logo_zr

ZELATOR

listopad 2019

28

Do pobrania: docxpdf

Z historii różańca

W poprzedniej części refleksji nad historią różańca zatrzymaliśmy przy jednej z najważniejszych zmian, która przyczyniła się do ukształtowania modlitwy „Zdrowaś Maryjo”. Tym wydarzeniem było włączenie do Pozdrowienia Anielskiego słowa „Jezus”, co dokonało się w wieku XIII. Miało to ważne znaczenie dla rozwoju różańca i ma znaczenie także dla nas, odmawiających dzisiaj modlitwę „Zdrowaś Maryjo”. Pomaga nam zwrócić większą uwagę na imię Jezus i głębiej przeżyć prawdę, że właśnie wspomnienie tego Imienia stanowi centrum Pozdrowienia Anielskiego.

Dopowiedzenia

Gdy zaczęto dodawać imię „Jezus” do słów archanioła Gabriela i św. Elżbiety, w naturalny sposób zaczęła się również rozwijać medytacja o Jezusie, o Jego życiu i nauczaniu. Przyczynił się do tego w sposób szczególny mnich kartuzki Dominik z Gdańska. Będąc w klasztorze odmawiał, podobnie jak inni, 50 razy modlitwę „Zdrowaś Maryjo”. Po pewnym czasie znużył się jednak samym powtarzaniem słów i zaprzestał tej praktyki. Zachęcony przez przełożonego, aby medytował w czasie tej modlitwy o życiu Jezusa, nie tylko do niej powrócił, ale zaczął tworzyć tzw. „klauzule”, czyli krótkie zdania, które wypowiadane po słowie „Jezus”, mówiące o Jego życiu.

Jak pisze W. Łaszewski, „całe życie Jezusa młody mnich ujął w pięćdziesięciu punktach: czternaście mówiło o życiu Jezusa przed rozpoczęciem działalności publicznej, sześć o Jego działalności publicznej, dwadzieścia cztery o męce i śmierci Zbawiciela oraz sześć o chwale Jezusa i Jego Matki […]. Pierwsza klauzula brzmiała: «którego przy zwiastowaniu anielskim z Ducha Świętego poczęłaś. Amen». Potem punkt po punkcie rozważane było całe życie Jezusa. Oto przykładowe klauzule z każdej części «Różańca – Życia – Jezusa»: Klauzula 5. – «którego owinęłaś w pieluszki i położyłaś w żłobie. Amen»; Klauzula 19. – «którego nogi Maria Magdalena obmyła łzami i wytarła włosami, ucałowała i namaściła olejkiem. Amen»; Klauzula 32. – «który modlił się za swoim oprawców, mówiąc: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Amen»; Ostatnia klauzula zamykająca różaniec z dopowiedzeniami brzmiała: «który Ciebie, swoją umiłowaną Matkę, zabrał do siebie do swego Królestwa. Amen». Tak powstał pierwszy różaniec z dopowiedzeniami, a jednocześnie pierwszy różaniec łączący modlitwę ustną z medytacja. Było to w czasie Adwentu 1409 roku” („Wszystko o różańcu …”, s. 110).

 

Pielgrzymka żywego Różańca

W sobotę, 28 września, przeżywaliśmy dziesiątą pielgrzymkę Żywego Różańca do Łagiewnik. Uczestniczyło w niej ok. 2500 pielgrzymów z ponad 80 parafii. Eucharystię koncelebrowało ponad 60 kapłanów. Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w tym modlitewnym wydarzeniu.

 

Konferencja krajowego moderatora ŻR

Po wstępnej modlitwie i przywitaniu pielgrzymi wysłuchali konferencji krajowego moderatora Żywego Różańca, ks. Jacka Gancarka z Częstochowy. W poruszających słowach ukazał potęgę modlitwy różańcowej, przywołując postać św. Dominika, a także bł. Alana Rupe, któremu Matka Boża przekazała obietnice dla tych, którzy odmawiają różaniec. Ks. Jacek dał świadectwo jak w życiu pewnej osoby spełniła się obietnica, że modlący się na różańcu nie umrą bez sakramentów świętych. Przypomniał również, że członkowie Żywego Różańca, choć każdy z nich odmawia jedną dziesiątkę, to jednak duchowo są złączeni we wspólnej modlitwie i każdy otrzymuje łaski, które są udzielane przy odmawianiu całego różańca.

W drugiej części swego przemówienia krajowy moderator mówił o znaczeniu misyjnego zaangażowania wszystkich w związku z Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym, jaki przeżywamy w październiku. Przypomniał, ile osób na różnych kontynentach nie zna jeszcze Chrystusa, ilu misjonarzy pracuje na misjach i jak możemy jeszcze bardziej w to misyjne dzieło się zaangażować.

