logo_zr

ZELATOR

maj 2023

70

Do pobrania: docxpdf

 

Z historii różańca

Gdy zbliżał się październik roku 1895, papież Leon XIII, znów skierował do całego Kościoła piękne słowo o modlitwie różańcowej. Ogłosił encyklikę „Adjutricem populi” (o „Wspomożycielce ludu”), ukazując Maryję jako Tę, przez którą otrzymujemy wszystkie łaski. Papieskie słowa umacniają naszą ufność wobec Maryi i mobilizują do oddawania Jej czci.

Cześć Maryi

„Wspomożycielkę ludu chrześcijańskiego, potężną i najłaskawszą, dziewiczą Matkę Bożą słuszną rzeczą jest sławić coraz wspanialszymi pochwałami i wzywać z coraz natarczywszą ufnością. Tym bardziej, gdy powody do ufności i chwały wzmaga mnóstwo różnorodnych dobrodziejstw, które przez Nią rozlewa się co dzień obficiej daleko i szeroko dla ogólnego dobra. Nie brak też zaprawdę w zamian za taką hojność najoddańszych oznak wdzięczności ze strony katolików, bo jeżeli kiedy, to szczególnie w tych tak przykrych dla religii czasach dano nam widzieć miłość i nabożeństwo do Najśw. Dziewicy rozbudzone i rozgorzałe wśród wszystkich stanów. Świadczy o tym jawnie ogólne odnowienie i pomnożenie bractw zostających pod Jej opieką; świadczą wspaniałe budowle poświęcone Jej dostojnemu Imieniu; pielgrzymki odbywane do czcigodniejszych Jej świątyń z nabożnym współudziałem bardzo licznych wiernych; kongresy obradujące nad wzrostem Jej chwały i inne podobne objawy, najlepsze same przez się, oraz zapowiadające wspaniałą przyszłość.

I to też jest rzecz osobliwa, a Nam bardzo miła, gdy wspominamy, jak pośród różnych postaci nabożeństwa do Maryi, Różaniec, ów tak znakomity sposób modlitwy jest już coraz bardziej poważany i coraz szerzej używany. Powtarzamy, że jest to dla Nas rzecz bardzo miła, bo poświęciwszy niemałą część Naszej troskliwości popieraniu nabożeństwa różańcowego, jasno widzimy, jak łaskawą okazała się dla życzeń Naszych tak uproszona Królowa niebios ; a zarazem ufamy, że i nadal taką się okaże, łagodząc troski i zmartwienia, które przyniesie najbliższa przyszłość”.

Wszystkie łaski otrzymujemy przez Maryję

(Papież cytuje wiele wypowiedzi Ojców Kościoła mówiących o szczególnym miejscu Maryi w życiu uczniów Chrystusa).

Św. Anzelm Kantuaryjski: «Cóż można uważać za rzecz słuszniejszą niż to, żebyś Ty, Dziewico, była Matką tych, którym Chrystus raczy być Ojcem i Bratem».

Św. German z Konstantynopola: «Nikt, o Przenajświętsza, nie bywa napełniony poznaniem Boga bez Twego udziału (nisi per Te); nikt nie dostępuje zbawienia bez Twego udziału, o Bogarodzico ; nikt nie dostępuje żadnego daru miłosierdzia bez Twego udziału». «Pomnij na chrześcijan, którzy są Twymi sługami; polecaj prośby wszystkich, wspomagaj nadzieję wszystkich; utwierdzaj wiarę i zjednocz z sobą Kościoły».

 

Papieska intencja na maj:
„Za ruchy i wspólnoty kościelne”

Módlmy się, aby ruchy i wspólnoty kościelne każdego dnia odkrywały misję ewangelizacyjną i służyły swoimi charyzmatami potrzebującym na świecie.

Św. Cyryl Aleksandryjski: «Przez Ciebie Apostołowie głosili narodom zbawienie…; przez Ciebie krzyż drogocenny sławiony jest i uwielbiony po całym świecie..; przez Ciebie szatani zmuszani są do ucieczki a człowiek na nowo powoływany do nieba; przez Ciebie wszelkie stworzenie uwikłane w błędach bałwochwalstwa doprowadzane jest do poznania. prawdy; przez Ciebie wierni doszli do chrztu świętego i wśród każdego narodu założone są Kościoły».

Inni Ojcowie Kościoła i teksty liturgiczne: „Witaj o zawsze gotowa wymowo ust Apostołów, mocne utwierdzenie wiary, niewzruszona ochrono Kościoła; witaj Ty, przez którą wpisani jesteśmy w poczet obywateli Kościoła jednego, świętego, katolickiego i apostolskiego; witaj źródło Bożą mocą tryskające, z którego potoki Bożej mądrości płynące przeczystymi i przeźroczystymi falami prawej nauki spłukują zalew błędów; raduj się, bo sama zwyciężyłaś wszystkie herezje w całym świecie».

Ufać Maryi i błagać Maryję

„Należy zaufać Maryi, należy błagać Maryję. Żeby bowiem wśród chrześcijańskich narodów zgodnie zjednoczyły się umysły i jeden związek doskonałej miłości połączył wole w jednym wyznaniu prawdziwej wiary, to nowe i upragnione wywyższenie religii Ona zaiste potrafi potęgą swoją doprowadzić do skutku. I czegóż nie zechciałaby uczynić, żeby ludy, o których jak najściślejsze zjednoczenie Jej Syn jedyny najusilniej błagał Ojca i które przez jeden i ten sam chrzest powołał do tego samego dziedzictwa zbawienia okupionego niezmierną ceną, wszystkie jednomyślnie kierowały się Jego przedziwnym światłem?”

