie niewielkiej ofiary na rzecz misji (1 zł miesięcznie). Zbiórka ma charakter wspólnotowy, a więc pomaga w podtrzymaniu więzi między członkami Żywego Różańca. Poza tym uczy nas odpowiedzialności za misje i zachęca, aby promować wspieranie misji poza strukturami róż różańcowych.

Oprócz wspólnych zbiórek, członkowie róż różańcowych mogą również wspierać indywidualnie dzieła misyjne. W nadchodzącym roku szkolnym, może warto pomyśleć o programie „Szkoła w RCA” (Republice Środkowoafrykańskiej) prowadzonym przez Misje Zakonu Braci Mniejszych www.misje-ofm.pl. Wystarczy wpłacić równowartość 10 euro (czyli mniej niż 50 zł), aby opłacić cały rok nauki 1 dziecka uczęszczającego do szkoły w RCA. Po opłaceniu każdy biorący udział w akcji otrzymuje zdjęcie dziecka, któremu pomaga. Do franciszkańskiego biura misyjnego w Panewnikach można napisać biuromisyjne@interia.pl lub zatelefonować 504 556 221 (pn-pt od 9 do 15), aby dopytać o szczegóły. Naśladując bł. Paulinę Jaricot wspierajmy misje i wykorzystujmy każdą okazję, aby zachęcać do tego innych.

Anna Włodarczyk

 

Ks. Stanisław Szczepaniec
z Radą Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej

 

zelator-74_09.2023.pdf