logo_zr

ZELATOR

lipiec 2022

60

Do pobrania: docxpdf

Kongres różańcowy i pielgrzymka ŻR

„Uczynić różaniec modlitwą wszystkich” pod takim hasłem w dniach 3-4 czerwca br. na Jasnej Górze odbył się II Ogólnopolski Kongres Różańcowy oraz X Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca. Dwudniowe spotkanie u tronu Matki Bożej Częstochowskiej licznie zgromadziło członków Żywego Różańca z całej Polski na formacji i dziękczynnej modlitwie za beatyfikację Pauliny Jaricot.

Kongres różańcowy

Kongres rozpoczął się Koronką do Miłosierdzia Bożego. Uczestniczyły w nim  delegacje z każdej diecezji. Otwarcia sympozjum dokonał abp Giovanni Pietro Dal Toso z Rzymu, sekretarz pomocniczy Kongregacji Ewangelizacji Narodów i przewodniczący Papieskich Dzieł Misyjnych oraz abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

Abp Pietro Dal Toso mówił, że Paulina Jaricot jest wielką błogosławioną, która zasługuje na uznanie, miłość i współpracę z nią także dzisiaj. Ukazał wielką rolę, jaką odegrała ona w Kościele zakładając dwa wielkie dzieła: Dzieło Krzewienia Wiary i Żywy Różaniec, w których modlitwa łączy się z apostolstwem, a apostolstwo czerpie siły z modlitwy. Również dziś błogosławiona Paulina uczy nas, że modlitwa jest siłą napędową Kościoła, a kobiety odgrywają w Kościele dużą rolę, wychowując dzieci w wierze w myśl zasady, że wiara umacnia się, gdy jest przekazywana. Dziś my wszyscy jesteśmy wezwani do głoszenia Chrystusa we współczesnym Kościele, a misja ta może być zrealizowana poprzez modlitwę i czyny miłości. Świat na nowo musi usłyszeć, że Bóg jest obecny i chce dobra swoich dzieci, mówił Pietro Dal Toso, ukazując z jak wielką gorliwością tę prawdę głosiła błogosławiona Paulina. W jej życiu to Bóg był na pierwszym miejscu, a ona nieustannie pytała Go co robić, by był znany i kochany.

Członkowie Żywego Różańca, uczestniczący w wykładach, mogli pogłębić swój duchowy rozwój i  dostrzec dynamikę oraz misję Kościoła i siłę modlitwy różańcowej. W wykładzie wygłoszonym przez ks. dra B. Michalskiego na temat „Bł. Paulina Jaricot cała dla Kościoła, cała dla misji” podkreślono silną więź błogosławionej Pauliny z Kościołem. Paulina była zapatrzona w Kościół i okazywała mu swoje posłuszeństwo, a dziś to Kościół wpatruje się w Paulinę, zapraszając nas, abyśmy wszyscy, tak jak ona, stali się apostołami miłości Jezusa. Błogosławiona mówiła: „Kochać i poznać Boga przez Jezusa Chrystusa w sakramencie miłości, oto jedyny cel dla którego zostało nam dane życie”. Paulina jest przykładem tego, że każdy z nas, jeśli tylko zechce, może być aktywny i mieć swój udział w życiu Kościoła, czyniąc w nim wiele dobrego, nie dla swej chwały, lecz tak jak błogosławiona Paulina dla chwały Boga.

Dr Wincenty Łaszewski w wykładzie „Różaniec modlitwą dla wszystkich” zwrócił uwagę, że Maryja podczas ostatniego objawienia w Fatimie 13 października 1917 r. powiedziała: „Jestem Matką Bożą Różańcową (Nuestra Señora del Rosario)”. W kulturze iberyjskiej, gdzie pierwszy człon podwójnego nazwiska otrzymuje się po ojcu, a drugi po matce, Maryja pokazuje nam, że Jej Ojcem jest Bóg, a jakby Jej matką był różaniec. To znaczy, że tajemnice życia Jezusa, rozważane w różańcu, kształtują Ją samą. Niejako Ją rodzą i określają Jej tożsamość. Mówi więc: „Jestem Matką Bożą Różańcową”. Wszystko wokół nas może zmienić się, jeśli staniemy się tak jak Ona Różańcowi, nosząc niejako drugie nazwisko „Różańcowy” czyli Maryjny, przeżywający z Maryją życie Jezusa.

