logo_zr

ZELATOR

wrzesień 2015

3

Do pobrania: docxpdf

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Sobota, 3 października, 2015

Niniejszy numer „Zelatora” ukazuje się głównie ze względu na VI Diecezjalną pielgrzymkę Żywego Różańca do Łagiewnik. Jest pomocą w przygotowaniu do tego ważnego wydarzenia i zachętą do uczestnictwa we wspólnej modlitwie.

„Różaniec umacnia rodzinę”

Pielgrzymka odbędzie się w sobotę poprzedzającą rozpoczęcie Synodu Biskupów w Rzymie poświęconego tematyce rodziny. Hasłem pielgrzymki będą więc słowa: „Różaniec umacnia rodzinę”. W naszej modlitewnej wspólnocie będziemy się modlić w intencji wszystkich rodzin, a także w intencji biskupów zgromadzonych na Synodzie. To pierwsza i wyróżniona intencja naszego pielgrzymowania. Ta intencja towarzyszy nam w modlitwie różańcowej każdego dnia, ale w czasie pielgrzymki będziemy wspólnie dziękować Bogu za dar rodziny, za wszelkie łaski jakie spływają na te wspólnoty życia i miłości. Będziemy również błagać Boga o potrzebne dary dla małżeństw przeżywających trudności, dla rodziców podejmujących codziennie trud wychowania dzieci, dla wszystkich mających wpływ na sytuację rodzin.

Podziękowanie zelatorom – jubilatom

W czasie pielgrzymki chcemy podziękować zelatorom, którzy pełnią tę piękną posługę przez 25 lat i dłużej. Jest ich bardzo dużo. W 150 parafiach, które przekazały informacje o istniejących w nich różach oraz o zelatorach, tych „jubilatów” jest ponad 200. Kilkanaście z nich posługuje już ponad 50 lat, a kilka osób nawet ponad 60 lat.
Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz, jako pasterz naszej archidiecezji skierował do tych osób list dziękczynny. Zelatorzy, którzy posługują ponad 50 lat otrzymają ten list osobiście w Łagiewnikach, jeśli zdrowie pozwoli im uczestniczyć w pielgrzymce. Dla pozostałych „jubilatów” listy dziękczynne odbiorą księża proboszczowie i przekażą je w parafii w wybranym dniu.

Modlitwa dorosłych członków i zelatorów Żywego Różańca

Pielgrzymka gromadzi przede wszystkim dorosłych mężczyzn i kobiety, którzy należą do tej wielkiej wspólnoty modlitewnej, jaką stanowi Żywy Różaniec. Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa. Módlmy się wspólnie i umacniajmy się świadectwem innych. Potrzebujemy tego duchowego wsparcia, aby nie tylko nie ustawać w modlitwie, ale by również postępować na drodze świętości.
Modlitwa w Łagiewnikach ma szczególny klimat. Spotykamy tam wyjątkowych świadków Bożego Miłosierdzia, św. Jana Pawła II i św. Siostrę Faustynę. Cały świat, a także cały Kościół, poszczególne rodziny i osoby, potrzebują Bożego Miłosierdzia. Wypraszajmy je dla siebie i dla innych.
Oto kilka zdjęć z ubiegłorocznej V pielgrzymki Żywego Różańca.

V Pielgrzymka ŻR do ŁagiewnikV Pielgrzymka ŻR do łagiewnikV Pielgrzymka ŻR do Łagiewnik

Modlitwa z młodzieżą

W naszej pielgrzymce wezmą również udział wolontariusze Światowych Dni Młodzieży. Będą się z nami modlić i animować śpiew. Skierują również do wszystkich krótkie słowo informujące o przygotowaniach do tego spotkania młodzieży z całego świata oraz o potrzebie modlitewnego wsparcia zarówno dla organizatorów jak i uczestników. Członkowie Żywego Różańca starają się pamiętać o tej intencji, ale spotkanie z młodzieżą będzie zapewne dodatkową zachętą, aby w tej modlitwie trwać.
Troską duszpasterzy, a także zelatorów i członków Żywego Różańca jest większe zainteresowanie ludzi młodych modlitwą różańcową. Chcemy to zainteresowanie budzić w parafiach, w diecezji, a także w czasie spotkań, jakie będą miały miejsce podczas Światowych Dni Młodzieży. Kto idzie przez życie z różańcem w ręku, z codziennym rozważaniem zbawczych tajemnic, z modlitwą dziękczynną i błagalną, ten uniknie wielu niebezpieczeństw, pokona wiele form zła i stanie się bardziej skutecznym apostołem dobra.

