logo_zr

ZELATOR

wrzesień 2016

7

Do pobrania: docxpdf

Pielgrzymka_ZR_plakat2016 W Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia

Serdecznie zapraszamy wszystkich zelatorów i członków Żywego Różańca do udziału w pielgrzymce do Łagiewnik. Odbędzie się ona 24 września, w sobotę. Połączmy się we wspólnej modlitwie i rozważaniu słowa Bożego, by jeszcze bardziej umocnić się w wierze i wytrwałej służbie Bogu przez modlitwę wstawienniczą i podejmowanie różnorodnych zadań w parafiach.

Program pielgrzymki

Zgromadzimy się o godz. 9.30 w Sanktuarium św. Jana Pawła II. Rozpoczniemy wspólną modlitwą i wprowadzeniem, a także słowem krajowego moderatora Żywego Różańca, ks. Szymona Muchy z diecezji radomskiej.

O godz. 10.00 wyruszymy w różańcowej procesji w stronę bazyliki Miłosierdzia Bożego, zatrzymując się w drodze na krótkie medytacje. Po dojściu do bazyliki będzie chwila przerwy, a o godz. 11.30 w bazylice diecezjalny moderator Żywego Różańca ks. Stanisław Szczepaniec wygłosi konferencję: „Żywy Różaniec w archidiecezji krakowskiej – perspektywy rozwoju”.

O godz. 12.00 rozpocznie się w bazylice Eucharystia pod przewodnictwem biskupa, a po niej krótka adoracja Najświętszego Sakramentu.

Szczególne tematy pielgrzymki

Pielgrzymka jest przeżywana w Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Jest to dziękczynienie za niezliczone łaski Bożego Miłosierdzia, jakie codziennie stają się naszym udziałem, a także gorące błaganie o miłosierdzie dla nas i całego świata. Ważnym przeżyciem dla pielgrzymów będzie przejście przez Bramę Miłosierdzia i to podwójne. Najpierw w sanktuarium św. Jana Pawła II, a następnie w bazylice Miłosierdzia Bożego.

Drugim ważnym tematem pielgrzymki jest dziękczynienie za Światowe Dni Młodzieży. Członkowie Żywego Różańca poświęcili wiele czasu na modlitwę w tej intencji. Czynili to zarówno indywidualnie, jak też w parafialnych spotkaniach i diecezjalnych pielgrzymkach. Wszyscy jesteśmy świadkami, że modlitwa ta przyniosła błogosławione owoce. Światowe Dni Młodzieży były prawdziwym wydarzeniem wiary i miłości. Doświadczaliśmy tego zarówno na wspólnych spotkaniach w Krakowie, jak też w parafiach i rodzinach. Wraz z modlitwą dziękczynną zaniesiemy do Boga błaganie, aby żaden z otrzymanych darów nie został zmarnowany, lecz nieustannie się rozwijał ubogacając życie poszczególnych osób i wspólnot.

Z tymi wspólnymi intencjami złączymy nasze osobiste i rodzinne prośby. Będziemy polecać również sprawę Ojczyzny i całego świata.

Uczestnicy pielgrzymki

Wspólnotę Żywego Różańca tworzą głównie ludzie dorośli. Jednak istnieją również grupy młodzieżowe i dziecięce. Zapraszamy do udziału wszystkich. Pragniemy, aby po Światowych Dniach Młodzieży powstały w parafiach nowe róże młodzieżowe, a także dziecięce wspólnoty połączone modlitwą różańcową.

pzr2015-5Podziękowanie zelatorom – jubilatom

W ubiegłym roku, w czasie pielgrzymki Żywego Różańca wręczany był list dziękczynny Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza dla tych zelatorów, którzy pełnią tę piękną posługę przez 25 lat i dłużej. Listy takie otrzymali tylko ci zelatorzy, którzy zostali zgłoszeni przez Księży Proboszczów. Bardzo prosimy duszpasterzy, aby w tym roku również zgłaszali zelatorów-jubilatów. Dla wszystkich, którzy zostaną zgłoszeni, przygotowane będą listy dziękczynne Księdza Kardynała.

Ceremoniał Żywego Różańca

W poprzednim „Zelatorze” przekazana była informacja, że ukazał się już „Ceremoniał Żywego Różańca”. Został on przesłany do każdej parafii. Będzie również do nabycia w czasie pielgrzymki Żywego Różańca. Zawiera on wiele inspiracji i sugestii dla zelatorów.

Świadectwo

Poniżej druga część świadectwo zelatora zatytułowanego: „Mój Różaniec”. W poprzednim numerze drukowana była część pierwsza.

„Przewodnicząc róży różańcowej mam świadomość odpowiedzialności ewangeliczno-misyjnej, bo grupa dwudziestu osób modląc się na różańcu, właśnie spełnia swoją posługę misyjną w Kościele, dając świadectwo zaangażowania modlitewnego i apostolskiego poprzez udział w dziełach parafialnych.

Jako zelator powinienem być wzorem służby Bogu i ludziom w środowisku mojej wspólnoty parafialnej angażując się czynnie w potrzebach parafii. Proszę więc zawsze o pomoc Ducha Świętego, bo to On jest dawcą wszelkich możliwości działania. Mam świadomość, że moje możliwości na tyle są realne i możliwe do dawania świadectwa, na ile Bóg mi ich udzieli mocą Swojego Ducha przez wstawiennictwo Maryi. Dobrze przeżywana modlitwa różańcowa przyczynia się do rozwoju i wzrostu mojej wiary, do życia na co dzień ze świadomością obecności Boga i Maryi w życiu moim, mojej rodziny i w wielkiej rodzinie różańcowej. Różaniec, to sposób, to droga  lepszego poznania Jezusa i Maryi; droga, której wciąż się uczę.

Zelator wraz ze swoją różą powinien być zawsze otwarty na głos Ojca Świętego. Obecny pap. Franciszek jest wyczulony na otwartość wszystkich wspólnot (również różańcowych) na czynienie miłosierdzia. Każdy, kto wspiera dzieło miłosierdzia modlitwą różańcową, ma świadomość, że w nim mieszka Bóg i przez wypraszane łaski za pośrednictwem Maryi – przez niego działa sam Jezus. Człowiek Różańca, to ten, który jest czuły na głos Ojca Świętego i słucha jego głosu.

Zelator modli się za swoją różę. Czynię to codziennie w wieczornej modlitwie małżeńskiej. A skoro piszę o modlitwie wieczornej, to dodam (chyba jest godny uwagi), jeszcze jeden moment tej modlitwy: codziennie wraz z małżonką (jest też w róży) pamiętamy o modlitwie w intencji ŚDM – idąc szlakiem różańcowym wspólnie-głośno odmawiamy aktualną na dany miesiąc tajemnicę  wraz z przypisaną modlitwą ŚDM: „Boże, Ojcze miłosierny …”.  Maryjo, Królowo Różańca świętego, módl się za nami.

Kraków, par. św. Jana Chrzciciela, zelator Sylwester

Ks. Stanisław Szczepaniec
Moderator Żywego Różańca

zelator-07_09-2016.docx

zelator-07_09-2016.pdf