logo_zr

ZELATOR

maj 2017

10

Do pobrania: docxpdf

W liście apostolskim „Rosarium Virginis Mariae” św. Jan Paweł II ogłosił Rok Różańca. Trwał on od października 2002 do października 2003 roku. Po trzynastu latach od tamtego wydarzenia temat modlitwy różańcowej powraca z większym niż zwykle zainteresowaniem. Dzieje się tak za sprawą wielu rocznic, związanych z wezwaniem do odmawiania różańca. Wspominamy każdą z nich. Odnajdujemy w nich pomoc w głębszym przeżywaniu tej modlitwy i gorliwszym podejmowaniu „apostolstwa różańcowego”.

Wezwania do odmawiania różańca

Dnia 8 września 1717 roku miała miejsce w Częstochowie koronacja Cudownego Obrazu Matki Bożej koronami papieża Klemensa XI. Na uroczystość przybyło ok. 200 tysięcy pielgrzymów, co na owe czasy było rzeczą niespotykaną. Uroczystość stała się ogólnonarodową manifestacją wiary. Przez kolejne wieki Jasna Góra była miejscem nieustannej modlitwy, także modlitwy różańcowej.

Dnia 27 czerwca 1877 roku w Gietrzwałdzie trzynastoletnia Justyna i dwunastoletnia Barbara zobaczyły „Jasną Panią” w postaci siedzącej na tronie z Dzieciątkiem Jezus pośród Aniołów. Na pytanie dziewczynek: „Kto Ty Jesteś?” Odpowiedziała: „Jestem Najświętsza Panna Maryja Niepokalanie Poczęta!” Na pytanie: „Czego żądasz Matko Boża?” Padła odpowiedź: „Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec!”.

Dnia 13 maja 1917 roku w Fatimie Maryja ukazała się trojgu dzieciom. Poczynając od tego dnia przez sześć miesięcy powtarzała im: „Odmawiajcie codziennie różaniec”. One to czyniły z całym zaangażowaniem ich dziecięcych serc. W spotkaniu z Bogiem i rozmowie z Maryją dojrzewała ich świętość. Cieszymy się, że Ojciec Święty Franciszek ogłosił Franciszka i Hiacyntę świętymi.

Dnia 7 czerwca 1997 roku, dwadzieścia lat temu, św. Jan Paweł II modlił się z wiernymi na różańcu w Ludźmierzu. Przypomniał wszystkim o pięknie i znaczeniu tej modlitwy zachęcając do jej odmawiania. Obecny kustosz sanktuarium zaprasza wszystkich odmawiających różaniec na wspólną modlitwę do sanktuarium Gaździny Podhala w sobotę, 17 czerwca. Zgromadźmy się jak najliczniej na tej pielgrzymce. Rozpoczęcie o godz. 10.00. Plakat został posłany do każdej parafii.

W maju tego roku odbyła się premiera filmu zatytułowanego „Teraz i w godzinę śmierci”. Jest to film poświęcony skuteczności modlitwy różańcowej. Autorzy ukazali w filmie wydarzenia z różnych części świata, w których dzięki zjednoczeniu się na modlitwie wielkich rzesz ludzi, przywracany został pokój w krajach, w których toczyły się wojny. Film jest wyświetlany w kinach i warto go obejrzeć.

Każde ze wspomnianych wydarzeń jest darem Boga dla ludzi. Darem ofiarowanym przez Maryję. Za każde dziękujemy. Każde pomaga nam uważniej słuchać słowa Bożego i gorliwiej pełnić wolę Bożą. Chcemy je przeżywać zarówno indywidulanie jak i wspólnie.

Misja zelatorów

Wspomniane rocznice i wezwania do odmawiania różańca odnoszą się do wszystkich członków naszych wspólnot parafialnych. Jednak szczególny oddźwięk powinny znaleźć w sercach zelatorów Żywego Różańca.

Zelator – apostoł modlitwy różańcowej

Zelator to człowiek gorliwy. Wyraża tę gorliwość na wiele sposobów, a pierwszym z nich jest modlitwa różańcowa. Troszczy się o nią nie tylko w swoim osobistym życiu, lecz pomaga również innym ludziom, poczynając od członków własnej róży, aby pozostali wierni różańcowi i ciągle na nowo odkrywali jego znaczenie.

Zelatorzy to apostołowie modlitwie różańcowej, dlatego są oni w pierwszym szeregu tych, którzy dają świadectwo o wielkości i skuteczności różańca. Jest to podwójna skuteczność. Przez rozważanie tajemnic zbawienia różaniec zbliża do Boga, jednoczy z Maryją, uczy kontemplacji, pomaga lepiej zrozumieć Ewangelię, uzdalnia do głębszego przeżywania Eucharystii, dodaje sił do codziennego nawracania się, uwrażliwia na potrzeby innych ludzi, otwiera przed człowiekiem nowe możliwości realizowania przykazania miłości Boga i bliźniego . Codzienne bycie z Maryją i przeżywanie z Nią tajemnic życia Jezusa ma ogromne znaczenie w drodze do świętości, po której wszyscy kroczymy.