Modlitwa z dziećmi

W niektórych parafiach istnieją dziecięce wspólnoty Żywego Różańca. Są też takie parafie, które podejmują starania, aby takie grupy u nich powstały. Chcemy wspierać te inicjatywy.
Zapraszamy do udziału w pielgrzymce również te dziecięce zespoły. Niekoniecznie przeżywać wszystkie punkty programu. Spotkanie dzieci będzie miało miejsce w auli św. Jana Pawła II, obok bazyliki Miłosierdzia Bożego, o godz. 11.30. Stamtąd dzieci przejdą do bazyliki na Mszę Świętą o godz. 12.00. Po Mszy Świętej dzieci poprowadzą modlitwy w czasie wystawienia Najświętszego Sakramentu.
Można przyjechać nie tylko te dzieci, które już należą do grup Żywego Różańca. Ucieszymy się obecnością wszystkich, którzy wykazują zainteresowanie tą modlitwą.

Zaproszenie i program

2015_plakatJeszcze raz zapraszamy wszystkich członków i zelatorów do udziału w tej wspólnej modlitwie w Łagiewnikach.
Do parafii zostały przesłane plakaty informujące o pielgrzymce oraz podające ogólny zarys programu.
Rozpoczniemy wspólną modlitwę w sanktuarium św. Jana Pawła II o godz. 9.30, następnie przejdziemy do bazyliki Miłosierdzia Bożego, przeżywając „Drogę Miłosierdzia”.

O godz. 12.00 rozpocznie się w bazylice Eucharystii pod przewodnictwem księdza biskupa Jana Zająca. Przekaże on również w imieniu Księdza Kardynała listy dziękczynne dla zelatorów-jubilatów. Po Mszy Świętej będzie krótka adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez dzieci.

Różańcowy szlak

okladka01Systematycznie ukazują się kolejne zeszyty „Różańcowego szlaku”. Każdy z nich zawiera trzydzieści medytacji poświęconej jednej tajemnicy różańca. Jest to pomoc w głębszej refleksji nad tą tajemnicą, a także w kontemplacji oblicza Chrystusa. Gorąco do tej kontemplacji zachęca św. Jan Paweł II w liście o różańcu. W tym krótkim dokumencie aż 63 razy powtarza to słowo. Uczy tej pięknej i trudnej sztuki modlitwy. Wzywa na tę drogę wszystkich, gdyż bez kontemplacji nasza modlitwa jest uboższa. Może ograniczać się do samego odmawiania tekstów, co nie jest ideałem życia modlitewnego.
Zeszyty „Różańcowego szlaku”, podobnie jak inne opracowania, pomagają wejść głębiej w świat Bożych tajemnic, dlatego warto z nich korzystać. Opracowane są już pomoce do tajemnic radosnych i tajemnic światła. Można je będzie nabyć w Łagiewnikach. Pomoce do rozważań tajemnic bolesnych i chwalebnych będą się ukazywać w najbliższych miesiącach.
Wskazane jest, aby w każdej róży był komplet zeszytów „Różańcowego szlaku”. Choć nie wszyscy członkowie róży odnajdują się w takiej formie medytacji tajemnic różańcowych, to jednak dla wielu osób będzie to przygoda nowego spojrzenia na te tajemnice.

Informacje o różach w parafii

Ponieważ do tej chwili tylko jedna trzecia parafii przekazała informacje o różach i zelatorach posługujących w parafiach, dlatego prosimy przywieźć na pielgrzymkę do Łagiewnikach taką informację (parafia, nazwiska i imiona zelatorów oraz rok, w którym rozpoczęli tę służbę, adres do kontaktu).

Adres do korespondencji: „Żywy Różaniec”, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków. Redaktor: Ks. Stanisław Szczepaniec

zelator-03_09-2015.docx

zelator-03_09-2015.pdf