logo_zr

ZELATOR

czerwiec 2021

47

Do pobrania: docxpdf

 

Z historii różańca

Od obecnego numeru „Zelatora” historię różańca będzie nam przybliżał ks. dr hab. Andrzej Bruździński, prof. UPJPII, historyk. Bardzo mu dziękuję za gotowość ukazywania nam, jak poprzez wieki rozwijała się ta niezwykła modlitwa i jakie cuda  działy się za jej przyczyną.

450. rocznica bitwy pod Lepanto

W tym roku, 7 października, obchodzić będziemy 450. rocznicę zwycięstwa pod Lepanto, kiedy to armie chrześcijańskie odniosły nieoczekiwane zwycięstwo morskie na Turkami Osmańskimi.

W roku 1570 Turcy osmańscy, których celem był podbój Europy i zniszczenie chrześcijaństwa, wkroczyli na należący do Republiki Weneckiej chrześcijański Cypr zajmując jego stolicę Nikozję. Szczególne znaczenie miało zajęcie w sierpniu 1571 roku Famagusty. W tych wszystkich wypadkach Turcy gwałcili podpisane warunki kapitulacji, bestialsko mordując większą część ocalałych chrześcijan.

Papież św. Pius V próbował zjednoczyć katolickich monarchów Europy, aby odeprzeć zagrożenie osmańskie od naszego Kontynentu, dając swoje błogosławieństwo i wsparcie finansowe sojuszowi zwanemu Świętą Ligą, proklamowanemu w Bazylice św. Piotra 27 maja 1571. W skład specjalnej floty chrześcijańskiej oddanej przez papieża w opiekę Matki Bożej, pod dowództwem księcia Jana Austriackiego, przyrodniego brata króla Hiszpanii Filipa II, weszli żołnierze i statki z różnych krajów Europy.

Święty papież wezwał całą chrześcijańską Europę do odmawiania różańca o zwycięstwo nad Turkami. Tego samego dnia, w którym miała miejsce bitwa, bardzo wiele ludzi w Rzymie brało udział w publicznym odmawianiu różańca. Wierni gromadzili się także w niezliczonych miejscach w całej Europie, aby modlić się o sukces floty Świętej Ligi. W noc poprzedzającą bitwę żołnierze na statkach spowiadali się i odmawiali Różaniec. Rankiem w dniu bitwy kapelani na statkach udzielali Komunii św.

Gdy bitwa morska toczyła się wzdłuż greckiego wybrzeża w pobliżu Lepanto, flocie Świętej Ligi udało się pokonać flotę osmańską. Turcy mieli większą liczbę statków, ale siły chrześcijańskie miały większą liczbę dział i lepszą broń ręczną. Tego dnia tysiące chrześcijańskich niewolników, zmuszonych do wiosłowania na statkach Osmanów, znalazło wolność.

To zwycięstwo było wynikiem odwagi chrześcijańskich żołnierzy, którzy odważyli się wobec okrutnego i potężnego wroga wystąpić z mocną determinacją, ale jeszcze większą siłą niż broń i odwaga ludzi okazała się moc modlitwy. Mówi się, że papież św. Pius V podczas spotkania otrzymał wizję w chwili, gdy Święta Liga pokonała Turków na morzu. Papież wstał podczas spotkania, podszedł do okna i zawołał: „Śpieszmy się dziękować Bogu, bo nasza chrześcijańska flota zwycięża!”. Po dwóch tygodniach, 21 października, święty papież płakał z radości, kiedy otrzymał wiadomość potwierdzającą zwycięstwo Ligi Świętej. W naturalny sposób zwycięstwo przypisywano lepszemu wykorzystaniu armat przez Europejczyków. Ale na poziomie nadprzyrodzonym przypisywano to wstawiennictwu Matki Bożej i Różańcowi Świętemu. W podobny sposób odniesione zwycięstwo rozumiała Republika Wenecka, dlatego namalowano w Domu Senackim napis: „Nie odwaga, nie armie, nie dowódcy, ale Matka Boża Różańcowa uczyniła nas zwycięzcami”.

Pius V ustanowił ten dzień corocznym świętem liturgicznym poświęconym Matce Bożej Zwycięskiej. Nakazał także, aby wezwanie „Wspomożenie wiernych” zostało dodane do Litanii Loretańskiej. Dwa lata później, w 1573 r., tytuł święta został zmieniony przez papieża Grzegorza XIII na „Matka Boża Różańcowa”. Dokonano tego na prośbę Zakonu Dominikanów. Święto zostało rozszerzone na Kościół powszechny w 1716 roku przez papieża Klemensa X.

Niech ta 450. rocznica zwycięstwa pod Lepanto zostanie upamiętniona nie tylko w niebie, ale zechciejmy o niej pamiętać także tutaj na ziemi. W wieku XVI wróg atakował chrześcijaństwo w określonych miejscach. Dziś ataki na chrześcijaństwo nie są zlokalizowane na określonym terytorium, ale mają miejsce w różnych przestrzeniach życia. Chce się dokonać destrukcji istoty ludzkiej, rodziny, edukacji i chrześcijańskiego poczucia życia społecznego i politycznego. Nasza odpowiedź na te ataki powinna być podobna jak przez 450. laty: Różaniec. Pamiętajmy Matka Boża Zwycięska, która organizuje armię, wybiera dowódców, określa godzinę, sposób i miejsca bitew. Każdy z nas ma swój udział w tej duchowej walce.

