logo_zr

ZELATOR

kwiecień 2023

69

Do pobrania: docxpdf

 

Z historii różańca

Pozostajemy nadal w różańcowej szkole papieża Leona XIII, który każdego roku kierował do Kościoła refleksję o znaczeniu modlitwy różańcowej oraz o zaufaniu do Maryi, naszej Matki. W encyklice „Iucunda semper”, ogłoszonej 8 września 1894 roku, papież naucza, że wszelkie łaski, jakie otrzymujemy od Boga, są nam przekazywane przez pośrednictwo Maryi.

Pośrednictwo Maryi przeżywane w różańcu

 

Alleluja,

Pan Zmartwychwstał.
Niech Jego zwycięstwo
daje nam nadzieję.
Niech Jego miłość
nas odnawia.
Niech Jego obecność
napełnia nas radością.
Redakcja

„Szukaliśmy pomocy w modlitwach do Maryi i to ma swe uzasadnienie w Jej urzędzie wyjednywania nam łaski Bożej, który Ona ustawicznie pełni u Boga, jako najmilsza Mu dla swej godności i zasług, przewyższająca swą potęgą o wiele wszystkich świętych Niebian. Ten zaś urząd nie jest chyba w żadnym sposobie modlitwy tak dobitnie wyrażony jak w różańcu, w którym udział Najśw. Panny w sprawie zbawienia ludzkiego tak jasno się przedstawia, jakby się rozwijał w naszej obecności […].

W tajemnicach radosnych

Naprzód stajemy wobec tajemnic radosnych. Wieczny Syn Boga skłania się ku ludziom i staje się człowiekiem, lecz to dzieje się za przyzwoleniem Maryi, która Go poczyna z Ducha św. Potem Jan osobliwym darem łaski zostaje uświęcony w łonie matki i wyposażony w potrzebne dary, aby przygotowywał drogi Pańskie;  to jednak wiąże się z pozdrowieniem Maryi, nawiedzającej swą krewną z natchnienia Bożego. Wreszcie Chrystus «oczekiwanie narodów» rodzi się na świat, a rodzi z Dziewicy; spieszący zaś pobożnie do Jego kołyski pasterze i magowie, pierwociny wiary, znajdują Dziecię z Maryją, Matką Jego. Następnie Chrystus, chce być zaniesiony do świątyni i tak usługą Matki przedstawiony tam Panu. Ona też, zgubiwszy w tajemniczy sposób Dziecię, szuka Go zaniepokojona i stroskana, a odnajduje z wielką radością.

W tajemnicach bolesnych

Nie inaczej przedstawiają tajemnice bolesne. W ogrodzie Getsemani, gdzie Jezus trwoży się i smuci aż do śmierci i w pretorium, gdzie Go biczują, kłują cierniową koroną i skazują na śmierć, Maryi wprawdzie nie ma, lecz te rzeczy już od dawna są Jej wiadome i przez Nią przewidziane […]. Stała się współuczestniczką bolesnego Jego zadosyćuczynienia za rodzaj ludzki. Stąd też nie można wątpić, że w gorzkich trwogach i mękach Syna najbardziej duchem współczuła. Zresztą to Boskie zadośćuczynienie miało się spełnić w Jej obecności i przed Jej oczami, bo Ona wielkodusznie mlekiem swym wykarmiła Ofiarę. W ostatniej zaś z tych tajemnic z wielkim wzruszeniem oglądamy jak blisko krzyża Jezusowego stała Maryja, Jego Matka, która tknięta niezmierną dla nas miłością, aby nas przyjąć za dzieci, sama Syna swego chętnie oddała sprawiedliwości Bożej, współumierając z Nim sercem, przebita mieczem boleści.

W tajemnicach chwalebnych

W tajemnicach wreszcie chwalebnych, które teraz następują, ten sam Najśw. Dziewicy najłaskawszy urząd stwierdzony jest z natury rzeczy jeszcze pełniej. Chwałą Syna triumfującego nad śmiercią, weseli się w milczącej radości, wstępującemu zaś do nieba towarzyszy uczuciem macierzyńskim […]. Ponieważ zaś tajemnica odkupienia ludzi nie była dopełnioną, zanim zstąpił obiecany od Chrystusa Duch św., przeto widzimy Ją w wieczerniku, gdzie modląc się wraz z Apostołami i za nich, wzdychaniem niewymownym przygotowuje Kościołowi pełność tegoż Ducha Pocieszyciela, najwyższy dar Chrystusa, skarb, którego nigdy nie zabraknie. Lecz w obfitszej mierze i na mocy wiecznego przywileju stanie się naszą Orędowniczką, przeszedłszy do nieśmiertelnego żywota. Widzimy Ją przeniesioną z tej doliny łez do świętego miasta Jeruzalem, otoczona chórami anielskimi; czcimy Ją wywyższoną w chwale Świętych, ukoronowaną przez Boskiego Syna gwiaździstym diademem i siedzącą obok Niego, jako Królowa i Pani wszechświata”.

Miesięcznik „Różaniec”

„Uporządkuj swoją duszę” to główny temat marcowego numeru miesięcznika Różaniec.