Komunikaty moderatora diecezjalnego

Po konferencji diecezjalny moderator Żywego Różańca, ks. Stanisław Szczepaniec, przekazał kilka komunikatów. Pierwszy dotyczył ofiary, którą składają na misje członkowie Żywego Różańca (była o tym mowa w poprzednim numerze „Zelatora”). Ogłosił również składkę do puszek po Mszy Świętej. Pielgrzymi złożyli ofiary w wysokości ponad 4500 zł. Zostały one przekazane do Kurii jako dar „Żywy Różaniec dla misji”.

Drugi komunikat był przypomnieniem o nowej formie zachęty do odmawiania różańca. Jest to propozycja wręczania prezentów w postaci zeszytów „Różańcowego Szlaku” ze specjalną ulotką. Chodzi o zeszyty pomagające przeżyć jedną część różańca, np. tajemnice radosne. Mówią one o czasie narzeczeństwa Maryi i Józefa, o poczęciu Dziecka i oczekiwaniu na Jego narodzenie, o życiu rodzinnym, pełnym różnych wydarzeń. Wręczenie takiego kompletu, pomagającego przeżyć sześć miesięcy na rozważaniu tego, co przeżywali Maryja i Józef z Jezusem, może być cenną pomocą dla narzeczonych, rodziców oczekujących dziecka, chrzestnych i innych. Podobnie można spojrzeć na zeszyty „Różańcowego Szlaku” zawierające pomoce do tajemnic światła, bolesnych i chwalebnych. Choć przeżywamy je wszyscy, to jednak każda z nich może być dla konkretnego człowieka, w pewnym okresie jego życia, szczególnie aktualna, np. tajemnice światła dla rodziców i świadków bierzmowania.

 

Trzeci komunikat był zachętą do tworzenia, szczególnie wśród dzieci, „Płatków Róż”, czyli pięcioosobowych zespołów, skupionych wokół jednej części różańca. Członkowie tych małych grup, prowadzeni i mobilizowani przez animatora, starają się nie tylko codziennie odmawiać dziesiątek różańca, lecz także raz w miesiącu spotykać się, aby lepiej tę modlitwę poznać i głębiej ją przeżywać. Pomoce do prowadzenia takich spotkań formacyjnych będą zamieszczane na stronie internetowej Żywego Różańca (www.zr.diecezja.pl). Z rozmów przeprowadzonych już po zakończeniu pielgrzymki wynika, że w wielu parafiach, a szczególnie w szkołach, systematycznie powstają takie małe grupy modlitewne dzieci.

Różaniec i Eucharystia

Przed Mszą Świętą pielgrzymi odmawiali różaniec w intencji misji. Jezusowi, obecnemu w Najświętszym Sakramencie zawierzali wszystkie kontynenty i wszystkich misjonarzy.

Eucharystii przewodniczył i słowo Boże wygłosił biskup Jan Zając. Przypomniał najpierw, że Pan Jezus, począwszy od dwunastego roku życia, co roku pielgrzymował do Jerozolimy i że dla Niego ta pielgrzymka miała ważne znaczenie. Również dla nas jest ważna, o czym warto przypomnieć, gdy gromadzi nas ona po raz dziesiąty.

Nawiązując do odczytanej Ewangelii, w której Pan Jezus zapowiadał swoją mękę, Ksiądz Biskup przypomniał wszystkie trzy zapowiedzi męki i zmartwychwstania, przygotowujące uczniów do tych wydarzeń i ukazał publiczną działalność Jezusa jako swego rodzaju pielgrzymkę do Jerozolimy, gdzie miał dopełnić swego zbawczego dzieła. Uczniowie Jezusa nie rozumieli tych zapowiedzi, ale możemy przyjąć, że Maryja rozumiała coraz lepiej, jak Jej Syn dopełni dzieła odkupienia człowieka.

 

W dalszej części homilii biskup zachęcał do włączenia się w modlitwę i inne wydarzenia, jakie będą się dokonywać w parafii w Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym. Przypomniał postać założycielki Żywego Różańca, Służebnicy Bożej, Pauliny Jaricot, ukazując jej gorliwość w modlitwie i w trosce o misyjne dzieła Kościoła.

Przed końcowym błogosławieństwem biskup wręczył listy dziękczynne dla zelatorów, którzy posługują w parafiach dłużej niż 25 lat. Były wśród nich również osoby, które tę piękną posługę spełniają ponad 40 lat. W tym roku proboszczowie zgłosili 72 zelatorów z 26 parafii. Zachęcamy, aby w przyszłym roku zgłosić zelatorów, którzy posługują ponad 25 lat, a jeszcze nie otrzymały listu dziękczynnego.

 

Opracowanie:
Ks. Stanisław Szczepaniec
Moderator Żywego Różańca

zelator-28_11.2019.docx

zelator-28_11.2019.pdf