Szczególny czas siedmiodniowej modlitwy

„Jerycho Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej” jest przeżywane na początku nowego roku liturgicznego. Dlaczego taki czas został wybrany? Stało się tak ze względu na wyjątkowe znaczenie kolejnych niedziel i okresów liturgicznych w duchowym życiu ludzi wierzących. Przyjęcie Chrystusa, który do nas przychodzi, zjednoczenie się z Nim, gdy za nas umiera i dla nas zmartwychwstaje, otwarcie się na Ducha Świętego, którego Jezus posyła od Ojca, a także przeżywanie z Panem każdej niedzieli – to program życia chrześcijańskiego, który leży u podstaw wszystkich innych programów, to zadanie, które jest przed innymi zadaniami.

Stąd bierze się główna intencja naszego wielkiego modlitewnego dzieła. Modlimy się, abyśmy jeszcze gorliwiej przeżywali Adwent, abyśmy z jeszcze większą wiarą przyjęli Tego, który z nieba przychodzi na ziemię i zamieszkuje w rodzinie. Prosimy gorąco o dary potrzebne do głębokiego przeżywania Wielkiego Postu, Triduum Paschalnego i Okresu Wielkanocnego, a także o deszcz łask z nieba, powodujący bujny rozkwit Bożego życia w naszych sercach. Z pokorą błagamy, aby każda niedziela była przez wierzących przeżywana jest prawdziwie święty Dzień Pana. Modlimy się o te dary tym goręcej, im bardziej w nasze codzienne życie wkrada się duch tego świata i oddala nas od Boga. Skutki laicyzacji widzimy na każdym kroku. Prosimy więc Pana, aby nas prowadził mocą swego Ducha. Prosimy przez wstawiennictwo Maryi, której zawierzamy Maryi siebie i wszystkich, którzy stanowią Kościół krakowski.

Dziękując Bogu za hojne łaski minionych miesięcy, z ufnością spoglądamy w przyszłość. Jesteśmy pełni nadziei, gdyż w każdą niedzielę sprawowana będzie Eucharystia, w parafiach będzie udzielany sakrament chrztu, młodzież będzie przyjmować sakrament bierzmowania, narzeczeni zjednoczą się węzłem małżeńskim, diakoni przyjmą sakrament święceń, a wezwani na drogę konsekracji otrzymają dar zaślubin duchowych z Chrystusem.

Będziemy się modlić, aby każdy z tych wielkich darów Bożych był przyjęty z wiarą i miłością. Będziemy również prosić Boga, aby napełniał swoim błogosławieństwem wszystko, co wypełnia naszą codzienność.