Porządki to ważny element świadomego życia i tworzenia przestrzeni wolnej od chaosu i bałaganu. Lubimy porządkować nasze mieszkania, domy, ale czy dbamy o porządek w swojej duszy i jakie korzyści przynosi nam dbałość o zachowanie ładu w wewnętrznej przestrzeni naszego serca? Podejmowanie dobrych postanowień, nie tylko w okresie Wielkiego Postu, to jeden ze sposobów na oczyszczenie duszy ze zła. W artykule „Post z uśmiechem” możemy przeczytać, że podejmowane przez nas postanowienia, powinny wyrażać naszą tęsknotę za lepszym życiem z Bogiem. Samo postanowienie to jednak dopiero początek porządkowania duszy. Mogą pojawiać się pokusy i problemy, bo tam gdzie człowiek chce wejść w orbitę dobra, krąży zły.

Zniechęcenie jest jedną z poważniejszych przeszkód w wierności postanowieniom czy przyrzeczeniom, tajemnica sukcesu tkwi w wytrwałości. William Eliot uczy nas, że „wytrwałość nie jest jednym długim biegiem, to wiele krótkich biegów, jeden po drugim”. Z kolei Ojciec Andrzej Bielat OP  pisze o wytrwałości, która jest cnotą nie dla mazgaja. Po przeczytaniu jego felietonu, możemy rozważyć czy posiadamy w sobie tę cnotę, która jest elementem każdej z cnót. Czytając artykuł poznamy, również główne wady przeciw wytrwałości, a nabywając tę wiedzę, możemy skutecznie się ich wystrzegać. W porządkowaniu duszy, pomocnym ćwiczeniem duchowym jest codzienny rachunek sumienia zaproponowany przez św. Ignacego Loyolę. W kwadransie szczerości, jak św. Ignacy nazywa rachunek sumienia,  możemy poprowadzić szczerą rozmowę z Bogiem, według pięciu niezwykle pomocnych punktów. Według nich akcent przesuwa się z wyznawania grzechów, na nasze wzrastanie we współpracy z Bogiem. Warto poznać to ćwiczenie duchowe, by wzrastać w wierze i doświadczyć, że Bóg rzeczywiście jest z nami w każdej chwili naszego życia. Umiejętność wprowadzania i zachowania porządku we wszystkich wymiarach życia to wielka sztuka i cnota jednocześnie. Cnota jest stałym nawykiem czynienia tego, co dobre, a porządek jest wyborem, poprzedzonym właściwym rozeznaniem i pracą nad sobą podejmowaną w sposób wytrwały i codzienny.

W rozdziale „Z Maryją przez życie” przywołując objawienia w Fatimie, ukazano różaniec, jako wypróbowany oręż zaczepny i obronny w prowadzeniu rycerzy Maryi do boju ze złem. Dołączając do fatimskiego wojska, musimy odrobić zadania, które anioł dał Hiacyncie, Franciszkowi i Łucji. Warto poznać te zadania i podjąć próbę ich wypełnienia. Ponadto przeczytamy świadectwa dzieci i młodzieży wstępującej w apostolat modlitwy różańcowej i poznamy w jaki sposób młodzież odpowiada na prośbę Maryi, która prosiła o codzienne odmawianie różańca. W  głębszym przeżywaniu modlitwy różańcowej z pomocą przyjdą nam opracowane rozważania różańcowe, które znajdziemy w miesięczniku wraz z wartościową konferencją Ks. Łukasza Wiśniewskiego (MIC) na temat daru pojednania.

W pędzie naszego życia trzeba nam spoglądać w stronę nieba i w głąb naszej duszy, by z ufnym sercem zanurzonym w Bogu,  zmierzać do określonego celu.

Teresa Lelek

Aplikacja na telefon “Żywy Różaniec”

Z inicjatywy Papieskich Dzieł Misyjnych powstała aplikacja „Żywy Różaniec”, która jest pomocnym narzędziem dla wszystkich modlących się na różańcu, a zwłaszcza dla róż różańcowych.

Paulina Jaricot tworzyła Żywy Różaniec z myślą o wiecznie zabieganych i zapracowanych. Dla wielu odmówienie całego różańca w ciągu dnia to niezły wyczyn, ale jedna „dziesiątka” to chwila, którą można rozpocząć lub zakończyć dzień, dobrze wykorzystany czas jazdy samochodem, oczekiwania na autobus czy na wizytę u lekarza. Życie składa się z krótkich chwil, które warto wypełnić rozmową z Bogiem.

„Żywy Różaniec” jest aplikacją przeglądarkową i aby ją zainstalować, należy ją dodać do ekranu głównego, klikając na trzy kropki u góry ekranu, a później „Dodaj do ekranu głównego”. Warto też wyłączyć tłumaczenie, jeśli pojawi się taki komunikat, aby Google nie tłumaczył automatycznie słów.

Aplikacja jest przystosowana do systemu Android. Na iOS również działa, ale nie ma w tym systemie możliwości ustawienia przypomnień.

W aplikacji „Żywy Różaniec” znajdziemy m.in.: informacje do uzupełnienia o róży różańcowej (zelator, skład); możliwość wpisania swojej intencji i tajemnicy na dany miesiąc; myśli o różańcu na każdy dzień; rozważania różańcowe; audio z dziesiątką różańca; możliwość zamówienia Mszy Świętej; możliwość ustawienia przypomnień o modlitwie. Do aplikacji przekierowuje kod QR oraz link https://missio.org.pl/zywy-rozaniec/

Michał Dziurkowski

Ks. Stanisław Szczepaniec
z Radą Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej

 

zelator-69_04.2023.docx

zelator-69_04.2023.pdf