logo_zr

ZELATOR

listopad 2018

17

Do pobrania: docxpdf

 

Modlitwa w intencji Ojczyzny

Wielbimy Boga za dar niepodległości. Piękne przeżycia jubileuszowe wpisały się mocno w pamięć i serce. Dziękowaliśmy Bogu i Maryi. Oddaliśmy cześć tym, którzy wiernie służyli Bogu i Ojczyźnie, często oddając życie w obronie wolości.

Jedną z najczęściej odmawianych modlitw, na wszystkich etapach walki o niepodległość, a także o wolność wewnętrzną i godne życie, była i jest modlitwa różańcowa. Dziękujemy wszystkim, którzy tę modlitwę podejmowali również w listopadowych dniach dziękczynienia i prośby.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w ogólnopolską modlitwę członków Żywego Różańca w sobotę, 10 listopada, w godzinach 18.00 – 21.00. Dziękujemy również tym, którzy podjęli wezwanie metropolity krakowskiego do przeżywania „Godziny Wdzięczności”.

Nowy Błogosławiony – Człowiek modlitwy

Dnia 7 listopada 2018 roku Ojciec Święty Franciszek polecił promulgować dekret heroiczności cnót i zatwierdzić kult publiczny Michała Giedroycia. Kult ten trwa nieprzerwanie od czasów jego śmierci, a więc ponad 500 lat. Grób błogosławionego Michała znajduje się w Krakowie, w kościele św. Marka i tutaj najczęściej trwa modlitwa skierowana do Boga przez jego wstawiennictwo.

Kim był ten nowy błogosławiony? Michał Giedroyć urodził się około 1425 roku w Giedroyci na Litwie. Pochodził z książęcego rodu. Od urodzenia doświadczał cierpienia przez to, że miał jedną nogę krótszą i poruszał się o kuli. W wieku około 40 lat wstąpił do Zakonu świętego Augustyna Kanoników Regularnych od Pokuty, zwanych „Markami”. Przyjechał do Krakowa i studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie zdobył stopień bakałarza. Nie przyjął święceń kapłańskich, lecz do końca życia pozostał bratem zakonnym pełniąc powierzoną mu funkcję zakrystiana. Opiekował się kościołem świętego Marka, przygotowywał wszystko, co było potrzebne do sprawowania Eucharystii, posługiwał kapłanom przy ołtarzu. Chwalił Boga nieprzerwanie, posłusznie wypełniał wszystkie zlecone mu prace, dzielnie znosił urągania. Prowadził życie bardzo proste i ubogie.

Był człowiekiem wielkiej modlitwy. Mieszkając przy samym kościele, w skromnej celi, godzinami trwał na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem, wpatrując się również w wizerunek Ukrzyżowanego i piękny obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Zarówno krzyż jak i obraz Maryi zwanej „Madonną Giedroyciową” są do dzisiaj w kościele św. Marka.

Wierni, widząc wiarę skromnego zakrystiana, polecali mu swoje intencje, doświadczając niezwykłej skuteczności jego modlitwy. Według tradycji przemówił do niego Pan Jezus z krzyża mówiąc mu: „Bądź cierpliwy aż do śmierci, a dam ci wieniec życia”. Wytrwał na drodze świętości i odszedł do Pana 4 maja 1485 roku w opinii świętości. Pochowano go w pobliżu ołtarza głównego, w kościele, w którym około 20 lat był zakrystianem. Dziś znajduje się tam sarkofag, przedstawiający jego postać.

Po śmierci modlitwy do Boga za jego przyczyną stały się jeszcze bardziej intensywne. Działo się wiele cudów, przez niego wyproszonych. Świadectwem tych dawnych są również obrazy, które wiszą w kościele św. Marka. Cuda dokonywane w ciągu wieków są zapisane w księgach, a dziś jego kult jeszcze bardziej rośnie i próśb wzywających jego wstawiennictwa jest coraz więcej.

Zatwierdzenie przez Ojca Świętego trwającego przez wieki kultu Michała, jest jedną z form beatyfikacji. Wydarzenie to nastąpiło kilka dni przed świętowaniem przez Polskę stulecia odzyskania niepodległości. Nie jest to zapewne przypadkowy zbieg okoliczności, lecz jeden z wielkich darów, ofiarowanych nam przez Boga na czas, gdy po obchodach jubileuszowych, mamy z jeszcze większą gorliwością troszczyć się do sprawy wiary i Ojczyzny. Błogosławiony Michał pięknym życiem ukazuje nam priorytety życia chrześcijańskiego. Trzeba Boga stawiać na pierwszym miejscu, Jemu do końca zawierzyć, gorliwie angażować się w Jego służbę, adorować Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, cierpliwie znosić problemy, także takie jak kalectwo i być wrażliwym na potrzeby innych.

