logo_zr

ZELATOR

grudzień 2015

4

Do pobrania: docxpdf

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

W sobotę, 3 października, przeżyliśmy VI Diecezjalną pielgrzymkę Żywego Różańca do Łagiewnik. Uczestniczyło w niej ok. 2 tysiące członków tej modlitewnej wspólnoty z ponad 90 parafii naszej Archidiecezji.

pzr2015-1 Pielgrzymka rozpoczęła się w sanktuarium św. Jana Pawła II. Wzięli w niej udział również wolontariusze Światowych Dni Młodzieży. W tej stacji pielgrzymki modliliśmy się głównie w ich intencji.

pzr2015-2W procesji przeszliśmy z sanktuarium św. Jana Pawła II do sanktuarium Bożego Miłosierdzia rozważając różańcowe tajemnice i polecając Bogu sprawę powołań oraz uchodźców.

pzr2015-3Eucharystia była główną częścią pielgrzymki. Biskup Jan Zając dziękował wszystkim za trwanie na modlitwie różańcowej i zachęcał do pogłębiania życia duchowego. Ukazywał też znaczenie różańca w życiu rodziny.

pzr2015-4W pielgrzymce uczestniczyły również dzieci. Prowadziły one modlitwę przed Najświętszym Sakramentem, którą przeżywaliśmy po Mszy Świętej. Prosiliśmy Jezusa, aby również dzieci chętnie odmawiały różaniec.

pzr2015-5W czasie pielgrzymki bp Jan Zając wręczył specjalny list dziękczynny Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza zelatorom, którzy już ponad 50 lat pełnią tę służbę w swoich parafiach. Ci, którzy posługują ponad 25 lat, otrzymali list przez Księdza Proboszcza.

Z HOMILII BISKUPA JANA ZAJĄCA

„Dzisiejsza Ewangelia trzykrotnie mówi o radości, tej duchowej, której sprawcą jest Bóg. Słyszymy najpierw o radości siedemdziesięciu dwóch uczniów, których Jezus posłał, aby nauczali i wyrzucali złe duchy […].

Drodzy członkowie Żywego Różańca! Zapewne doświadczyliście wielokrotnie radości z tego, że służycie Bogu, a także z tego, że mocą modlitwy, którą zanosicie do Boga, jakieś zło zostało pokonane, jakaś pokusa odrzucona, jakaś wielka łaska komuś została ofiarowana. Modlitwa to wasza codzienność, to oddech waszego życia, to coś, bez czego nie umiecie żyć. To również sztuka, której nieustannie się uczycie […].

Jezus nie tylko mówił uczniom o radości. W pewnym sensie zaprosił ich do udziału w Jego radości. On bowiem „rozradował się w Duchu Świętym”. Stało się to „w tej właśnie chwili”, gdy widział rozradowanych uczniów i gdy wyjaśniał im, z czego powinni się najbardziej cieszyć. Gdy ukazał uczniom perspektywę bycia z Ojcem w niebie, sam doznał zachwytu i wielbił Ojca, który zakrył swoje tajemnice przed mądrymi i roztropnymi, a objawił je prostaczkom. Jezus zna te tajemnice Ojca. Są one dla Niego powodem wielkiej radości. Kryją bowiem w sobie boskie piękno i moc, boską miłość i miłosierdzie, nieskończoną mądrość i szczęście. Wiele jest tych Bożych tajemnic, ale dziś możemy wspomnieć w sposób szczególnie dwadzieścia z nich. Są opisane w kolejnych częściach różańca […].

Św. Jan Paweł II napisał w liście apostolskim o różańcu: „Różaniec towarzyszył mi w chwilach radości i doświadczenia. Zawierzyłem mu wiele trosk […]. Różaniec to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem” (RVM 2). Piękne słowa. Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz przywołał je w liście dziękczynnym do zelatorów. Dziękujemy nie tylko zelatorom. Również członkom Żywych Róż należy się wdzięczność za dobre świadectwo wędrowania przez życie z Bogiem, z modlitwą, z postawą służby […].

