logo_zr

ZELATOR

grudzień 2022

65

Do pobrania: docxpdf

 

W Adwencie oczekujemy na przyjście Pana, a gdy przyjdzie uroczyście świętujemy dzień Jego Narodzenia.

Na czas adwentowego przygotowania życzymy wytrwałości w modlitwie, gorliwości w słuchaniu słowa Bożego, a także odporności na spłycony, światowy sposób przeżywania tego okresu.

Na uroczyste świętowanie tajemnicy Narodzenia Syna Bożego życzymy obfitych łask Bożych i pięknych spotkań rodzinnych. Otwórzmy serca dla Tego, który przychodzi z nieba na ziemię, aby być „Bogiem z nami” i aby dokonać dzieła naszego zbawienia. Niech Maryja otacza nas swoją macierzyńską miłością, a modlitwa różańcowa prowadzi nas do Jezusa.

 Ks. Stanisław Szczepaniec

z Radą Żywego Różańca

Z historii różańca

Umacniamy się zachętami do modlitwy, szczególnie różańcowej, jakie kierował do Kościoła Ojciec Święty Leon XIII w 1885 roku w liście apostolskim „Quod auctoritate apostolicae”.

Z papieskich słów płynie nadzieja, której nie osłabiają wielorakie trudności, z jakimi musiał mierzyć się Kościół w tamtych czasach. O tych problemach papież przypominał i wzywał wszystkich do modlitwy. W cytowanym liście pisał: „Wielkie cnoty przodków naszych w niemałej części zniknęły; żądze, najgwałtowniejsze ze swej natury, uzyskały większą swobodę; szaleństwo opinii niepowściągane wcale lub tylko zbyt słabymi środkami rozlewa się coraz szerzej; a nawet z pomiędzy tych, co dobrze myślą, wiele nie ma odwagi wskutek jakiegoś fałszywego wstydu wyznać swobodnie swoich przekonań, a tym mniej wcielić je w czyn. Siła złych przykładów z różnych stron wpływa na obyczaje ludów; nieuczciwe stowarzyszenia, które już przy innych sposobnościach napiętnowaliśmy, posługujące się umiejętnie występnymi środkami, oszukują lud i starają się, ile tylko mogą, odciągnąć go i odłączyć od Boga, od świętości spełniania obowiązków i od wiary chrześcijańskiej.

Wśród tych wielkich potrzeb osobistych i społecznych, gdy cała nadzieja ratunku opiera się o pomoc i opiekę Ojca niebieskiego, pragnęliśmy dalej gorąco, by trwał stały zapał do modlitwy, połączony z ufnością. W każdym czasie ciężkim dla chrześcijaństwa, gdy zdarzyło się, że Kościół uciskały zewnętrzne niebezpieczeństwa, lub wewnętrzne niedomagania, poprzednicy Nasi podnosząc oczy błagalnie ku niebu, jasno uczyli, jak i skąd należy wypraszać światło dla dusz, mężną cnotę i pomoc odpowiednią do okoliczności. Tkwiły im głęboko w pamięci przykazania Jezusa Chrystusa: «Proście, a otrzymacie» (Mt 7,7); «Zawsze należy się modlić i nigdy nie ustawać» (Łk 18,1). Tym słowom odpowiada jak echo głos apostolski: «Nieustannie się módlcie» (1 Tes 5,12); «Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi» (1 Tm 2,1).

Niech każdy z Was, Czcigodni Bracia, wywnioskuje, jak miła Nam jest i jak pochwalamy gorliwość Waszą w rozszerzaniu nabożeństwa Różańca świętego, którą okazaliście za Naszą zachętą, szczególnie w ostatnich latach. Nie możemy też pominąć milczeniem pobożności ludu, rozbudzonej w tym kierunku prawie wszędzie; trzeba więc starać się jeszcze bardziej ją rozpalić i na stałe utwierdzić. Nikt z Was nie zdziwi się więc, że znowu powracamy do tej zachęty, którą daliśmy już kilka razy, bo rozumiecie, ile na tym zależy, by wśród wiernych kwitł zwyczaj odmawiania Różańca Maryjnego i wiecie doskonale, że w nim mamy bardzo piękną cząstkę i postać tego ducha modlitwy, o którym mówimy, a zarazem jak ta modlitwa odpowiada naszym czasom, jak jest łatwa i płodna w zbawiennych skutkach”.

Papieskie dzieła Misyjne

Krajowy Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych, ks. Maciej Będziński przekazuje poniższą informację. Warto się z nią zapoznać. „Chcielibyśmy jeszcze bardziej rozpowszechnić bł. Paulinę Jaricot i Żywy Różaniec. W związku z tym na kanale YouTube Papieskich Dzieł Misyjnych zamieściliśmy dwa filmy z polskimi napisami oraz jeden film animowany:

  1.  „Z perspektywy nieba” https://www.youtube.com/watch?v=luzCasICewU&t=373s
  2. „Paulina Jaricot – autorka planów”: https://youtu.be/YbS_fUhJn5o
  3. „Misyjni Superbohaterzy – bł. Paulina Jaricot i Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary”: https://youtu.be/1lRSjuZTV0k

Zachęcam do korzystania z nich i propagowania, umieszczania na stronach diecezji lub parafii, w której pracujecie.