Miesięcznik „Różaniec”

Żyć ewangelią – to hasło przewodnie kwietniowego numeru czasopisma „Różaniec”. Na wstępie, ks. Szymon Mucha przywołuje postawę swojego ojca duchownego z seminarium, który nie tylko głosił Ewangelię, ale żył nią na co dzień. Zwraca uwagę, że nie da się pogodzić stwierdzenia „Jestem wierzący, ale niepraktykujący” i przypomina, że bł. Paulina Jaricot, nazwała swoje dzieło Żywym Różańcem, a Żywą Ewangelią jest codzienne rozważanie tajemnic różańcowych. Natomiast w cyklu Historia Stowarzyszenia ŻR ks. Szymon Mucha opisuje trudy i współdziałanie wielu osób, które doprowadziły do zatwierdzenia w 2012 r. Statutu Stowarzyszenia ŻR.

Na uwagę zasługuje artykuł „Nie wystarczy być dobrym człowiekiem”, w którym ks. Paweł Siedlanowski tłumaczy pojęcie „dobroludzizmu”  i jego przyczyn. Zwraca uwagę, że dobro nie może być oderwane od prawdy o Bogu, człowieku i ludzkiej godności. Czy i nam nie zdarza się usprawiedliwiać zachowanie ludzi, którzy porzucają wspólnotę Kościoła, żyją bez zasad moralnych, no ale są znani ze swojej szlachetności i altruizmu? Przytoczone są tu słowa kard. Roberta Saraha: „Ideologia polegająca na byciu po prostu dobrym, należy do najbardziej niebezpiecznych (…) z obojętności względem Boga bierze się obojętność względem innych ludzi”. Znajduje się tu również odwołanie do wpisu z bloga ks. Wojciecha Węgrzyniaka, który stwierdza, że ludzie wybierając sobie tylko to co im pasuje ze Starego i Nowego Testamentu tworzą własną wersję – „Najnowszy Testament (…), w którym Bóg ma do powiedzenia tylko tyle, ile człowiek pozwoli mu powiedzieć”.

W dziale Katolik w świecie znajdziemy ciekawy artykuł  ks. Kamila Falkowskiego „Apetyt na radość”, w którym przeczytamy, że chrześcijański optymizm to odczytywanie Bożych znaków z nadzieją i należy walczyć o radość mimo trudów i smutków. Znajdziemy tam odwołanie do książki „Świadectwo” Alicji Lenczewskiej, którą autor określa jako współczesny odpowiednik „Dzienniczka” s. Faustyny. Spośród zapisków tych prywatnych objawień przytoczone zostały słowa Jezusa: „Chcę mówić do każdego, by pokierować nim, ustrzec od zła i wprowadzić na drogę zbawienia. Że jestem przy każdym człowieku, w każdej chwili jego życia”.

Anna Włodarczyk

Wierzę w Kościół Chrystusowy

Wierzę w Kościół, który jest obecny w historii, ale ją przekracza. Wierzę w Kościół, który jest równocześnie: społecznością wyposażoną w strukturę hierarchiczną i Mistycznym Ciałem Chrystusa; zgromadzeniem widzialnym i wspólnotą duchową; Kościołem ziemskim i Kościołem obdarowanym już dobrami niebieskimi. Te wymiary „tworzą jedną rzeczywistość złożoną, która zrasta się z pierwiastka Boskiego i ludzkiego” (KK 8).

Jedność obydwu pierwiastków należy do istoty Kościoła. Jest on „ludzki i jednocześnie Boski, widzialny i wyposażony w dobra niewidzialne, żarliwy w działaniu i oddany kontemplacji, obecny w świecie, a jednak pielgrzymujący. Wszystkie te właściwości posiada w taki mianowicie sposób, że to, co ludzkie, jest podporządkowane Bożemu i skierowane do Bożego, widzialne do niewidzialnego, życie czynne do kontemplacji, a to, co doczesne – do miasta przyszłego, którego szukamy” (KL 2) Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 2..

Nie dziwią więc piękne pieśni śpiewane o Kościele. Św. Bernard z Clairvaux śpiewa: „O pokoro! O wzniosłości! Namiocie Kedaru i sanktuarium Boga; mieszkanie ziemskie, królewski zamku; domu z gliny i królewska komnato; śmiertelne ciało i świątynio światła; w końcu, przedmiocie pogardy dla pysznych i oblubienico Chrystusa! Smagła jesteś, ale piękna, córo jerozolimska; a chociaż zmęczenie i boleść długiego wygnania czynią cię wybladłą, to jednak zdobi cię wdzięk niebieski”Św. Bernard z Clairvaux, In Canticum sermones, 27, 14: PL 183, 920 D..

XI Ogólnopolska Pielgrzymka ŻR na Jasną Górę

Zapraszamy na XI Ogólnopolską Pielgrzymkę Żywego Różańca na Jasną Górę, która odbędzie się w dniach 2-3 czerwca pod hasłem „Różaniec siłą chorych i cierpiących”.

W programie: W piątek czuwanie modlitewne od godz. 21.00. O 23.00 Eucharystia. W sobotę, 3 czerwca, rozpoczęcie o 9.30 śpiewem Godzinek o NP NMP. Po nich konferencja, medytacja pierwszosobotnia, różaniec oraz spotkanie z Papieskimi Dziełami Misyjnymi i Redakcją „Różańca”. Eucharystii o godz. 12.00 będzie przewodniczył bp Jan Glapiak.

Szczegóły na plakatach i na stronach internetowych Żywego Różańca.

Ks. Stanisław Szczepaniec
z Radą Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej

 

zelator-70_05.2023.docx

zelator-70_05.2023.pdf