Dla wszystkich wspólnot modlitewnych, a więc także dla członków Żywego Różańca, błogosławiony Michał jest wzorem gorliwego trwania na modlitwie i wypraszania u Boga wszelkich potrzebnych łask.

Fragment Litanii do bł. Michała Giedroycia

Za wstawiennictwem bł. Michała

stałości w wierze, – naucz nas, Panie.
gorliwości w służeniu Tobie,
synowskiej modlitwy,
wrażliwości na Twój głos,
pragnienia przebywania z Tobą,
radości z uczestnictwa w Twoim życiu,
gotowości do wyrzeczeń dla Twojej chwały,
składania ofiary z siebie,
ufności w zwycięstwo krzyża,
umiłowania Eucharystii,
dojrzałego uczestnictwa w liturgii,
cichości i pokoju,
miłości w czynach,
mądrości krzyża,
dostrzegania sensu cierpienia,
wytrwałości w utrapieniach,
męstwa w poniżeniu,
pokory w wywyższeniu,
roztropności działania,
naśladowania cnót Maryi,
wypełniania rzeczy małych w wielki sposób,
zrozumienia życia według rad ewangelicznych,
troski o piękno Kościoła – Oblubienicy Twojej,
szacunku dla kapłaństwa,
macierzyńskiej miłości do Twojego Kościoła,
doprowadzenia braci do Ciebie,
rozeznawania Ciebie w świecie,
rozpoznawania Twego oblicza w człowieku,
uporządkowanej miłości do wszystkich ludzi,
wybierania Ciebie ponad wszystko,
nadziei na Twoją łaskę,
odkrycia własnego powołania, – naucz nas, Panie.

Jerycho Żywego Różańca

Podobnie jak w poprzednich latach zapraszamy do udziału w „Jerychu Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej”. Gdy zaczynał się Adwent ubiegłego roku, polecaliśmy Bogu w modlitwie różańcowej wszystkie wydarzenia, jakie z Jego Opatrzności będą się działy w kolejnych tygodniach i miesiącach tego roku. Były to przede wszystkim zbawcze wydarzenia, związane z tajemnicą Narodzenia Syna Bożego oraz z Jego męką i zmartwychwstaniem, a także piękne świętowanie niedzieli. Był to również przeżywanie jubileuszu odzyskania niepodległości. Dzięki modlitwie Bóg pomnażał dobro, jakie działo się i nadal się dzieje w naszej Ojczyźnie.

Wdzięczni Bogu za tak hojne łaski tym gorliwiej pragniemy podjąć modlitwę różańcową u progu nowego roku liturgicznego. Nie gromadzimy się w jednym miejscu, lecz pozostajemy u siebie. Każdy może odmawiać różaniec w kościele, we własnym mieszkaniu lub gdzie indziej. Znając układ swoich zajęć każdy może też zaplanować godzinę, w której włączy się we wspólną modlitwę. W tym samym czasie będzie się modliło wiele osób. Będą stanowić duchową wspólnotę.

Jerycho rozpocznie się w sobotę, 1 grudnia, przed pierwszą Niedzielą Adwentu, o godz. 20.00 i zakończy się w następną sobotę, 8 grudnia, o godz. 20.00. Zachęcamy, aby rozpoczęło się ono w rodzinach. Rodzinny różaniec niech będzie modlitwą na rozpoczęcie Adwentu i równocześnie rozpoczęcie Jerycha.

Zgłoszenie udziału w Jerychu Różańcowym

Zgłoszenie dokonuje się drogą elektroniczną na stronie internetowej: „Jerycho różańcowe 2018” w dziale „Różaniec w diecezji” , a w niej formularz zgłoszeniowy.

 

 

Na stronie internetowej znajduje się więcej pomocy do przeżywania tej modlitwy. Wyruszmy w kolejny rok duchowej pielgrzymki, która rozpoczyna się od oczekiwania na przyjście Pana w Adwencie, a kończy świętowaniem Jego królowania nad całym światem. Rok liturgiczny to czas łaski. Dzień po dniu spływa na nas z nieba Boże błogosławieństwo.

Opracowanie: Ks. Stanisław Szczepaniec Moderator Żywego Różańca

zelator-17_11.2018.docx

zelator-17_11.2018.pdf