logo_zr

ZELATOR

październik 2018

16

Do pobrania: docxpdf

 

IX Pielgrzymka Żywego Różańca do Łagiewnik

W sobotę, 29 września, w święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała przeżyliśmy kolejną pielgrzymkę Żywego Różańca do Łagiewnik. Uczestniczyli członkowie tej wspólnoty z ponad 60 parafii wraz ze swoimi duszpasterzami.

Prelekcja: „Moc modlitwy pokoleń Polaków w intencji Ojczyzny”

Po wstępnej modlitwie uczestnicy wysłuchali prelekcji p. prof. Krzysztofa Ożoga na temat: „Moc modlitwy pokoleń Polaków w intencji Ojczyzny”. Prelegent ukazał jak gorąco modlili się Polacy zarówno w czasie zaborów, jak też w roku 1920. Skuteczność tej modlitwy była przede wszystkim umocnieniem wiary i wsparciem duchowym w trudnościach, jakie przeżywały tamte pokolenia. Modlitwa, odmawiana w języku polskim, broniła również ludzi przez germanizacją i rusyfikacją. We wspólnych pielgrzymkach do sanktuariów, szczególnie Gietrzwałdu i Częstochowy, umacniała się również więź między ludźmi. Świadectwo naszych rodaków, żyjących w trudnych czasach zaborów i broniących się przed najeźdźcą w roku 1920 umacnia również nas w trwaniu na modlitwie.

Komunikaty

Po prelekcji zgromadzeni wysłuchali kilku komunikatów. Ks. Tadeusz Dziedzic, dyrektor Wydziału Misyjnego naszej Archidiecezji dziękował za ofiary na potrzeby misji, złożone przez członków Żywego Różańca. Poinformował również, na jaki cel te ofiary zostały przeznaczone i zachęcał, aby to dzieło kontynuować.

Siostra Maria, loretanka, mówiła o ogólnopolskich dziełach, podejmowanych w najbliższym czasie przez Żywy Różaniec. Wyjaśniła znaczenie i sposób przeżywania Wielkiej Nowenny Różańcowej, którą rozpoczęliśmy w tym roku w związku w dwusetną rocznicą powstania tej wspólnoty. Zachęcała również, aby członkowie Żywego Różańca podjęli modlitwę w intencji Ojczyzny w sobotę, 10 listopada, w godz. 18.00 – 21.00.

Trzeci komunikat przekazał ks. Stanisław Szczepaniec, diecezjalny moderator Żywego Różańca. Przypomniał o nabożeństwach różańcowych w październiku, o organizowaniu w dekanatach spotkania zelatorów, o udzielanie zelatorom błogosławieństwa umacniającego ich w pełnionej służbie, a także zgłaszaniu zelatorów posługujących powyżej 25 lat, o modlitwie w dniach jubileuszu odzyskania niepodległości i o Jerychu Różańcowym w naszej archidiecezji, które będzie jak co roku na początku Adwentu.

Modlitwa w intencji Ojczyzny

Po wysłuchaniu komunikatów wszyscy zgromadzeni uklękli do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem. Rozważali radosne tajemnice różańca, polecając Bogu naszą Ojczyznę. Była to modlitwa dziękczynna za dar niepodległości i błagalną o potrzebne łaski dla wszystkich Polaków.

Modlitwa była przeżywana jako kolejny dzień Nowenny Jubileuszowej, w której co miesiąc zawierzaliśmy Bogu, przez Maryję, ważne sprawy życia naszego narodu. W czasie pielgrzymki modlitwą ogarnialiśmy w szczególny sposób wielkie dzieło wychowania i wykształcenia nowego pokolenia, dziękując za wspaniałych wychowawców narodu, jakimi są święci i błogosławieni, a wśród nich św. Józef Sebastian Pelczar, profesor, dziekan Wydziału Teologii, rektor UJ, wychowawca młodzieży i założyciel Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego.

Eucharystia

O godz. 12.00 rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył metropolita krakowski, ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, a koncelebrowali kapłani przybyli z pielgrzymami do Łagiewnik.