Natomiast Ks. prof. Marek Tatar w wykładzie „Różaniec – od kontemplacji do apostolatu” podkreślił, że różaniec jest modlitwą medytacji chrześcijańskiej i powinien obejmować: (1) przygotowanie do modlitwy, czyli biorąc różaniec do ręki mam świadomość, że razem z Maryją staję przed Bogiem; (2) poznanie tajemnicy, np. przez odczytanie fragmentu z Ewangelii; (3) spotkanie Boga w głębi mojego ducha, czyli popatrzenie na moje życie w świetle tajemnicy różańcowej, dialogiczna rozmowa, w której mówię do Boga, ale i słucham co On chce mi powiedzieć; (4) postanowienie i działanie – powinno zapaść konkretne postanowienie związane z rozważaną tajemnicą różańcową, aby przenieść moje doświadczenie z czasu skoncentrowanego na Bogu na czas rozproszony czyli mój dom, rodzinę, wspólnotę. Można powiedzieć, że w Paulinie Jaricot spotkały się dwie kobiety: Maria i Marta. Jedna umiała słuchać, a druga działać. Tożsamością Pauliny jest różaniec, który rozważała wraz z Maryją, żyjąc nie sprawami świata, ale sprawami Boga. Bł. Paulina uczyniła różaniec modlitwą wszystkich, bo wszyscy, niezależnie od pochodzenia i powołania, jednoczą się z Chrystusem w modlitwie różańcowej. Sama Paulina o żywym różańcu pisała tak: „Piętnaście węgli, jeden płonie trzy lub cztery tlą się zaledwie, pozostałe są zimne, ale zbierz je razem, a wybuchną ogniem”. Taką moc mają ludzie modlący się we wspólnocie Żywego Różańca, czyż zatem można wątpić w siłę tej modlitwy, widząc jak pośród zła i niepowodzeń, dzieje się również wiele dobra.

Konferencję zakończyła prezentacja multimedialna przybliżająca wspólnoty Różańcowe działające w Polsce: Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce; Różaniec Misyjny; Bractwo Różańcowe; Jerycho Różańcowe; Jasnogórska Rodzina Różańcowa; Krucjata Różańca za Ojczyznę; Rycerze Kolumba; Rycerze św. Jana Pawła II; Sekretariat Fatimski – Męski Różaniec; Podwórkowe Kółka Różańcowe; Różaniec Rodziców; Wojownicy Maryi; Gwieździsta Procesja Różańcowa; Miesięcznik Różaniec (Wydawnictwo Sióstr Loretanek); Żywy Różaniec.

Druga część Kongresu była otwarta dla wszystkich. Na placu Jasnogórskim odbyła się procesja różańcowa  pod przewodnictwem bp Jana Piotrowskiego, rozważano tajemnice światła. Następnie odśpiewano Apel jasnogórski, który poprowadził Moderator Krajowy ŻR, ks. Jacek Gancarek. Po modlitwie apelowej w kaplicy cudownego obrazu, rozpoczęło się czuwanie połączone z modlitwą różańcową oraz Mszą Święta pod przewodnictwem bpa Andrzeja Przybylskiego.

Pielgrzymka Żywego Różańca

W drugim dniu, w sobotę 4 czerwca, przeżywaliśmy X Ogólnopolską Pielgrzymkę Żywego Różańca. Pielgrzymów przywitał Moderator Krajowy ŻR ks. Jacek Gancarek, po czym wierni uczestniczyli w montażu słowno-muzycznym przygotowanym przez Papieskie dzieła Misyjne, zaś Dyrektor Krajowego PDM, ks. Maciej Będziński, wygłosił wykład nt. „Żywy Różaniec wsparciem dzieła misyjnego”. Medytację pierwszosobotnią w  intencji wynagradzającej, poprowadził Ks. Krzysztof Czapla SAC, a różaniec był połączony ze świadectwami misjonarzy z 5 kontynentów.

Zwieńczeniem X Ogólnopolskiej Pielgrzymki Żywego Różańca była Msza Święta dziękczynna za beatyfikację Pauliny Jaricot i 200-lecie DRW z udziałem abpa Dal Toso, bpa Jana Piotrowskiego, przewodniczący Komisji ds. Misji i innych biskupów.

W wygłoszonej  homilii abp Dal Toso mówił: „Dzisiaj my także jesteśmy wezwani do głoszenia Chrystusa współczesnym katolikom. Misja ta może być realizowana jedynie poprzez modlitwę. Potrzebujemy modlitwy by przywołać Ducha Bożego. Żywy Różaniec, to żywa rzeczywistość, modlą się na nim żywi ludzie, aby Ewangelia Chrystusa rozprzestrzeniała się i aby misjonarze byli podtrzymywani w swojej misji. Misje i modlitwa idą w parze, obyśmy jak Maryja i z Nią modlili się za cały Kościół. Maryja modliła się z Apostołami o dar Ducha świętego, aby uprosić pokój dla świata, aby pokój Boży zakrólował w naszych sercach”. Jakże i dziś potrzeba nam modlitwy wołającej o pokój.

Błogosławiona Paulina Jaricot to geniusz kobiety wpatrzonej w Jezusa, która dokonała wielkich rzeczy, powierzając swoje zdolności, siły, majątek, a nawet własne życie dla chwały Boga i dobra całego Kościoła, chciejmy ją zatem naśladować całym sercem.

Bogu dziękujemy za błogosławiony czas wspólnej modlitwy w różańcowej rodzinie.

Opracowały: Teresa Lelek i Anna Włodarczyk

 

zelator-60_07.2022.docx

zelator-60_07.2022.pdf