logo_zr

ZELATOR

wrzesień 2020

38

Do pobrania: docxpdf

 

Zaproszenie i program

Serdecznie zapraszamy do udziału w pielgrzymce Żywego Różańca. Spotkamy się jak co roku w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Choć zaproszenie jest skierowane do wszystkich, to ze względu na epidemię sugerujemy, aby przyjechali przede wszystkim zelatorzy i ich zastępcy. Mogą oni później przekazać przeżycia pielgrzymkowe w parafii i w swoich różach. Tych, którzy nie mogą przyjechać, zachęcamy do łączenia się z Łagiewnikami przez Internet (www.milosierdzie.pl).

Tegorocznej pielgrzymce patronuje w sposób szczególny św. Jan Paweł II. Przeżywamy bowiem nadal setną rocznicę jego urodzin. Stąd na plakacie informującym o pielgrzymce widać Jego postać, a także jego słowa: „Różaniec to modlitwa, którą bardzo ukochałem”.

Program

Rozpoczynamy o godz. 10.00 modlitwą i wprowadzeniem. Następnie wysłuchamy konferencji i świadectw o umiłowaniu modlitwy różańcowej oraz krótkich komunikatów.

O godz. 11.15 rozpoczniemy modlitwę różańcową przed Najświętszym Sakramentem. Wdzięczni Chrystusowi za Jego obecność pośród nas będziemy Mu zawierzać, przez wstawiennictwo Maryi, sprawy naszej Ojczyzny, a także misyjne intencje Kościoła.

Uwieńczeniem i głównym przeżyciem pielgrzymki będzie Eucharystia sprawowana przez duszpasterzy Żywego Różańca pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.

Zelatorzy posługujący powyżej 25 lat

Jak co roku zachęcamy do wcześniejszego przekazywania informacji o zelatorach, którzy posługują w parafii już ponad 25 lat. W czasie pielgrzymki duszpasterze otrzymają dla nich list dziękczynny metropolity krakowskiego.

 

Dziecięce Płatki Róż Różańcowych

Zachęcamy wszystkich zelatorów i członków Żywego Różańca do nowych wysiłków we wprowadzaniu dzieci w świat modlitwy różańcowej. Ta modlitwa jest wielkim darem dla nich samych, a także dla nas wszystkich. Do takiej posługi wobec dzieci zaprasza nas metropolita krakowski, arcybiskup Marek Jędraszewski.

Słowo metropolity krakowskiego

Kraków, dnia 10 lipca 2020 r.

Kochani Rodzice,
Czcigodni duszpasterze,
Drodzy animatorzy prowadzący dziecięce grupy różańcowe,

Wzruszające i bardzo pouczające są słowa Jezusa skierowane do Apostołów, którzy nie chcieli dopuścić do Niego dzieci. Powiedział wtedy: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie i nie przeszkadzajcie im: do takich bowiem należy królestwo Boże” (Łk 18,16).

Dzieci w sposób naturalny lgną do Jezusa, a On pragnie się z nimi spotkać. Przestrzega nas, abyśmy im w tym nie przeszkadzali, a niestety zdarza się to wielokrotnie. Przeszkadzają rodzice, którzy swoim postępowaniem dają dziecku zły przykład lekceważenia Boga i Jego przykazań. Trudną do pokonania przeszkodą w dojściu do Boga jest kształtowanie u dzieci takiej hierarchii wartości, w której modlitwa, udział we Mszy Świętej i pogłębianie wiary są uznawane za działania mało ważne w stosunku do troski o dobra ziemskie. Współczesny świat przemawia do dziecka na wiele sposobów. Przedstawiane przez niego oferty często wydają się być bardziej atrakcyjne niż zachęta do rozmowy z Bogiem.

Tym bardziej trzeba cenić wszelkie inicjatywy, które pomagają wprowadzać dzieci w świat modlitwy. Do nich należy propozycją tworzenia „Płatków Róż”, a więc małych zespołów, które pod kierunkiem animatora podejmują odmawianie dziesiątka różańca. Gorąco polecam wszystkim wierzącym rodzicom, a także duszpasterzom, katechetom i ich współpracownikom, aby zainteresowali się tą formą prowadzenia dzieci do Jezusa przez Maryję. 

Wiele razy modlitwa różańcowa ratowała osoby i rodziny, wspólnoty parafialne i narodowe. Mamy również przekonanie, że wielka jest moc dziecięcej modlitwy. Dzieci znają drogę do ojcowskiego Serca Boga i mogą wypraszać błogosławieństwo dla świata.

Nie jest przypadkiem, że Matka Boża ukazywała się niektórym dzieciom w czasie, gdy one przygotowywały się do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej. Tak było w przypadku św. Bernadety Soubirous, której ukazała się w Lourdes 11 lutego 1858 roku, a dziewczynka przyjmowała pierwszą Komunię Świętą na wiosnę tego roku. Justyna Szafryńska z Gietrzwałdu, niedaleko Olsztyna, po pomyślnym zdaniu egzaminu przed pierwszą Komunią Świętą wracała z plebanii do domu i wtedy właśnie ukazała jej się Maryja Niepokalana. Było to 27 czerwca 1887 roku. W czasie objawień fatimskich, w 1917 roku, dzieci jeszcze nie przygotowywały się do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej. Franciszek i Hiacynta, których dziś czcimy już jako świętych, przyjęli te sakramenty krótko przed śmiercią. Franciszek zmarł półtorej roku po zakończeniu objawień, a Hiacynta rok później. Wszystkim modlitwa różańcowa pomogła w głębszym i bardziej owocnym przyjęciu tych sakramentów.

W naszym przygotowaniu dzieci do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej istnieje piękna praktyka wręczania dzieciom różańca i zachęcania ich do modlitwy różańcowej. Bardzo proszę rodziców i katechetów, aby nie tylko gorliwie tę praktykę pielęgnowali, ale ciągle ją ubogacali. Urozmaiceniem, które może przynieść dobre owoce, jest tworzenie małych grup modlitewnych, „Płatków Róż”, prowadzonych przez animatora.

Dziękuję wspólnocie Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej za przygotowanie tej propozycji i udzielam pasterskiego błogosławieństwa wszystkim wprowadzającym dzieci na drogę systematycznej, coraz bardziej świadomie przeżywanej modlitwy.

+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski

 

    

 

 

 

 

 

 

Wydawnictwo św. Stanisława BM przygotowało pomoce do prowadzenia Dziecięcych Płatków Róż. Są to zeszyty dla animatora prowadzącego grupę, a także odpowiednie pomoce dla dzieci. Zachęcamy do tego, aby zainteresować się tymi pomocami i aby w każdej parafii powstawały Dziecięce Płatki Róż Różańcowych.

 

Ks. Stanisław Szczepaniec
z Radą Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej

zelator-38_09.2020.docx

zelator-38_09.2020.pdf