 

Z Maryją, Matką nadziei

W tym roku nie były wysyłane do parafii drukowane plakaty informujące o ogólnopolskiej pielgrzymce Żywego Różańca na Jasną Górę. Plakat został przekazany do parafii drogą elektroniczną. Był również umieszczony w poprzednim numerze „Zelatora”. Bardzo zachęcam do udziału w tej wspólnej pielgrzymce członków Żywego Różańca. Bądźmy przy Maryi, Matce nadziei. Nasi przedstawiciele będą prowadzić modlitwę na rozpoczęcie drugiego dnia pielgrzymki, czyli w sobotę o godz. 9.30.

Modlitwa do Maryi, Matki nadziei

Znaczenie nadziei w życiu chrześcijańskim ukazał w sposób szczególnie głęboki Ojciec Święty Benedykt XVI w encyklice „Spe salvi”. Rozważania zakończył modlitwą do Maryi. Módlmy się tymi słowami.

„Święta Maryjo, Ty należałaś do tych pokornych i wielkich dusz w Izraelu […] Żyłaś Świętymi Pismami Izraela, które mówiły o nadziei – o obietnicy danej Abrahamowi i jego potomstwu (por. Łk 1,55) […]. Dzięki Tobie, przez Twoje «tak», nadzieja tysiącleci miała stać się rzeczywistością, wejść w ten świat i w jego historię […]. Kiedy pełna świętej radości przemierzałaś pośpiesznie góry Judei, aby dotrzeć do Twojej krewnej Elżbiety, stałaś się obrazem przyszłego Kościoła, który niesie w swoim łonie nadzieję dla świata poprzez góry historii. Jednak obok radości, którą słowami i śpiewem swego Magnificat obdarzyłaś wszystkie pokolenia, znałaś też mroczne zapowiedzi proroków o cierpieniu Sługi Bożego na tym świecie. […]

Począwszy od krzyża stałaś się w nowy sposób matką: matką wszystkich, którzy chcą wierzyć w Twojego Syna Jezusa i iść za Nim. Miecz boleści przeniknął Twoje serce. Czy umarła nadzieja? Czy świat ostatecznie pozostał bez światła, życie bez celu? W tamtej godzinie prawdopodobnie na nowo usłyszałaś w swoim wnętrzu słowa anioła, w których odpowiadał na Twój lęk w chwili zwiastowania: «Nie bój się, Maryjo!» (Łk 1,30). Ile razy Pan, Twój Syn, mówił to samo swoim uczniom: «Nie lękajcie się!» W noc Golgoty znów w swoim sercu słyszałaś te słowa.

W godzinie Nazaretu anioł powiedział Ci też: «Jego panowaniu nie będzie końca» (Łk 1,33). Czy może skończyło się, zanim się zaczęło? Nie, pod krzyżem, na mocy samego słowa Jezusa, Ty stałaś się Matką wierzących. Z tą wiarą, która nawet w ciemności Wielkiej Soboty była pewnością nadziei, szłaś ku porankowi Wielkiej Nocy […].

Pozostajesz pośród uczniów jako ich Matka, jako Matka nadziei. Święta Maryjo, Matko Boga, Matko nasza, naucz nas wierzyć, żywić nadzieję, kochać wraz z Tobą. Wskaż nam drogę do Jego królestwa!”

Rekolekcje

Siostry Loretanki zapraszają na rekolekcje dla zelatorów i członków Żywego Różańca na rekolekcje. Dwa turnusy odbędą się w Loreto. Pierwszy w dniach 15-17 czerwca, a drugi w dniach 22-24 czerwca. Zgłoszenia: centrum@loretto.pl lub 510 099 949.

 

Spotkanie Dekanalnych zelatorów ŻR

Od dwóch lat przeżywamy spotkania dekanalnych zelatorów Żywego Różańca. Są oni reprezentantami parafialnych zelatorów. Poznając się podczas dorocznych spotkań mogą lepiej ze sobą współpracować, wymieniać się doświadczeniami i dzielić się troską o rozwój Żywego Różańca wśród dorosłych, młodzieży i dzieci.

Bardzo proszę kapłanów, dekanalnych duszpasterzy dorosłych, aby wybrali (jeśli nie został jeszcze wyznaczony) zelatora lub zelatorkę, która będzie reprezentować dekanat. W miarę możliwości zapraszam na spotkanie również czcigodnych kapłanów.

Spotkamy się przy grobie Sługi Bożego Jana Tyranowskiego w kościele, w którym często modlił się Karol Wojtyła, w kościele św. Stanisława Kostki w Krakowie na Dębnikach, w ostatnią sobotę czerwca (26 czerwca). Rozpoczniemy wspólną modlitwą o godz. 10.00. Po niej będzie Eucharystia i spotkanie przy stole.

Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa, aby można było przygotować salę na spotkanie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego. Zgłoszenia przyjmuje zelatorka Wanda Biernacik (tel.: 698 929 221; E-mail: w.biernac@op.pl).

Ks. Stanisław Szczepaniec
z Radą Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej

 

zelator-47_06.2021.docx

zelator-47_06.2021.pdf