W swojej homilii metropolita krakowski mówił o znaczeniu modlitwy różańcowej odwołując się do słów Apelu Jasnogórskiego: „Jestem, pamiętam, czuwam”. W różańcu każde z tych słów znajduje swój piękny wyraz. Wtedy jesteśmy przy Chrystusie i Jego Matce, wspominamy wydarzenia z życia Zbawiciela i czuwamy w obliczu różnorodnych zagrożeń, jakie pojawiają się w naszym życiu. Tej potrzebie czuwania metropolita poświęcił więcej uwagi. Odwołując się do czytania z Apokalipsy św. Jana Apostoła, które mówi o walce Michała Archanioła z szatanem, powiedział, że ta walka o nas na ziemi ciągle trwa, dlatego konieczne jest czuwanie. To czuwanie potrzebne jest także dzisiaj wobec nowych królów złego ducha, który chce dotknąć Kościoła, który chce zohydzić w oczach społeczeństwa tych, których On – Chrystus powołał i wybrał na swoją służbę.

Ksiądz Arcybiskup przypomniał piękne i szlachetne postaci, którym Polska wiele zawdzięcza i które są chlubą naszego Kościoła. Wymienił kardynała Augusta Hlonda, który zapowiadał zwycięstwo Maryi, kardynała Stefana Wyszyńskiego, autora Ślubów Jasnogórskich, arcybiskupa Antoniego Baraniaka cierpiącego okrutne tortury, podczas których nie dał się złamać, a także Jana Pawła II, który dał całemu światu piękne świadectwo wiary, modlitwy i troski o każdego człowieka. To są ciągle aktualne wzory ludzi, którzy, idąc za wezwaniem Chrystusa, oddali się Mu całkowicie na służbę poprzez służbę Jego Przenajświętszej Matce. Nie wolno nam o tym zapominać, bo nasze czuwanie dzisiaj musi przybierać kształt wielkiej modlitwy za kapłanów i wszystkie osoby konsekrowane, aby byli wierni.

Metropolita krakowski, nawiązując do słów Jana Pawła II wypowiedzianych podczas inauguracji pontyfikatu „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”, powiedział: „Wraz z tym wezwaniem trzeba odczytać jeszcze jedno – zamykajcie drzwi dla szatana, ojca wszelkiego kłamstwa i buntu i przemocy. Budujcie cywilizację miłości na fundamencie Chrystusa odrzucając od siebie wszelkie i zło i tego, który jest ojcem wszelkiego zła przemocy, grzechu i śmierci”.

Przed końcowym błogosławieństwem ksiądz arcybiskup przekazał listy dziękczynne dla zelatorów, którzy pełnią tę służbę już ponad 25 lat. W tym roku księża proboszczowie zgłosili 19 takich osób.

 

 Modlitwa w intencji Ojczyzny

Miesiąc listopad będzie w tym roku jeszcze bardziej niż zwykle wypełniony modlitwą w intencji Ojczyzny. Bardzo tej modlitwy potrzeba, a członkowie Żywego Różańca znajdują się w pierwszym szeregu trwających na modlitwie.

Godzina Wdzięczności

Ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, zaprosił wszystkich do przeżycia Godziny Wdzięczności. W specjalnym liście nasz arcypasterz pisze: „Obchody jubileuszu odzyskania niepodległości przez naród polski zbliżają się do punktu kulminacyjnego. W minionych miesiącach przeżyliśmy wiele pięknych i wzniosłych wydarzeń […]. Wspomnienie wielkich dzieł Boga rodzi w sercu człowieka dziękczynienie. Przypomina o nim także św. Faustyna pisząc w swoim Dzienniczku: „Często się modlę za Polskę, ale widzę wielkie zagniewanie Boże na nią, iż jest niewdzięczna. Całą duszę wytężam, aby ją bronić […]. Ojczyzno moja, ile ty mnie kosztujesz, nie ma dnia, w którym bym się nie modliła za ciebie” (Dz. 1188).

Zapraszam wszystkich wiernych Archidiecezji Krakowskiej do przeżycia przynajmniej jednej godziny adoracji Najświętszego Sakramentu jako dziękczynienia za dar wolności i jako prośbę o błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny. Przyjdźmy do Jezusa, bez którego nie ma prawdziwej wolności ani pomyślnej przyszłości. Uklęknijmy przed Nim w indywidualnej i wspólnej adoracji”.

Modlitwa ogólnopolska

Moderatorzy Żywego Różańca zwrócili się z prośbą do członków tej wspólnoty w całej Polsce, aby w sobotę, 10 listopada, a więc w przeddzień samej rocznicy odzyskania niepodległości, trwali na modlitwie od godz. 18.00 do 21.00. Zachęcamy, aby włączyć się w tę ogólnopolską wspólnotę modlitewną. Można tę inicjatywę połączyć z wezwaniem metropolity krakowskiego do przeżywania Godziny Wdzięczności.

Opracowanie: Ks. Stanisław Szczepaniec Moderator Żywego Różańca

zelator-16_10.2018.docx

zelator-16_10.2018.pdf