logo_zr

ZELATOR

listopad 2017

13

Do pobrania: docxpdf

Jerycho Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej

W ubiegłym roku przeżyliśmy po raz pierwszy „Jerycho Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej”. To było piękne wydarzenie wiary, w które włączyło się wiele osób i wspólnot. Pozytywne doświadczenie ubiegłego roku skłoniło Radę Żywego Różańca do organizowania tego Jerycha również w tym roku. Podejmujemy to dzieło umocnieni i ubogaceni przeżyciem „Różańca do Granic”. Chcemy objąć modlitwą całą archidiecezję. Przypomina o niej wizerunek wawelskiej katedry oraz mapka z wykazem dekanatów.

Szczególna forma Jerycha Żywego Różańca

Jedną z ważnych cech Żywego Różańca jest duchowa wspólnota modlitewna. Każdy członek róży odmawia dziesiątkę różańca w miejscu, które wybierze i w czasie, który jest dla niego dogodny. Wszyscy mają poczucie przynależności do tej samej róży, choć w danym momencie modlą się indywidualnie.

Do tego doświadczenia odwołuje się proponowane Jerycho ŻR Archidiecezji Krakowskiej. Nie gromadzimy się na nim w jednym miejscu, lecz pozostajemy u siebie. Każdy może odmawiać różaniec w kościele, we własnym mieszkaniu lub gdzie indziej. Znając układ swoich zajęć każdy może też zaplanować, w której godzinie włączyć się we wspólną modlitwę. W tym samym czasie będzie się modliło wiele osób. Będą stanowić duchową wspólnotę.

Mamy nadzieję, że to modlitewne Jerycho zjednoczy wielu członków Żywego Różańca, a także innych chętnych, dla których ta modlitwa jest ważna.

Szczególny czas siedmiodniowej modlitwy

„Jerycho Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej” jest przeżywane na początku nowego roku liturgicznego. Dlaczego taki czas został wybrany? Stało się tak ze względu na wyjątkowe znaczenie kolejnych niedziel i okresów liturgicznych w duchowym życiu ludzi wierzących. Przyjęcie Chrystusa, który do nas przychodzi, zjednoczenie się z Nim, gdy za nas umiera i dla nas zmartwychwstaje, otwarcie się na Ducha Świętego, którego Jezus posyła od Ojca, a także przeżywanie z Panem każdej niedzieli – to program życia chrześcijańskiego, który leży u podstaw wszystkich innych programów, to zadanie, które jest przed innymi zadaniami.

Stąd bierze się główna intencja naszego wielkiego modlitewnego dzieła. Modlimy się, abyśmy jeszcze gorliwiej przeżywali Adwent, abyśmy z jeszcze większą wiarą przyjęli Tego, który z nieba przychodzi na ziemię i zamieszkuje w rodzinie. Prosimy gorąco o dary potrzebne do głębokiego przeżywania Wielkiego Postu, Triduum Paschalnego i Okresu Wielkanocnego, a także o deszcz łask z nieba, powodujący bujny rozkwit Bożego życia w naszych sercach. Z pokorą błagamy, aby każda niedziela była przez wierzących przeżywana jest prawdziwie święty Dzień Pana. Modlimy się o te dary tym goręcej, im bardziej w nasze codzienne życie wkrada się duch tego świata i oddala nas od Boga. Skutki laicyzacji widzimy na każdym kroku. Prosimy więc Pana, aby nas prowadził mocą swego Ducha. Prosimy przez wstawiennictwo Maryi, której zawierzamy Maryi siebie i wszystkich, którzy stanowią Kościół krakowski.

Dziękując Bogu za hojne łaski minionych miesięcy, z ufnością spoglądamy w przyszłość. Jesteśmy pełni nadziei, gdyż w każdą niedzielę sprawowana będzie Eucharystia, w parafiach będzie udzielany sakrament chrztu, młodzież będzie przyjmować sakrament bierzmowania, narzeczeni zjednoczą się węzłem małżeńskim, diakoni przyjmą sakrament święceń, a wezwani na drogę konsekracji otrzymają dar zaślubin duchowych z Chrystusem.

Będziemy się modlić, aby każdy z tych wielkich darów Bożych był przyjęty z wiarą i miłością. Będziemy również prosić Boga, aby napełniał swoim błogosławieństwem wszystko, co wypełnia naszą codzienność.

