logo_zr

ZELATOR

luty 2018

14

Do pobrania: docxpdf

 

Jerycho Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej

W pierwszym tygodniu Adwentu przeżywaliśmy „Jerycho Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej”. We wspólną modlitwę włączyło się liczne grono członków tej wspólnoty. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej Żywego Różańca.

Serdecznie wszystkim dziękujemy za ten dar. Wierni rozważający różańcowe tajemnice mają świadomość, jak wiele zależy od modlitwy. Prosiliśmy Boga, aby nas prowadził poprzez wszystkie wydarzenia roku liturgicznego. Najpierw te, które są przeżywaniem życia Jezusa i Maryi, a następnie te, które niesie nasza codzienność. Poprzez modlitwę Kościoła, w którą włączyliśmy się w sposób bardzo intensywny, Boże błogosławieństwo spływa na nas, na nasze rodziny i wspólnoty parafialne, na Polskę i świat.

Modlitwa ta, podobnie jak wcześniejsze wydarzenia modlitewne, m.in. „Różaniec do Granic”, pomaga nam w tym roku z większym zaangażowaniem przeżywać setną rocznice odzyskania niepodległości. To szczególny czas modlitwy za Ojczyznę, a wśród modlących się wyróżnioną grupą są członkowie Żywego Różańca.

 

Jubileuszowa Nowenna

Wspólną modlitwą w intencji Ojczyzny, przeżywaną w każdej parafii, będzie w najbliższych miesiącach „Jubileuszowa Nowenna”. Zdecydował o tym Metropolita Krakowski, Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski.

 

Słowo Metropolity Krakowskiego

Czcigodni Kapłani,

Drodzy Bracia i Siostry,

W roku 2018 przypada setna rocznica odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Główne uroczystości, związane z tym jubileuszem, będziemy przezywać w listopadzie, ale modlitwa dziękczynna za dar wolnej Ojczyzny oraz prośba o błogosławieństwo Boże dla niej, powinna być obecna we wszystkich miesiącach roku. Jej szczególnym wyrazem będzie „Jubileuszowa Nowenna”. Rozpocznie się ona w lutym, a zakończy w październiku.

Nowenna będzie najpierw dziękczynieniem za to, że Bóg dał naszemu narodowi licznych świętych i błogosławionych, którzy przyczyniali się do zachowania wiary w rodzinach i nieustannej odnowy ładu moralnego w życiu Polaków. Będziemy przywoływać wielkie postaci naszej historii umacniając się ich odwagą w dawaniu świadectwa Bogu i gorliwością w służbie ludziom. Odzyskanie niepodległości w 1918 roku było owocem wielorakich działań. Ważne były inicjatywy polityczne i militarne, ale nie mniej istotne znaczenie miała formacja duchowa, prowadzona przez Kościół w parafiach, sanktuariach i licznych wspólnotach apostolskich, które w tym czasie powstały.

Przeżywając nowennę będziemy również prosić Pana, aby zesłał na nas swego Ducha i odnowił oblicze ziemi. Pragniemy, aby Duch Prawdy i Miłości przemieniał wszystkie sfery naszego życia osobistego, rodzinnego i społecznego. Modlitwa do Ducha Świętego będzie również nawiązaniem do programu duszpasterskiego Konferencji Episkopatu Polski na rok 2018, który jest określony słowami: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.

„Jubileuszową Nowennę” będziemy przeżywać w bazylice katedralnej na Wawelu, a także w kościołach parafialnych i rektoralnych. Duszpasterze wraz z powierzoną im wspólnotą niech wybiorą stały termin tych miesięcznych spotkań. Bardzo proszę, aby w każdej parafii i w kościołach rektoralnych odprawić w wybranym dniu miesiąca „Mszę za Ojczyznę”. Przed Mszą lub po niej zaleca się odprawienie nabożeństw, a szczególnie modlitwy różańcowej i modlitwy do naszych Świętych Patronów. Z tymi modlitewnymi wydarzeniami będą się łączyć inne spotkania o charakterze kulturalnym, naukowym i społecznym, podejmowane przez wspólnotę.