Główny temat pielgrzymki wyrażony jest w słowach: „Różaniec umacnia rodzinę”. Nikt z nas tu obecnych nie ma chyba wątpliwości, że tak właśnie jest. Jeśli członkowie rodziny odmawiają różaniec, to spływa na nich błogosławieństwo Boże, to łatwiej pokonywać trudności, to więcej siły do przebaczenia i zaczynania na nowo. Problemów rodzinnych nie brakuje. Synod, który jutro rozpoczyna się w Rzymie, ma trudne zadanie umocnienia tych, którzy trwają w małżeństwie i starają się budować szczęśliwą rodzinę […]”.

NADZWYCZAJNY JUBILEUSZ MIŁOSIERDZIA

milosierni-jak-ojciecDnia 8 grudnia 2015 roku Ojciec Święty otworzy Drzwi Święte w bazylice św. Piotra Apostoła w Rzymie i rozpocznie Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia.

Znaczenie różańca w przeżywaniu Roku Miłosierdzia

W pomocach przygotowanych na ten Rok Miłosierdzia wielokrotnie jest mowa o modlitwie różańcowej. W książeczce Papieskiej Rady ds. Promocji Nowej Ewangelizacji czytamy: „Najprostszym i bezpośrednim sposobem wzywania miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Matki Najświętszej, który przekazała nam Tradycja i pobożność ludowa, jest praktyka Różańca. Recytacji Różańca często towarzyszy czytanie Pisma Świętego, jakiś komentarz zaczerpnięty z dzieł Ojców Kościoła lub tradycji duchowości. Byłoby dobrze w tym roku wybrać teksty bardziej ukazujące matczyne oblicze Tej, która pierwsza doznała miłosierdzia Ojca, bo On «wejrzał na uniżenie swojej służebnicy»”.

Dokument ten przywołuje również słowa Ojca Świętego Franciszka z bulli „Misericordiae vultus”: „Nikt tak jak Maryja nie poznał głębokości tajemnicy Boga, który stał się człowiekiem. Wszystko w Jej życiu zostało ukształtowane przez obecność miłosierdzia, które stało się ciałem. Matka Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego weszła do sanktuarium miłosierdzia Bożego, ponieważ wewnętrznie uczestniczyła tajemnicy Jego miłości […]. Zwracamy się do Niej słowami starożytnej, a zarazem zawsze nowej modlitwy, zaczynającej się od słów Salve Regina, prosząc, aby nigdy nie przestała zwracać ku nam swoich miłosiernych oczu i uczyniła nas godnymi kontemplacji miłosiernego Oblicza swojego Syna Jezusa” (MV 24).

Modlitwa różańcowa na Placu św. Piotra w Rzymie

W Rzymie, na Placu św. Piotra przez cały Rok Jubileuszowy, codziennie o godz. 18.00 odmawiany będzie różaniec. Zapewne na modlitwie będzie się gromadzić wiele osób mieszkających w Wiecznym Mieście lub przeżywających jubileuszową pielgrzymkę.

Warto więc rozważyć możliwość częstszego odmawiania różańca we wspólnocie parafialnej lub w rodzinach. Może to być modlitwa w każdą sobotę lub w innym ustalonym czasie. Módlmy się z Maryją, Matką Miłosierdzia, o potrzebne łaski dla Kościoła i świata.

Informacje o różach w parafii

Nadal proszę o przekazywanie informacji o różach i zelatorach posługujących w parafiach. Kilka parafii przekazało tę informację w czasie pielgrzymki w Łagiewnikach. Można sprawdzić na stronie internetowej, które parafie jeszcze tego nie zrobiły.

Adres do korespondencji: „Żywy Różaniec”, Kuria Metropolitalna,
ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków. Redaktor: Ks. Stanisław Szczepaniec

zelator-04_12-2015.docx

zelator-04_12-2015.pdf