logo_zr

ZELATOR

kwiecień 2022

57

Do pobrania: docxpdf

Życzenia

W przeżywaniu Świąt Paschalnych gromadzimy się przy Jezusie, który umiera i zmartwychwstaje, pokonuje śmierć i przywraca życie, zwycięża Księcia tego świata i wprowadza Boże królestwo, obmywa z grzechu i obdarza łaską, ociera łzy i przynosi radość, wyprowadza z niewoli i prowadzi do wolności, usuwa lęk i wlewa w serce pokój.

Życzymy zelatorom i członkom Żywego Różańca, aby zawsze byli blisko Jezusa, trwając przy Nim w Wielki Piątek i Wielką Niedzielę. Niech Zmartwychwstały Pan przyniesie nam wszystkim i całemu światu pokój. Niech mocą Jego łaski miłość zwycięży nienawiść, prawda pokona kłamstwo, a dobro zatryumfuje nad złem.

Ks. Stanisław Szczepaniec

Moderator Żywego Różańca wraz z Radą Żywego Różańca

 

Beatyfikacja założycielki Żywego Różańca

Kontynuujemy nasze przygotowanie do beatyfikacji Służebnicy Bożej Pauliny Jaricot, założycielki Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca. Wzywajmy jej wstawiennictwa w niesieniu krzyża i naśladowania Jezusa ukrzyżowanego, a także we wszystkich sprawach naszego życia.

Droga krzyżowa z Pauliną Jaricot

W „Modlitewniku ŻR” znajduje się Droga krzyżowa z Pauliną Jaricot. Rozważania przy poszczególnych stacjach nawiązują do jej życia, jej jednoczenia się z Jezusem w niesieniu krzyżu, a także jej nawracania się, aby coraz bardziej kochać Jezusa i coraz lepiej Mu służyć.

Zachęcamy zelatorów i członków Żywego Różańca, aby w miarę możliwości zaproponowali te właśnie rozważania na przeżycie w parafii Drogi krzyżowej lub uczynili to indywidualnie. Życie Pauliny, szczególnie po jej nawróceniu było naznaczone krzyżem i to wielorakim. Dźwigała krzyż choroby zagrażającej jej życiu, niosła krzyż niezrozumienia ze strony ludzi, gdy rozwijała swoją działalność modlitewną i apostolską, gdy wkładała wiele trudu w rozwój Żywego Różańca, przygotowując odpowiednie pomoce, pisząc listy i wspierając wszystkich, którzy to dzieło podjęli, a pod koniec swojego życia doznała upokorzenia i wykorzystania przez nieuczciwych ludzi, tracąc dobra, które posiadała i umierając w ubóstwie.

Jej świadectwo niesienia krzyża jest umocnieniem dla nas wszystkich, a jej słowa o znaczeniu i umiłowaniu krzyża należą do najpiękniejszych katechez na ten temat.

Nowenna przed beatyfikacją

W poprzednim „Zelatorze” była już mowa o „Małym Modlitewniku z Pauliną Jaricot” przygotowanym przez wydawnictwo Sióstr Loretanek. Krajowy Moderator Żywego Różańca,  Ks. Jacek Gancarek, pisze we wstępie do tej publikacji: „Wynoszenie przez Kościół na ołtarze nowych świętych jest dobrą okazją i potwierdzeniem, że świętość jest możliwa nie dla wybrańców ale dla każdego kto żyje zgonie z wolą Boga. 22 maja 2022 r. to dzień zaliczenia w poczet błogosławionych sługi Bożej Pauliny Jaricot założycielki dwóch wielkich dzieł w Kościele: Dzieła Rozkrzewiania Wiary, które w 2022 obchodzi 200 lecie swego istnienia i Żywego Różańca powstałego 4 lata później. Dla nas ludzi modlących się na różańcu i należących do Kół Różańcowych to wielka łaska i radość, że mamy kolejną orędowniczkę w naszych sprawach w niebie.  Ten fakt zobowiązuje nas, by w myśl założycielki: «Uczynić różaniec modlitwą wszystkich»…

Dziś kiedy stajemy wobec nowych wyzwań,  chcemy z wiarą tych, którzy byli przed nami,  być świadectwem dla innych, że w różańcowej Szkole Maryi można bezpiecznie podążać ku Chrystusowi. Zachęcamy wszystkich księży Moderatorów, zelatorów i członków ŻR, aby jak najczęściej korzystali z tych modlitw”.