Przeżycia te będą pielęgnowaniem i rozwojem duchowym darów, jakimi hojnie zostaliśmy ubogaceni w minionym roku. Był to rok jubileuszu objawień fatimskich i gietrzwałdzkich, rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej i innych pięknych wydarzeń. Niech więc nie słabnie modlitwa różańcowa, do której zostaliśmy wezwani i której szczególnym wyrazem był „Różaniec do Granic”. Nie zapominajmy o tym, że na nowo zawierzyliśmy swoje życie Niepokalanemu Sercu Maryi i że odnowiliśmy akt przyjęcia Chrystusa jako naszego Króla i Pana. W przeżyciu jubileuszu odzyskania niepodległości, będziemy się starać przenikać duchem Ewangelii wszystkie sfery naszego życia osobistego, rodzinnego i narodowego. W kolejnych miesiącach nowenny będziemy się modlić o postawę miłosierdzia wobec potrzebujących, o łaskę chrześcijańskiego świętowania niedzieli, o błogosławieństwo dla małżeństw i rodzin, o solidne wykonywanie pracy i godny odpoczynek, o szacunek dla życia i jego obronę, o wolność od nałogów i uzależnień, o jedność i solidarność w naszej Ojczyźnie i w innych intencjach ważnych dla życia Kościoła i narodu. Niech „Jubileuszowa Nowenna” stanie się wspólną narodową modlitwą, przygotowującą nas do godnego przeżycia setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę.

Szczególnym wydarzeniem tego czasu będzie beatyfikacja Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej w dniu 28 kwietnia br. Jej mocna wiara, niezachwiana nadzieja i gorąca miłość do Boga oraz do ludzi, szczególnie chorych i samotnych, zachęca nas, abyśmy gorliwie dążyli do świętości.

Wydawnictwo św. Stanisława, biskupa i męczennika, prześle do parafii pomoce do przeżycia „Jubileuszowej Nowenny” oraz przygotowania do beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej. Bardzo proszę o podjęcie tych tematów we wszystkich parafiach i kościołach rektoralnych naszej archidiecezji.

Kraków, dnia 10 stycznia 2018 r.

+ Marek Jędraszewski

Arcybiskup Metropolita Krakowski

 

Pomoce do przeżywania Nowenny

W przygotowanych przez Wydawnictwo św. Stanisława BM pomocach każdy miesiąc Nowenny ma swój temat. Wskazuje on szczególną intencję modlitwy i refleksji w danym miesiącu. Będą to:

Luty: Miłosierdzie wobec potrzebujących,
Marzec: Modlitwa i pokuta,
Kwiecień: Świętowanie niedzieli,
Maj: Małżeństwo i rodzina,
Czerwiec: Praca i odpoczynek,
Lipiec: Szacunek dla życia,
Sierpień: Wolność od nałogów i uzależnień,
Wrzesień: Wychowanie i wykształcenie,
Październik: Jedność i solidarność.

Każdy z tych tematów ma swojego patrona. Są nimi święci i błogosławieni, których życie i nauczanie stanowi dla nas inspirację i pomoc, abyśmy odważnie podejmowali odpowiedzialność za losy Ewangelii w dzisiejszym świecie.

Ważną częścią przygotowanych pomocy są rozważania tajemnic różańcowych nawiązujące również do życia i działalności jednego ze świętych lub błogosławionych Polaków. Zachęcamy członków Żywego Różańca, aby włączali się w prowadzenie tej różańcowej modlitwy w swoich wspólnotach. Może to być również modlitwa w gronie samej Róży lub modlitwa indywidualna.

Warto zwrócić uwagę również na modlitwę dziękczynną za świadków wiary, którzy żyli w okresie walki o niepodległość. Powinniśmy za nich dziękować Bogu oraz umacniać się ich odwagą i gorliwością.

Wszystkie omówione tu teksty znajdują się w książce „Jubileuszowa Nowenna”, którą można nabyć w Wydawnictwie św. Stanisława lub pobrać ze strony internetowej diecezja.pl

 

Wydarzenia roku 2018

W listopadzie ubiegłego roku, w 12 numerze „Zelatora” zamieszczona była prośba, aby przeprowadzić w dekanatach dzień skupienia dla zelatorów. Miały się one odbyć do Środy Popielcowej, jednak nie we wszystkich dekanatach się odbyły. Bardzo proszę dekanalnych duszpasterzy dorosłych, aby zaprosili na wspólne spotkanie zelatorów z dekanatu i dokonali również wyboru zelatora, który będzie ich współpracownikiem. Proszę również o przekazanie informacji o wybranym w dekanacie zelatorze.

VI Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca do Częstochowy odbędzie się jak zwykle w pierwszą sobotę czerwca. Zapraszamy do licznego udziału w tym spotkaniu w dniu 2 czerwca. W tym roku jego treść będzie związana z przeżywanym jubileuszem odzyskania niepodległości.

IX Pielgrzymka Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej do Łagiewnik odbędzie się w tradycyjnym terminie, czyli w ostatnią sobotę września. Przypada ona w tym roku w święto Świętych Michała, Gabriela i Rafała, 29 września.

 

Opracowanie:
Ks. Stanisław Szczepaniec
Moderator Żywego Różańca

zelator-14_02.2018.docx

zelator-14_02.2018.pdf