logo_zr

ZELATOR

listopad 2021

52

Do pobrania: docxpdf

Beatyfikacja założycielki Żywego Różańca

Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość, że została wyznaczona data beatyfikacji Służebnicy Bożej Pauliny Jaricot, założycielki Żywego Różańca i Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Odbędzie się ona w niedzielę 22 maja 2022 roku w Lyonie, rodzinnym mieście Pauliny. Tam znajduje się również jej grób.

Metropolita Krakowski, arcybiskup Marek Jędraszewski w liście, jaki skierował do zelatorów 1 września bieżącego roku, pisze: „Zbliżająca się beatyfikacja założycielki Żywego Różańca daje również możliwość wyrażenia wdzięczności członkom róż różańcowych, a także wezwania ich, aby z nowym zapałem rozważali różańcowe tajemnice i troszczyli się o powstawanie nowych grup Żywego Różańca”.

Każda beatyfikacja jest najpierw darem łaski dla Kościoła. To Bóg nam daje ciągle nowych błogosławionych jako wzór do naśladowania i jako orędowników w naszych sprawach. Chcemy dar Boga przyjąć z wielką wdzięcznością i dobrze przygotować się na beatyfikację.

Przygotowanie do beatyfikacji

Proponuję, aby to przygotowanie szło niejako trzema nurtami. Pierwszy to lepsze poznanie życia i myśli naszej Założycielki. Stąd poniżej przypomnienie jej życiorysu. Drugi nurt to „wypłynięcie na głębię” naszej modlitwy, szczególnie tej różańcowej i umocnienie duchowej więzi między członkami róży. Zawsze się o to staramy, ale teraz mamy nową motywację, aby nie ustawać na tej drodze, lecz iść nią z jeszcze większą radością.

Trzeci nurt przygotowania to, zgodnie z wezwaniem Metropolity Krakowskiego, troska o powstawanie nowych grup Żywego Różańca. Będziemy się modlić i podejmować wysiłki, aby powstawały grupy różańcowe dorosłych, koła różańcowe rodziców i róże młodzieżowe. Przede wszystkim jednak zachęcam do tworzenia grup różańcowych dzieci, najpierw w postaci dziecięcych Płatków Róż, a potem pełnych zespołów Żywego Różańca. Bardzo proszę, aby to była szczególna intencja modlitwy, skierowanej do Boga i do Maryi za przyczyną naszej Założycielki, a także, abyśmy w miarę naszych możliwości, starali się o powstawanie tych dziecięcych zespołów w naszych parafiach, rodzinach i innych wspólnotach.

Krótki Życiorys Pauliny Jaricot

Paulina Jaricot urodziła się 22 lipca 1799 w Lyonie w bardzo religijnej rodzinie. Jej rodzice byli zamożnymi handlarzami jedwabiu. Miała sześcioro rodzeństwa. W wieku 10 lat rozpoczęła naukę w prywatnej katolickiej szkole z internatem. 16 kwietnia 1812 przystąpiła do I Komunii św. W wieku dorastania prowadząc beztroskie i światowe życie przeżyła kryzys wiary. W niedzielę palmową 1816 roku, słuchając kazania o zgubie próżnego życia, przeżyła nawrócenie. Postanowiła poświęcić swoje życie Bogu żyjąc jako osoba świecka. 25 grudnia 1816 złożyła ślub czystości w kaplicy Matki Bożej, wybierając Chrystusa jako jedynego Oblubieńca.

Począwszy od 1817 roku gromadziła na modlitwie robotników z lyońskich zakładów jedwabiu. W 1819 roku założyła organizację której celem była zbiórka funduszy na działalność katolickich misji zagranicznych. Jej członkowie tworzyli 10-osobowe grupy których celem było wsparcie modlitewne i materialne misji katolickich w świecie oraz podniesienie świadomości w społeczeństwie nt. potrzeby i działalności misji. Działalność ta dała początek, założonemu oficjalnie 3 maja 1822 w Lyonie Dziełu Rozkrzewiania Wiary.

W 1826 roku, celem walki z zeświecczeniem i ateizmem rozprzestrzeniającym się we Francji, założyła ruch Żywego Różańca, który zaczął się bardzo dynamicznie rozwijać. W 1862 roku w samej Francji do róż różańcowych należało ponad dwa miliony wierzących. Założycielka przygotowywała pomoce dla grup różańcowych, a także pisała pełne wiary i żaru modlitewnego listy, które przyczyniały się do pogłębienia życia modlitwy.

Zatroskana o robotników, pracujących w trudnych warunkach i wykorzystywanych przez pracodawców, Paulina Jaricot postanowiła stworzyć takie miejsce pracy, w których ludzie będą sprawiedliwie traktowani. W tym celu, w 1845 roku, przeznaczyła całą swoją fortunę (700 tys. franków) na zakup fabryki wraz z osiedlem robotniczym, szkołą i kaplicą. Jej zarządzanie powierzyła, jak się później okazało, osobom nieuczciwym. Fabryka popadła w ruinę, a Paulina straciła cały swój dobytek i aż do śmierci żyła w nędzy. Zmarła 9 stycznia 1862 w Lyonie.

 

Jerycho Żywego Różańca

Już po raz piąty będziemy w tym roku przeżywać Jerycho Żywego Różańca. Wprawdzie powstają w Polsce ciągle nowe inicjatywy modlitewne, także związane z odmawianiem różańca, jednak nie rezygnujmy z tej pięknej praktyki, aby w nowy rok liturgiczny wyruszać z wielkim błaganiem, trwającym dzień i noc przez cały tydzień, o Boże błogosławieństwo, o opiekę Maryi i wszelkie potrzebne łaski dla nas i całego świata.

W niedzielę, 28 listopada, rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. To najpierw Adwent, a po nim świętowanie tajemnicy Narodzin Chrystusa i Jego objawienia się światu. Nasza droga wiary prowadzi potem przez Wielki Post, Święte Triduum Paschalne i okres Wielkanocny, a ostatni jej etap to okres zwykły. Każda niedziela, każda uroczystość, każde święto, a także każdy zwyczajny dzień, to czas łaski, to nadzieja zbawienia, to wylanie Bożej miłości na świat. Obyśmy nie zmarnowali tego daru. Oby wszyscy otwarli się na obecność i działanie Boga. Módlmy się o to gorliwie.

Jerycho rozpocznie się w sobotę, 27 listopada, przed pierwszą Niedzielą Adwentu, o godz. 20.00 i zakończy się w następną sobotę, 4 grudnia, o godz. 20.00. Każdy może wybrać swoją godzinę, w której będzie trwał na modlitwie w kościele, w swoim mieszkaniu lub w innym miejscu.

 

 

Zgłoszenie udziału w Jerychu Różańcowym

Zgłoszenie dokonuje się drogą elektroniczną. W dziale „Różaniec w diecezji” znajduje się zakładka „Jerycho 2021”, a w niej formularz zgłoszeniowy.

 

 

Zapraszamy do udziału we wspólnej modlitwie nie tylko członków Żywego Różańca, lecz także wszystkich chętnych.​

Ks. Stanisław Szczepaniec
z Radą Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej

 

zelator-52_11.2021.docx

zelator-52_11.2021.pdf