Moderatorzy Żywego Różańca z całej Polski, podczas swojego spotkania 8 marca br. skierowali prośbę do wszystkich członków tej wspólnoty, aby w dniach 13-21 maja przeżywać w parafiach nowennę przed beatyfikacją swojej Założycielki. Pomocą są teksty zamieszczone w „Małym Modlitewniku ŻR”.

 

Kongres – Pielgrzymka – Dziękczynienie

W dniach 3-4 czerwca (piątek – sobota) odbędą się na Jasnej Górze ważne wydarzenia: II Ogólnopolski Kongres Różańcowy, X Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca, ogólnopolskie dziękczynienie za beatyfikację Pauliny Jaricot. Hasłem tych przeżyć będą słowa: „Uczynić różaniec modlitwą wszystkich”.

Kongres

I część Kongresu – aula św. Jana Pawła II (po 20 osób z diecezjalnych wspólnot ŻR oraz z innych wspólnot różańcowych) – piątek, 3 czerwca

15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego

15.20 Otwarcie sympozjum – abp Giovanni Pietro Dal Toso, sekretarz pomocniczy Kongregacji Ewangelizacji Narodów i przewodniczący Rady Wyższej Papieskich Dzieł Misyjnych oraz abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

15.40 wykład 1. Bł. Paulina Jaricot cała dla Kościoła, cała dla misji – ks. dr B. Michalski.

16.10 wykład 2. Różaniec modlitwą dla wszystkich – dr Wincenty Łaszewski.

16.40 wykład 3. Różaniec – od kontemplacji do apostolatu – ks. prof. Marek Tatar.

17.10 Podsumowanie – prezentacja multimedialna wspólnot Różańcowych w Polsce: Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce; Różaniec Misyjny; Bractwo Różańcowe; Jerycho Różańcowe; Jasnogórska Rodzina Różańcowa; Krucjata Różańca za Ojczyznę; Rycerze Kolumba; Rycerze Jana Pawła II; Sekretariat Fatimski – Męski Różaniec; Podwórkowe Kółka; Różaniec Rodziców; Wojownicy Maryi; Gwieździsta Procesja Różańcowa; Miesięcznik Różaniec (Wydawnictwo Sióstr Loretanek); Żywy Różaniec.

Część II Kongresu – otwarta dla wszystkich

19.30 Procesja różańcowa na placu Jasnogórskim – bp Jan Piotrowski

21.00 Apel jasnogórski – Moderator Krajowy ŻR, ks. Jacek Gancarek

21.30 czuwanie połączone z modlitwą różańcową

23.00 Msza Święta – bp Andrzej Przybylski

Pielgrzymka

W sobotę, 4 czerwca, przeżyjemy X Ogólnopolską Pielgrzymkę Żywego Różańca.

9.00 Montaż słowno-muzyczny – Papieskie Dzieła Misyjne.

Powitanie Pielgrzymów – Moderator Krajowy ŻR.

9.30 Konferencja „Żywy Różaniec wsparciem dzieła misyjnego” – Dyrektor Krajowy PDM ks. Maciej Będziński.

Spotkanie z redakcją „Różańca” – s. Loretanki.

Medytacja – Pierwsza Sobota Miesiąca – Intencja wynagradzająca – Ks. Krzysztof Czapla SAC.

10.10 Różaniec część I Radosna połączony ze świadectwami – misjonarze z 5 kontynentów.

11.30 Msza Święta dziękczynna za beatyfikację Pauliny Jaricot i 200-lecie DRW z udziałem abpa Dal Toso, abpa Wacława Depo, bpa Jana Piotrowskiego i innych biskupów z komisji misyjnej EP.

(Każda wspólnota różańcowa przynosi swój dar do ołtarza (wynikający z jego charyzmatu, czy apostolatu).

Uczestnictwo

Zachęcamy do licznego uczestnictwa w tych wydarzeniach.

Ks. Stanisław Szczepaniec
z Radą Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej

 

zelator-57_04.2022.docx

zelator-57_04.2022.pdf