Drugim obszarem skuteczności modlitwy różańcowej jest jej wyjątkowa zdolność wypraszania potrzebnych łask dla poszczególnych osób, rodzin, a także dla narodów i całego świata. Mamy ogromną ilość świadectw ukazujących moc wytrwałej modlitwy na różańcu.

Można by powiedzieć: „Któż lepiej niż zelatorzy rozumie to misterium i któż bardziej niż oni ceni sobie ten dar”. Wdzięczni Bogu za tę łaskę zelatorzy są zaproszeni, aby w tym roku podjęli szczególne dzieła apostolskie.

Wezwanie metropolity krakowskiego

Ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, skierował pismo do księży odpowiedzialnych w dekanatach za duszpasterstwo dorosłych. Prosi ich o udział w spotkaniu, które odbędzie się w środę, 7 czerwca, w auli św. Jana Pawła II przy bazylice Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Poleca im również, aby objęli troską duszpasterską Żywy Różaniec i inne wspólnoty modlitewne w ich dekanatach.

Kapłani powinni przyjechać z zelatorem, który będzie przedstawicielem zelatorów z dekanatu, a w razie niemożności uczestnictwa w spotkaniu przez duszpasterza, powinien on poprosić drugiego zelatora z dekanatu, aby go reprezentował. Ksiądz arcybiskup prosi, aby w czasie spotkania podjąć następujące sprawy:

  1. Statut Żywego Różańca. W punkcie 3 pierwszego rozdziału tego dokumentu czytamy: „W poszczególnych diecezjach niniejszy Statut Żywego Różańca obowiązuje po wprowadzeniu go dekretem Biskupa Diecezjalnego. Biskup Diecezjalny, przyjmując ten Statut, może uwzględnić w jego realizacji praktyki już istniejące na terenie jego diecezji”.
    .
  2. Przygotowanie do Kongresu Różańcowego, który odbędzie się w Częstochowie, w dniach 6-8 września 2017 roku. Będą w nim uczestniczyć przedstawiciele Żywego Różańca z wszystkich diecezji w Polsce oraz przedstawiciele innych wspólnot różańcowych.
    .
  3. Przygotowanie wydarzenia, które zostało nazwane „Różaniec do granic”. Jest to propozycja, aby w sobotę, 7 października, we wspomnienie Matki Bożej Różańcowej, Polacy stanęli wzdłuż granicy Polski i odmawiali różaniec, ogarniając tą modlitwą całą Ojczyznę. Na archidiecezję krakowską przypada ok. 100 km tego „łańcucha modlitewnego”. Wymaga to wielu działań organizacyjnych i duchowych.
    .

Troska o trwałe owoce tegorocznych działań

Podejmując wiele działań stawiamy sobie również pytanie o ich owoce w życiu naszych wspólnot. Wyrażamy pragnienie, aby w naszych parafiach powstawały nowe wspólnoty modlitewne – płatki róż i róże – na wszystkich poziomach wiekowych: dziecięcym, młodzieżowym i dorosłych. Dlatego wraz z przypominaniem o pięknie modlitwy różańcowej, podejmujemy inne działania, które mogą pomóc osiągnąć ten cel.

Dzień skupienia zelatorów w dekanatach

Kapłani, pełniący funkcję dekanalnych duszpasterzy dorosłych, będą proszeni o zorganizowanie w swoich dekanatach dnia skupienia dla zelatorów. Będzie to okazja do wspólnej modlitwy, umocnienia się w posłudze, a także do wzajemnego poznania się. Zachęcamy wszystkich zelatorów do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

Błogosławieństwo zelatorów i członków Żywego Różańca

Prosimy duszpasterzy, aby w tym roku udzielili błogosławieństwa wszystkim zelatorom, którzy posługują w parafiach. Obrzęd taki powinien mieć miejsce w wybraną niedzielę października, przy udziale członków wspólnoty parafialnej. Poprzez błogosławieństwo duszpasterze potwierdzają, że zelatorzy pełnią w parafii ważną i trudną misję. Potrzebują w niej Bożej pomocy.

„Ceremoniał Żywego Różańca”, który został posłany do każdej parafii, przewiduje również błogosławieństwo dla wszystkich członków Żywego Różańca połączone z odnowieniem gotowości dalszego pełnienia modlitewnej służby we wspólnocie.

Wydarzenia te mogą stać się również okazją do zachęcenia innych członków wspólnoty parafialnej, aby włączyli się w małe grupy modlitewne (pięcio- lub dwudziestoosobowe).

V Ogólnopolska pielgrzymka na Jasną Górę

Przypominamy, że 3 czerwca, w pierwszą sobotę, odbędzie się ogólnopolska pielgrzymka członków Żywego Różańca na Jasną Górę.

zelator-10_05.2017.docx

zelator-10_05.2017.pdf