logo_zr

ZELATOR

wrzesień 2019

26

Do pobrania: docxpdf

Z historii różańca

Jednym z ważnych wydarzeń w rozwoju modlitwy różańcowej było włączenie do Pozdrowienia Anielskiego słowa „Jezus”. Stało się to w wieku XIII. Wcześniej modlitwa do Maryi, odwołująca się do tekstów biblijnych, brzmiała: „Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego”. Kiedy dodano do tej modlitwy imię Syna Maryi, połączyły się dwa piękne nurty modlitewne, modlitwa do Maryi i wzywanie imienia Jezusa.

Nieustanne wzywanie imienia Jezus

W jednym z poprzednich numerów „Zelatora” przypomniana została starożytna praktyka wzywania w modlitwie imienia Jezusa. To była modlitwa inspirowana tekstami biblijnymi. Pan Jezus wyjaśniał uczniom: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna” (J 16,23-24). Św. Piotr Apostoła, napełniony Duchem Świętym z mocą przekonywał, że Jezus jest Zbawicielem: „Nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4,12). O św. Pawle Pan Jezus powiedział do Ananiasza: „Wybrałem sobie tego człowieka za narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów, i do synów Izraela” (Dz 4,11). Apostoł czynił to przez całe życie. W swoich listach wspomina o imieniu Jezus aż 254 razy.

Modlitwa do Jezusa i wzywanie Jego Najświętszego Imienia zawsze było obecne w życiu Jego uczniów. Temu imieniu oddawano cześć, wzywano je w potrzebie, przez nie proszono o miłosierdzie. Modlono się do Jezusa także przez wstawiennictwo Maryi, Jego Matki. Jednak nie dodawano tego imienia w modlitwie do Maryi, zaczerpniętej wprost z tekstów Ewangelii. Szanowano święty tekst biblijny nie naruszając jego brzmienia. Nadszedł jednak czas, kiedy się to zmieniło.

Imię „Jezus” w centrum modlitwy „Zdrowaś Maryjo”

„W XIII wieku – pisze W. Łaszewski w swojej książce o różańcu – pobożność związana z imieniem Zbawiciela doprowadziła z czasem do tego, że popularną modlitwę Ave ubogacono w jej zakończeniu słowem «Jezus» albo «Jezus Chrystus». Proces ten rozpoczął się w klasztorze sióstr cysterek w Hefcie – centrum mistyki niemieckiej tamtej epoki. Żyły w nim wówczas św. Matylda z Hackeborn (+1299) i św. Gertruda Wielka (+1301/02). Modlitwę Zdrowaś Maryjo uważały one za modlitwę skierowaną ku Chrystusowi i na Nim skupioną. Szczególnie św. Gertruda podkreślała jej wymiar Jezusowy. Miała w zwyczaju po słowach „Błogosławiony owoc żywota Twojego” dodawać: „Jezus, jasność chwały Ojca i odbicie Jego istoty”.

Praktyka dodawania imienia Jezus do słów Anioła Gabriela i św. Elżbiety coraz bardziej się rozszerzała. Wsparli ją Ojciec Święty Urban IV (1261-1264), a potem Jan XXII (1316-1334) udzielając 30 dni odpustu tym, którzy dołączali do Pozdrowienia Anielskiego imię Jezus. Ta zmiana określiła dalszy kierunek rozwoju „Zdrowaś Maryjo” i całego różańca.

Dziesiąta pielgrzymka

Pielgrzymki Żywego Różańca odbywały się sporadycznie w latach dziewięćdziesiątych. Wierni gromadzili się w sanktuarium pasyjno-maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Coroczne pielgrzymki do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach rozpoczęły się w roku 2010. Na początku były to pielgrzymki Żywego Różańca i innych wspólnot modlitewnych, o czym przypominają poniższe plakaty. W tym roku zgromadzimy się po raz dziesiąty.

 

Zaproszenie i program

Serdecznie zapraszamy wszystkich zelatorów i członków Żywego Różańca wraz ze swoimi duszpasterzami do udziału w pielgrzymce tej wspólnoty do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Jest to nasz mały jubileusz pielgrzymowania.

Hasło

Hasło pielgrzymki nawiązuje do programu duszpasterskiego Episkopatu Polski: „W mocy Ducha Świętego”. To Duch Święty uzdalnia nas do gorliwej modlitwy i odważnego dawania świadectwa o Chrystusie. Przywołujemy tę prawdę w ciągu całego roku liturgicznego. Umocnimy się w niej również w czasie pielgrzymki.

Program

Rozpoczynamy w bazylice Miłosierdzia Bożego  w Łagiewnikach o godz. 10.00 modlitwą i wprowadzeniem. Następnie wysłuchamy konferencji. W tym roku wygłosi ją krajowy moderator Żywego Różańca, ks. Jacek Gancarek z archidiecezji częstochowskiej. Jego słowo będzie również wprowadzeniem w owocne przeżywanie miesiąca października, który Ojciec Święty Franciszek ogłosił Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Po konferencji przekazane zostaną komunikaty, dotyczące wydarzeń ważnych dla członków Żywego Różańca.

O godz. 11.15 rozpoczniemy modlitwę różańcową przed Najświętszym Sakramentem. Będziemy zawierzać Bogu, przez wstawiennictwo Maryi, sprawy naszej Ojczyzny, a także misyjne intencje Kościoła.

Uwieńczeniem i głównym przeżyciem pielgrzymki będzie Eucharystia sprawowana przez duszpasterzy Żywego Różańca pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.

Zelatorzy posługujący powyżej 25 lat

Jak co roku zachęcamy do wcześniejszego przekazywania informacji o zelatorach, którzy posługują w parafii już ponad 25 lat. W czasie pielgrzymki duszpasterze otrzymają dla nich list dziękczynny metropolity krakowskiego.

 

Opracowanie:
Ks. Stanisław Szczepaniec
Moderator Żywego Różańca

zelator-26_09.2019.docx

zelator-26_09.2019.pdf