Organizacja Jerycha ŻR 2017

Jerycho rozpocznie się w sobotę, 2 grudnia, przed pierwszą Niedzielą Adwentu, o godz. 20.00 i zakończy się w następną sobotę, 9 grudnia, o godz. 20.00. Zachęcamy, aby rozpoczęło się ono w rodzinach. Rodzinny różaniec niech będzie modlitwą na rozpoczęcie Adwentu i równocześnie rozpoczęcie Jerycha.

Zasady zgłoszenia udziału w Jerychu są takie same jak w ubiegłym roku. Mogą się zgłaszać poszczególne osoby, a także grupy, np. Róża Różańcowa lub inna wspólnota. „Dyżur modlitewny” można podjąć wiele razy w ciągu tygodnia.

 

 

Zgłoszenie udziału w Jerychu Różańcowym

Zgłoszenie dokonuje się drogą elektroniczną. Na stronie internetowej: www.zr.diecezja.pl w dziale „Różaniec w diecezji” znajduje się zakładka „Jerycho różańcowe”, a w niej formularz zgłoszeniowy.

 

Moja godzina modlitwy

Jak przeżyć wybraną przez siebie godzinę modlitwy? Jest to Jerycho Różańcowe, więc główną modlitwą jest różaniec. Powinno to być pełne wiary, połączone z rozważaniem, przeżycie modlitwy różańcowej. Każdy może to uczynić w sposób, który jest mu bliski. Zainteresowanych zachęcamy do skorzystania w podanych poniżej sugestii.

Modlitwa wstępna

Bądź uwielbiony, miłosierny Ojcze! Ty obdarzyłeś nas licznymi darami w minionym roku liturgicznym. Dzięki Twojej łasce wytrwaliśmy w wierze i podejmowaliśmy dzieła miłości. Dziś kierujemy do Ciebie gorące błaganie o potrzebne łaski na roczną wędrówkę wiary. Modlimy się z Maryją i przez Jej wstawiennictwo. Rozważamy w różańcu życie i nauczanie Twego Syna, Jezusa Chrystusa. Napełnij nas swoim Duchem, aby nas prowadził i aby nasza modlitwa była miła Tobie.

Wzbudzenie intencji

Po wstępnej modlitwie można poświęcić więcej czasu dla wzbudzenie intencji modlitwy. Ogarniamy modlitwą całą archidiecezję, naszych biskupów, kapłanów i wiernych świeckich, rodziców i dzieci, zdrowych i chorych. Na terenie naszej archidiecezji mieszka ponad półtora miliona ludzi. Każdy z nich potrzebuje naszej modlitwy. Dla każdego prosimy o łaskę dobrego przeżycia Adwentu i Bożego Narodzenia, Wielkiego Postu i Wielkanocy, kolejnych niedziel i tygodni nadchodzącego czasu.

Mamy też swoje plany i oczekiwania. Ma je każda rodzina i każda parafia. Ma je również Ojczyzna, zbliżająca się do setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Intencji jest wiele, ale modlitwa jest wielka. Jednoczy się w niej liczne grono osób.

Cząstka różańca

Zaleca się odmówienie jednej cząstki różańca w intencjach, które zostały Bogu przedstawione. Z modlitwą łączymy rozważanie. Warto tu skorzystać z tekstów, które zostały przygotowane na „Różaniec do Granic”. Może je pobrać ze strony internetowej (Rozważania różańcowe).

Inne modlitwy

Z modlitwą różańcową można złączyć inne modlitwy, takie jak litanie czy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Wśród litanii można wyróżnić „Litanię do Świętych i Błogosławionych Polaków”. Są wśród nich ci, którzy żyli i działali na terenie naszej archidiecezji. Ich modlitwa była piękna, a ich wstawiennictwo jest skuteczne. Wspomniana litania znajduje się w książeczce „Różaniec do Granic”. Można ją również pobrać ze strony internetowej (Litania do Świętych i Błogosławionych Polaków).

Zakończenie

Maryjo, nasza najlepsza Matko, czczona w tak licznych sanktuariach naszej archidiecezji, wzywana w naszych kościołach i rodzinach, prowadź nas do Jezusa, Twego Syna, a naszego Zbawiciela. Amen.

Opracowanie:
Ks. Stanisław Szczepaniec
Moderator Żywego Różańca

zelator-13_11.2017.docx

zelator-13_11.2017.pdf