Zaprojektowaliśmy też aplikację „Żywy Różaniec”, która ma być pomocą w modlitwie różańcowej. Do darmowej aplikacji przekierowuje link https://missio.org.pl/zywy-rozaniec/ lub kod QR.

Pragnę również zaprosić na rekolekcje do Gietrzwałdu, które odbędą się w dniach 12-14 maja 2023 roku”.

Jerycho Żywego Różańca

 

Papieska intencja na grudzień:
„Za organizacje wolontariatu”

Módlmy się, aby organizacje wolontariatu i zajmujące się promocją człowieka znalazły osoby pragnące angażować się na rzecz dobra wspólnego oraz aby szukały wciąż nowych dróg współpracy na poziomie międzynarodowym.

Także w tym roku przeżywaliśmy Jerycho Żywego Różańca. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w tę modlitwę. Polecaliśmy Bogu przez Maryję siebie samych, nasze rodziny i parafie, a także naszą Ojczyznę i cały świat.

Już się rozpoczął czas Adwentu. Już wędrujemy szlakami nowego roku liturgicznego, w którym najpierw przygotowujemy się na przyjście Pana. On był zawsze z nami i jest także dzisiaj. Ciągle jednak przychodzi, a to przychodzenie sprawia, że pogłębia się nasze zjednoczenie z Nim.

Św. Paweł Apostoł uczy, że niegdyś byliśmy daleko, a teraz staliśmy się bliscy (por. Ef 2,13). Ta bliskość może być coraz większa. Przyczynia się do tego także modlitwa różańcowa, w której codziennie udajemy się myślą i sercem na miejsce, w którym Jezus żył i nauczał. Zbliżamy się do Niego, a On zbliża się do nas. To zjednoczenie z Nim osiąga szczególną głębię w Komunii Świętej.

Miesięcznik „Różaniec”

Wiele róż, a niekiedy także poszczególni członkowie tych wspólnot, prenumerują miesięcznik „Różaniec”, wydawany przez Siostry Loretanki. To podstawowy „miesięcznik formacyjny”, przeznaczony dla modlących się na różańcu, a szczególnie dla członków Żywego Różańca. Zachęcamy do jego prenumeraty i lektury. W „Zelatorze” będziemy się starali przypominać różne myśli z tego miesięcznika.

Tytuł listopadowego numeru brzmi: „Świeci – strażnicy Polski”. Ukazana jest najpierw Maryja jako Niezawodna Królowa naszej Ojczyzny. Jest czczona w tym tytule szczególnie od 1 kwietnia 656 roku, kiedy król Jan Kazimierz wraz z senatorami ogłosił Ją w katedrze lwowskiej w imieniu całego narodu Królową Korony Polskiej.

Wśród świętych, którzy wnosili w historię naszej Ojczyzny najpiękniejsze wartości, przypomniane są postaci św. Andrzeja Boboli, św. Wojciecha, św. Stanisława, biskupa i męczennika, a także św. Stanisława Kostki. Każdy z nich jest dla nas wzorem. W życiu świętych znajdujemy umocnienie i inspirację, a pamięć o nich sprawia, że są oni bardziej obecni w naszej codzienności. Razem z nimi podejmujemy nasze zadania i wędrujemy do ostatecznego celu życia.

Drugi obszerny dział miesięcznika „Różaniec” nosi tytuł „Z Maryją przez życie”. Zawarte jest w nim rozmyślanie na pierwszą sobotę miesiąca, wyjaśnienie znaczenia ślubów, jakie składają Bogu i Najświętszej Pannie osoby konsekrowane w klasztorach i w świecie, świadectwa skuteczności modlitwy do Maryi, historia pieśni „Bogurodzica” i inne tematy.

Bogate w treść są również dwa pozostałe działy „Zelatora”, mianowicie „Katolik w świecie” oraz „W szkole Żywego Różańca”. Znajdziemy tam myśli o głębszym przeżywaniu Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu, pragnieniu świętości i dążeniu do niej, przypomnienie o sprawach misji, a także potrzebie modlitwy za zmarłych.

Refleksje kończy „Pieśń do świętych Polaków, patronów Polski” autorstwa Franciszka Karpińskiego: „Święci, niebieskiej mieszkańcy krainy! Do was bieżymy w czasie złej godziny; Który za własnych współzionków ogłasza, Ojczyzna nasza….”.

Ks. Stanisław Szczepaniec
z Radą Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej

 

zelator-65_12.2022.docx

zelator-65_12.2022.pdf